Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Aparaty Impingera

Aparat Impingera, 30 ml dla określenia stężenia pyłu w powietrzu (typ CT8757A)

Szlif
SJ1
[mm]
Szlif
SJ2,
SJ3
[mm]
d
[mm]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
19/26 7/16 22 225 1

 

 

 

Aparat Impingera, 50 ml dla określenia stężenia pyłu w powietrzu (typ CT8757B)

Szlif SJ1
[mm]
d
[mm]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
29/32 26 270 1

 

 

 

Aparat Impingera, 100 ml dla określenia stężenia pyłu w powietrzu (typ CT8757C)

Szlif SJ1
[mm]
d
[mm]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
29/32 26 285 1

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.