Okrągłe szkła wzierne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szkła wzierne wykonane z różnego rodzaju materiału, dobieranego zależnie od warunków środowiska pracy (temperatura, ciśnienie, agresywność medium). Właściwości różnych materiałów szklanych są opisane tutaj. Do podstawowych rodzajów materiałów, z których wykonuje się szkła wzierne, należą:

Dla poprawienia wytrzymałości, po obróbce mechanicznej szkło poddawane jest hartowaniu i odprężaniu. W celu zwiększenia odporności szkieł wziernych na agresywność środowiska pracy oraz przy wykorzystywaniu ich w wysokich temperaturach i ciśnieniach zaleca się dodatkowe stosowanie nakładek mikowych. Nakładki mikowe dla szkieł wziernych (dyski mikowe) opisane są tutaj. Jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania - skontaktuj się nami.

Okrągłe szkła wzierne dostarczane są osobno lub w komplecie z uszczelkami. Uszczelnienia do szkieł wziernych opisane są tutaj.

Oferujemy szkła wzierne uznanych światowych marek takich jak: Spectraglass, Klinger czy Maxos, co gwarantuje wysoką jakość i stabilność parametrów.  

Wymiary

Sposób wymiarowania:

Wymiarowanie szkieł okrągłych

ŒŚrednica
D [mm]
Gruboœść
s [mm]
Ciœśnienie
[bar]
Uwagi
24 10 150 poza normą
30 12 150 poza normą
15 200 poza normą
31,6 12,75 150 poza normą
  aluminosilikatowe
33 14 150 poza normą
33,12 15,95   aluminosilikatowe
34 17 200 poza normą
  aluminosilikatowe
35 7 25 poza normą
40 10 40 poza normą
12 50 poza normą
44 10 40 poza normą
12 50 poza normą
45 10 40 zgodne z DIN 7080
12 50 zgodne z DIN 7080
50 10 25 zgodne z DIN 7080
12 40 zgodne z DIN 7080
55 6,5 6 poza normą
10 25 poza normą
60 10 16 zgodne z DIN 7080
12 25 zgodne z DIN 7080
15 40 zgodne z DIN 7080
20 95 poza normą
63 8 8 poza normą
10 16 zgodne z DIN 7080
12 25 zgodne z DIN 7080
15 40 zgodne z DIN 7080
65 10 12 poza normą
15 40 poza normą
70 12 16 poza normą
15 25 poza normą
75 12 16 poza normą
80 10 10 poza normą
12 16 zgodne z DIN 7080
15 25 zgodne z DIN 7080
20 40 zgodne z DIN 7080
86 12 10 poza normą
90 10 8 poza normą
92 10 8 poza normą
94 12 10 poza normą
95 10 6 poza normą
15 16 poza normą
100 10 7 poza normą
12 10 poza normą
15 16 zgodne z DIN 7080
20 25 zgodne z DIN 7080
25 40 zgodne z DIN 7080
105 15 16 poza normą
110 12,5 10 poza normą
20 25 poza normą
113 15 10 poza normą
115 15 10 poza normą
120 10 4 poza normą
15 10 poza normą
18 16 poza normą
125 15 10 zgodne z DIN 7080
20 16 zgodne z DIN 7080
25 25 zgodne z DIN 7080
30 40 poza normą
130 15 10 poza normą
135 15 8 poza normą
25 25 zgodne z DIN 7080
140 15 8 poza normą
150 10 2 poza normą
15 8 poza normą
20 10 zgodne z DIN 7080
25 16 zgodne z DIN 7080
30 25 zgodne z DIN 7080
160 20 12 poza normą
170 15 5 poza normą
20 10 poza normą
175 20 10 zgodne z DIN 7080
25 16 zgodne z DIN 7080
30 25 zgodne z DIN 7080
200 20 8 zgodne z DIN 7080
25 10 zgodne z DIN 7080
30 16 zgodne z DIN 7080
210 25 10 poza normą
250 20 4 poza normą
25 8 zgodne z DIN 7080
30 10 zgodne z DIN 7080
265 30 8 zgodne z DIN 7080

Uwaga: jeśli w kolumnie Uwagi nie podano inaczej, do produkcji użyto szkła borokrzemowego "extra hard"

Uwaga: szkło oferujemy oddzielnie lub w kompletach z uszczelkami i miką.

JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ROZMIARU SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tolerancja dla DIN 7080
Średnica (d1):
d1 ≤ 125 mm
125 mm < d1 ≤ 200 mm 
d1 > 200 mm 

± 0,5 mm
± 0,8 mm
± 1,0 mm
   

Grubość (s):
s ≤ 20 mm
s > 20 mm 


+ 0,5 mm / -0,25 mm
+ 0,8 mm / -0,40 mm 

Płaskość (e):
d1 ≤ 100 mm
100 mm < d1 ≤ 150 mm
150 mm < d1 ≤ 200 mm
d1 > 200 mm


0,05 mm
0,08 mm
0,12 mm
0,15 mm 

 

Równoległość (p):
d1 ≤ 100 mm
100 mm < d1 ≤ 200 mm
d1 > 200 mm


0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm

 

 

 

Wyznaczanie grubości / ciśnienia maksymalnego
Wyznaczanie grubości szkła

 

s     - teoretyczna minimalna grubość szkła [mm] 
dm  - średnia wartość wewnętrznej i zewnętrznej średnicy uszczelki 
p     - maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar] 
δbB - minimalna wytrzymałość na zginanie [N/mm2
S    - współczynnik bezpieczeństwa

 

 

 

Bezpieczeństwo
Kolejność dokręcania śrub

Każde szkło wodowskazowe i wzierne jest wyprodukowane z wielką troską i sprawdzone kilka razy podczas produkcji. Jednakże szkło może spełniać swoje zadanie w 100% tylko wtedy kiedy jego parametry odpowiadają konkretnym warunkom instalacji. Oto kilka porad w tym zakresie.

Najwyższym priorytetem w instalcji szkieł wziernych i wodowskazowych jest bezpieczeństwo eksploatacji. To dlatego podaje się parametry szkieł w odniesieniu do parametrów procesu (ciśnienie i temperatura pracy).

Aparatura

Zawsze kieruj się rekomendacją producenta instalując lub wymieniając szkło. Gniazda i kołnierze armatury muszą spełniać wymagania pod kątem ciśnienia i temperatury pracy. Należy zagwarantować aby powierzchnie uszczelniające były płaskie i niewypaczone. Te powierzchnie muszą spełniać co najmniej takie same wymagania jakie stawia się dla szkieł. Sprawdź gruntownie płaskość powierzchni uszczelniających po czyszczeniu. Nigdy nie używaj szkieł wziernych i wodowskazowych ponownie.

Uszczelki

Zawsze używaj nowych uszczelek. Użyj uszczelek rekomendowanych przez producenta armatury. Uszczelki muszą być płaskie i nieuszkodzone.

Poprawna kolejność

Zawsze instaluj szkło i uszczelki we właściwym porządku.

Ochronne nakładki z miki

Możesz użyć ochronnych nakładek z miki aby osłabić efekt zużycia szkła i przedłużyć okres jego użytkowania. Ten typ ochrony nie może być stosowany do szkieł refleksyjnych.

Instalacja

Zawsze zainstaluj szkła wzierne i wodowskazowe tak aby uniknąć kontaktu szkła z metalem.

Dokręcanie śrub

Przede wszystkim dokręć śruby ręcznie.
Następnie zaciśnij w następującej kolejności: zawsze zaczynaj na środku przechodząc na zewnętrz, zmieniając strony (zob. rysunek po prawej).
W końcu, zaciśnij śruby kołnierza dokładnym momentem obrotowym jaki zaleca producent.

Podczas działania

Nigdy nie próbuj wyczyścić szkła przez skrobanie, dociskać śrub lub wykonywać jakiekolwiek prac mogących uszkodzić szkło.

Opakowanie do transportu

Pozostaw szkła w oryginalnym opakowaniu do czasu instalacji.
Uniknij uderzeń szkła o szkło lub inne metalowe części.

Rysy

Nigdy nie instaluj szkieł które mają rysy, wykruszenia, odpryski lub inne uszkodzenie powierzchni.

Sprawdzenie

Sprawdzaj szkła regularnie nawet każdego dnia kiedy są użyte w nowych, nieznanych procesach. Prowadź zapisy terminów serwisowych i regularnie wymieniaj szkła. Nigdy nie ignoruj jakiegokolwiek uszkodzenia, rysy lub korozji.

Czyszczenie

Użyj tylko konwencjonalnych produktów czyszczenia szkła na zewnątrz.
Nigdy nie używaj szczotki z drutu, metalowych skrobaków
lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby podrapać szkło i uczynić go niezdatnym do użytku. Wymień szkło w przypadku braku możliwości oczyszczenia konwencjonalnymi środkami.

 

Uwaga:
Naszym celem jest doradzić i poinformować klientów sumiennie i wszechstronnie. Należy jednak pamiętać, że ogólne empirycznie sprawdzone, sposoby postępowania w niektórych okolicznościach mogą nie mieć zastosowanie. Wiele czynników gra tu role i nie zawsze mamy nad nimi kontrolę. Dlatego też powyższe porady nie mogą być podstawą do wnoszenia roszczeń odnośnie ich stosowania.