Continental Trade Sp. z o. o.

Aktualności

Aktualizacja Certyfikatu ISO 9001

ISO-9001:2015

We wrześniu 2018 r. kończy się obowiązywanie normy ISO-9001 w wydaniu 2008. Nowe wydanie normy, z roku 2015, nakłada na organizacje szereg nowych wymagań, lepiej zabezpieczających interesy klienta, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo organizacji.

W ramach ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, na przełomie roku 2017/2018 dostosowaliśmy nasz system zarządzania do wymagań normy ISO 9001 w wydaniu 2015. Analiza ryzyka i szans pozwoliła nam opracować działania zapobiegawcze prowadzące do minimalizacji zagrożeń, a także procedury pozwalające na wykorzystanie pojawiających się możliwości biznesowych. ISO-9001 w wydaniu 2015 umożliwiło lepsze powiązanie polityki jakości i celów jakościowych ze strategią naszej firmy. Dzięki ISO-9001:2015 mamy ciągły nadzór na zgodnością naszych wyrobów i usług z wymaganiami. ISO-9001:2015 pozwala nam zachować wysoki poziom obsługi każdego klienta.

W maju 2018 auditorzy z UDT-CERT przeprowadzili analizę wdrożonego przez nas systemu zarządzania pod kątem jego zgodności z nowymi wymaganiami normy ISO-9011:2015. Auditorzy przeanalizowali nasze procedury systemowe i operacyjne, wdrożony system dokumentowania informacji oraz zaplanowane i wdrożone działania odnoszące się do ryzyka i szans. 

Przeprowadzony audit w pełni potwierdził zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymogami normy ISO-9001:2015. W efekcie pozytywnej oceny auditu przyznano nam Certyfikat ISO-9001:2015 nr CSJ/787/2018 (zob. https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/organizacje-certyfikowane). 

Dzięki wdrożeniu najnowszej wersji normy ISO-9001 możemy zademonstrować swoją zdolność do dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klientów oraz przepisów prawnych, a także zwiększymy zadowolenie naszych klientów. 

Wróć

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl