Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Biotyt

Mika typu biotyt

Właściwości miki typu biotyt.

Biotyt to minerał z gromady krzemianów zaliczany do grupy mik. Duża zawartość jonów żelaza nadaje mu ciemny odcień.

 

 • Minerał chemiczny: K2(Mg,Fe)6(Al2Si6O20)(OH)4 - zasadowy glinokrzemian potasumagnezużelaza i manganu
 • Tworzy kryształy tabliczkowe i krótkosłupowe (heksagonalne)
 • Twardość w skali Mohsa - 2,5 do 3,0
 • Łupliwość - doskonała, jednokierunkowa
 • Rysa - biała
 • Przełam - nierówny, blaszkowy
 • Gęstość - 2,7 do 3,1 g/cm3
 • Barwa - czarna, nieprzezroczysta; wietrzejąc, uzyskuje barwę złocistą (kocie złoto)
 • Połysk - perłowy, szklisty

 

Mika typu biotyt

Zastosowanie biotytu:

 • jako materiał izolacyjny w przemyśle elektronicznym,
 • jako dodatek do tynków i farb
 • po zmieleniu jako posypka do papy
 • do zdobienia wyrobów
 • do celów kolekcjonerskich
SKŁAD CHEMICZNY
Krzemionka SiO2 41,58%
Tlenek glinu Al2O3 11,76%
Tlenek potasu K2O 10,86%
Tlenek żelaza FeO 8,29%
Tlenek magnezu MgO 23,24%
Strata przy prażeniu H2O 3,64%

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.