Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Informacje dodatkowe dot. uszczelnnień

Współczynniki do projektowania połączeń kołnierzowych

KLINGERSIL

DIN 28090-95

AD-M B7**)

ASME

Certyfikat Nr U-11/2grubośćSV0SVu0,1*)SB0m0.1*)k1K0 x KDmy
mmMPaMPaMPa25°CmmN/mm MPa
typ uszczelnienia25°C25°C50°C100°C200°C300°C
KLINGERsil C-4300 1,0 158 15 120 63 39 - 3,75 1,1xbD 22 xbD 2,7 15,0
2,0 120 18 80 52 33 - 4,50 3,0
3,0 48 20 40 29 18 - 5,00 3,3
KLINGERsil C-4400 1,0 240 18 195 95 50 38 4,50 1,1xbD 22 xbD 3,2 20,0
2,0 240 23 110 80 42 30 5,75 3,5
3,0 63 24 53 41 24 - 6,00 3,9
KLINGERsil C-4409 1,0 240 39 215 176 120 80 9,75 1,1xbD 28 xbD    
2,0 240 43 110 80 42 30 10,75
KLINGERsil C-4430 1,0 260 22 260 145 81 65 5,50 1,1xbD 22 xbD 4,5 25,0
2,0 240 29 240 120 73 56 7,24 5,0
3,0 133 29 97 65 40 31 7,25 5,5
KLINGERsil C-4500 1,0 220 23 195 120 68 51 5,75 1,1xbD 22 xbD 3,5 25,0
2,0 180 26 110 110 59 43 6,50 4,0
3,0 100 28 80 55 33 23 7,00 4,5
KLINGERsil C-4509 1,0 280 24 195 140 120 97 6,00 1,1xbD 28 xbD    
2,0 180 28 110 110 59 43 7,00
KLINGERsil C-8200 1,0 225 17 160 70 44 - 4,25 1,1xbD 22 xbD 3,5 22,5
2,0 150 19 110 53 34 - 4,75 4,0
3,0 75 21 55 26 17 - 5,25 4,5

 

KLINGERtop-chem

DIN 28090-95

AD-M B7**)

ASME

Certyfikat Nr U-11/2grubośćSV0SVu0,1*)SB0m0.1*)k1K0 x KDmy
mmMPaMPaMPa25°CmmN/mm MPa
typ uszczelnienia25°C25°C50°C100°C200°C250°C
KLINGERtop-chem-2000 1,0 253 21 214 150 125 75 5,25 1,1xbD 25 xbD 3,5 10,0
2,0 210 21 185 150 125 75 4,0 12,0
3,0 101 21 87 60 50 33 5,0 15,0
KLINGERtop-chem-2003 2,0 110 13 110 28 15 10 3,25 1,1 x bD 20 x bD 2,8 10,0
KLINGERtop-chem-2005 2,0 110 28 50 35 22 15 7,0 1,1 x bD 22 x bD 3,0 10,0
KLINGERtop-chem-2006 2,0 110 28 50 35 22 15 7,0 1,1 x bD 25 x bD 3,5 10,0

 

KLINGERgraphit Laminat

DIN 28090-95

AD-M B7**)

ASME

Certyfikat Nr U-12/2grubośćSV0SVu0,1*)SB0m0.1k1K0 x KDmy
mmMPaMPaMPa25°CmmN/mm MPa
typ uszczelnienia25°C25°C50°C100°C200°C300°C
PSM 100 1,0 210 30 210 200 195 190 7,5 3,0xbD 30 xbD 3,0 15,0
PSM 200 2,0 140 20 140 130 120 110 5,0 2,0xbD 10 xbD 2,5 12,0
PSM 300 3,0 95 20 95 90 85 80 5,0 2,0xbD 7xbD 2,0 10,0
SLS 100 1,0 195 20 100 160 130 110 5,0 2,0xbD 6xbD 2,0 10,0
SLS 200 2,0 125 20 110 100 90 75 5,0
SLS 300 3,0 80 20 75 70 60 50 5,0
SDS 100 1,0 84 25 80 70 60 54 6,25 2,5xbD 12 xbD 2,5 15,0
SDS 200 2,0 72 25 70 65 60 52 6,25

*) wartości dla klasyszczelności L=0,1
**) współczynniki wyznaczone dla par i gazów; mogą być też stosowane dla cieczy

Odporność chemiczna uszczelek Klinger

Odporność materiałów uszczelniających firmy Klinger jest przedstawiona w pliku  Tabela odporności chemicznej materiałów uszczelniających KLINGER (wersja anglojęzyczna). Dane z tej tabeli mogą ulegać dezaktualizacji, dlatego warto skorzystać z dostępnego Asystenta Odporności dostarczanego przez producenta.

Dostępne są dwie wersje Asystenta Odporności:

Asystent Odporności pozwala na:

  • znalezienie właściwego materiału uszczelniającego dla danej substancji chemicznej, jej stężenia i temperatury
  • sprawdzenie odporności wybranego materiału uszczelniającego na różne substancje chemiczne.

Uwaga: Informacje o odporności materiałów uszczelniających dotyczą odporności samego materiału uszczelniającego na działanie różnych substancji chemicznych. Nie dają one jednak gwarancji na poprawne działanie uszczelnienia, albowiem uszczelniania połączenia zależy od wielu dodatkowych czynników, na które producent nie ma wpływu.

Zalecenia dotyczące zabudowy uszczelek z włókien bezazbestowych

1. Dobór materiału

Aby dobrać najbardziej właściwy materiał do konkretnego zastosowania należy uwzględnić wiele czynników w czym pomocne są strony katalogowe z danymi technicznymi. Szczególnie pomocny jest wykres P-T zależności dopuszczalnego ciśnienia i temperatury, tabela odporności chemicznej, program KLINGER®expert oraz inne zalecenia producenta. W szczególnie trudnych przypadkach należy zwracać się do doradców technicznych firmy KLINGER.

2. Grubość uszczelki

Uszczelka powinna być jak najcieńsza. Stosunek grubości do szerokości nie powinien być większy niż 1/5, idealny jest 1/10.

3. Kołnierze

Przed założeniem nowej uszczelki należy się upewnić, że usunięto resztki starej uszczelki oraz sprawdzić czy powierzchnie przylg są nieuszkodzone i równoległe.

4. Środki pomocnicze

Przed zainstalowaniem uszczelki należy upewnić się, że jest ona sucha. Nie zaleca się stosowania żadnych środków doszczelniających. Obecność na powierzchni uszczelki większości obcych substancji powoduje osłabienie wytrzymałości materiału uszczelki. Nie ściśnięta uszczelka (przed zabudową) może absorbować ciecze, co w fazie roboczej może spowodować nieszczelność. Wszystkie materiały uszczelniające firmy KLINGER mają powierzchnie zewnętrzne pokryte substancją zabezpieczającą przed przyleganiem do przylg kołnierzy. W sytuacjach krytycznych dopuszcza się stosowanie w niedużych ilościach PTFE lub substancji na bazie związków molibdenu nakładanych w sprayu., jak np. KLINGERflon Spray.

5. Wielkość uszczelki

Należy upewnić się, że uszczelka ma właściwy wymiar. Materiał uszczelki nie powinien być wewnątrz rurociągu, zaś sama uszczelka powinna być umieszczona centrycznie na kołnierzu.

6. Śruby

Zanieczyszczenia powstałe na powierzchni gwintów śrub i nakrętek należy dokładnie usunąć szczotką drucianą tak, aby nakrętki dały się lekko nakręcać na śruby. Gwinty powinny być posmarowane w celu zmniejszenia tarcia zwiększającego moment dociągnięcia śrub. W tym celu należy stosować pastę smarującą o współczynniku tarcia od 0,10 do 0,14.

7. Zabudowa uszczelki

W czasie dociągania śrub należy kontrolować równomierność naciągów. Ułatwia to posługiwanie się kluczem dynamometrycznym. Dobranie odpowiedniego momentu dociągnięcia śrub umożliwia program KLINGER®expert. W szczególnych przypadkach należy korzystać z zaleceń doradców technicznych KLINGER. Sam proces dociągania śrub powinien odbywać się trzystopniowo. Śruby powinny być dociągane naprzemiennie do 30%, 60% i 100% wymaganego momentu. Po wykonaniu tej operacji, dla pewności należy raz jeszcze sprawdzić po kolei naciąg każdej śruby.

8. Późniejsze dociąganie śrub

Stosowanie się do powyższych zaleceń zasadniczo eliminuje konieczność późniejszego dociągania śrub. Jeśli jednak czynność taka okazała by się konieczna to pozytywny efekt można osiągnąć tylko wtedy, jeśli temperatura instalacji była przez cały czas niska, tzn. pokojowa. Dociąganie śrub połączenia, które w dłuższym okresie miało wysoką temperaturę spowoduje mechaniczne zniszczenie materiału uszczelki, która zdążyła już stwardnieć. Połączenie straci wtedy całkowicie szczelność.

9. Wielokrotne używanie uszczelek

Z powodów bezpieczeństwa odradza się powtórne stosowanie tej samej uszczelki

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl