Continental Trade Sp. z o. o.

Aktualności

Wzierniki do obserwacji procesów technologicznych

Głównym elementem wzierników i wizjerów przepływu są odporne chemicznie i mechanicznie szkła wzierne, w większości z hartowanego szkła borokrzemowego. Jeżeli temperatura pracy przewyższa dopuszczalne 280 °C, można użyć osłon mikowych umożliwiających pracę do 300 °C. Powyżej tej temperatury należy stosować szkło kwarcowe lub szafirowe.

Wzierniki i wizjery przepływu pozwalają na obserwację przebiegu procesów technologicznych bez potrzeby instalowania dodatkowych mechanizmów lub urządzeń elektronicznych, co upraszcza strukturę instalacji i czyni ją bezobsługową. Jednakże, jeśli nie uwzględni się istniejących warunków chemicznych i fizycznych, części wzierników/wizjerów mogą łatwo ulec uszkodzeniu na przykład na skutek korozji lub zbyt wysokiej temperatury.

Najważniejszymi informacjami niezbędnych dla dostawcy wzierników są co najmniej:

  • przetwarzane medium (rodzaj czynnika w instalacji, ale także wpływ czynników zewnętrznych np. wody morskiej),
  • spodziewana temperatura pracy,
  • ciśnienie robocze,
  • typ, standard oraz wielkość nominalna przyłączy.

Główne typy wzierników i ich zastosowanie

Wzierniki można z grubsza podzielić na trzy podstawowe typy, mające indywidualne wady i zalety. Te trzy kategorie to: 

  1. wzierniki zbiornikowe,
  2. wizjery przepływu, 
  3. płynowskazy (zwane także poziomowskazami, wodowskazami itp.) 

Rysunek 1 (poniżej) pokazuje reprezentantów tych trzech głównych grup. Dalej omówione zostaną poszczególne kategorie ze wskazaniem ich specyficznych właściwości.

Rysunek 1. Główne typy wzierników.

1. Wzierniki zbiornikowe

Wzierniki zbiornikowe to zazwyczaj płaskie stalowe ramki, które są (zależnie od specyfiki konkretnego modelu) albo wspawane w ścianę zbiornika albo przykręcone do kołnierzy przyłączeniowych. Niektóre z typowych wzierników zbiornikowych zostały pokazane na Rysunku 2. Tego typu wzierniki mogą być instalowane w potrzebnych miejscach dowolnej instalacji.

Rysunek 2. Różne rodzaje wzierników zbiornikowych.

Główne zasady budowy wzierników zbiornikowych są określone w normach DIN 28120 i DIN 28121. Spotykane w praktyce różne warianty wzierników zbiornikowych zazwyczaj opierają się o te dwie normy.

Oferowany przez nas wziernik typu 320 (z lewej strony Rysunku 3 poniżej), zgodnie z normą DIN 28120 jest typem armatury przeznaczonej do wspawania w ścianę zbiornika ciśnieniowego. Okrągłe szkło wzierne wraz uszczelkami jest umieszczone we wgłębieniu ramki bazowej. Od zewnątrz, za pomocą przykręcanej ramki wierzchniej, szkło wraz z uszczelkami jest unieruchamiane, a połączenie takie zapewnia szczelność i wytrzymałość zgodnie z ciśnieniem nominalnym wziernika. Taka konstrukcja pozwala na względnie łatwą i szybką wymianę uszkodzonych elementów (zob. film na http://bit.ly/2BiJpzm lub interaktywny model 3D tego wziernika). 

Rysunek 3. Wziernik typu 320 zgodny z DIN 28120 (po lewej) oraz typu 321 zgodny z DIN 28121 (po prawej)

W przypadku występowania w instalacji mediów korozyjnych lub o wysokiej temperaturze (powyżej 280 °C) należy szkło wzierne zabezpieczyć przed korozyjnym wpływem środków chemicznych i wysokiej temperatury poprzez dodanie osłon mikowych (tj. cienkich krążków z miki o grubości 0,1 – 0,2 mm), które jednocześnie zwiększają dopuszczalną temperaturę do 300 °C.

Wziernik typu 321 zgodny z normą DIN 8121 jest przeznaczony do montażu na przyłączu kołnierzowym. Sposób uszczelnienia w tym modelu jest inny niż zastosowany we wzierniku typu 320 bo wykorzystuje elastyczne uszczelki z PTFE zamknięte w ramce bez styku z medium. Jak widać po prawej stronie Rysunku 3 (powyżej) , wziernik ten tworzy praktycznie jednolity element ze szkłem wziernym. Wzierniki zgodne z DIN 28121 nie wymagają rozbierania podczas instalacji i obsługi. Nie przewiduje się możliwości wymiany szkła wziernego lub uszczelek przez użytkownika. Jeśli jest potrzebna, może być wykonana jedynie przez producenta wziernika. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wzierniki bazujące na normie DIN 28121, które mogą pracować w temperaturach powyżej 500 °C i ciśnieniach przekraczających 100 barów. Dostępne są też interaktywne modele 3D wziernika typu 320 i 321.

2. Wizjery przepływu.

Rysunek 4 Typowe wizjery przepływu. Od lewej do prawej: wizjer ze szkłami płaskimi z przyłączem kołnierzowym, wizjer rurowy z osłoną, wizjer rurowy do wspawania w rurociąg.

Wizjery przepływu służą do obserwacji przepływu cieczy lub materiałów sypkich wewnątrz rurociągu. Zazwyczaj są wyposażone w kołnierze pozwalające na ich zainstalowanie w przebieg rurociągu jak każde inne urządzenie czy zawór. Rysunek 4 (powyżej) prezentuje typowych przedstawicieli tego typu armatury. Po lewej stronie jest wizjer o masywnej obudowie i dwóch przeciwległych płaskich szkłach wziernych. Rozszerzając ten typ są także dostępne wizjery przepływu o trzech lub czterech wziernikach i trzech lub czterech kołnierzach. Niektóre z nich pokazane są na Rysunku 5 (poniżej). 

Rysunek 5. Inne warianty wizjera przepływu z płaskimi szkłami wziernymi.

Dzięki specjalnej konstrukcji oraz użyciu właściwych materiałów na korpus, szkło, śruby i uszczelki, tego typu wizjery przepływu mogą pracować w temperaturze do 1 000 °C i ciśnieniach do 1 000 barów. 

Wizjery przepływu z rurą szklaną (tzw. wizjery rurowe) pozwalają na pełną obserwację (360°) przepływu czynnika w rurociągu. Tego typu wizjer przepływu został pokazany na środku Rysunku 4. Ponieważ wizjery przepływu z rurą szklaną są praktycznie pozbawione miejsc, w których mógłby osadzać się czynnik przepływający przez rurociąg, są one często stosowane w warunkach wymagających zachowania higieny (np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym itp.). Brak miejsc osadzania się czynnika redukuje także opory przepływu czynnika przez korpus wizjera. Dla wizjerów rurowych zakres dopuszczalnych ciśnień pracy jest uzależniony od średnicy rury. Tę zależność prezentuje wykres na Rysunku 6 (poniżej). Wizjery przepływu z rurą szklaną mogą być użytkowane przy ciśnieniach pracy nie przekraczających 16 barów.

Rysunek 6. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy dla wizjerów przepływu typu 620.

Relatywnie duża powierzchnia rury szklanej, wykorzystywanej do obserwacji przepływu, stwarza jednak niebezpieczeństwo jej uszkodzenia (przypadkowe stłuczenie, pęknięcie itp.). Z tego powodu wizjery rurowe zazwyczaj wyposaża się w dodatkowe zabezpieczenie przeciwuderzeniowe w postaci zewnętrznej rury wykonanej z przezroczystego plastiku (np. akrylu), tak jak to pokazano na Rysunku 4.

Z powodu ograniczeń projektowych maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy dla rurowych wizjerów przepływu jest znacząco niższe, niż dla innych typów wizjerów, szczególne dla rur o większych średnicach, tak jak to pokazano na Rysunku 6. Dla znacząco wyższych temperatur i ciśnień mogą być wykonane specjalne wersje z zastosowaniem szkła kwarcowego.

3. Poziomowskazy

Poziomowskazy można traktować jako specyficzny rodzaj wzierników. W tym wypadku wziernik jest, jak pokazano na Rysunku 7, podłużny i wąski. Takie wzierniki (prostokątne i owalne) stanowią istotny element naszej oferty handlowej.

Rysunek 7. Typowe wzierniki podłużne jako poziomowskazy.
Rysunek 8. Różnica między szkłem transparentnym i refleksyjnym.

 

 

Tak jak typowy wziernik zainstalowany w ścianie zbiornika, poziomowskaz umożliwia obserwację z zewnątrz poziomu płynu w zbiorniku bez potrzeby stosowania pływaków czy innych urządzeń. Obserwację poziomu przezroczystych / bezbarwnych płynów ułatwiają tzw. szkła refleksyjne.  Ten typ szkła ma od wewnątrz (od strony medium) odciśnięte  specjalne rowki, poprawiające widoczność menisku płynu, tak jak to pokazano na Rysunku 8 (obok po prawej).

Rysunek 9.  Różne typy zewnętrznych poziomowskazów.

 

 

Dla pewnych zastosowań wygodniej jest zastosować zewnętrzne poziomowskazy, połączone ze zbiornikiem króćcami lub złączami kołnierzowymi. W takim przypadku szkło wzierne może być wbudowane w całkowicie zamkniętą obudowę i wyposażone w różnego rodzaju przyłącza, jak to pokazano na Rysunku 9 (obok, po lewej).

Rysunek 10. Całkowicie zamknięty poziomowskaz typu 340.

 

 

Jeśli wymagana jest możliwość obserwacji z wielu stron lub potrzebne jest podświetlenie poziomowskazu, można zastosować np. wziernik typu 340 pokazany na Rysunku 10. Ten typ wziernika / poziomowskazu może być wyposażony w złącza gwintowane, króćce do wspawania, złącza kołnierzowe lub dowolnie inne przyłącza wymagane przez proces i może pracować w temperaturach do 243°C i ciśnieniu do 35 bar.


Więcej informacji na temat armatury omawianej w niniejszej notatce można znaleźć w serwisie internetowym Continental Trade Sp. z o.o. pod adresem https://www.continentaltrade.com.pl/armatura. Opisane są tam różne rodzaje wzierników, płynowskazów i wizjerów przepływu wraz z ich danymi technicznymi (parametry pracy, wymiary). Omawiane w tym serwisie wzierniki, płynowskazy i wizjery są stałej w ofercie handlowej Continental Trade. Poza standardowymi typami aparatury możemy dostosować rozmiary i materiały wzierników do potrzeb Zamawiającego. Zapraszamy do kontaktu – dane kontaktowe są w tutaj.

Wróć

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl