Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Bloki ze szkła kwarcowego

Produkty wycofane z oferty !

Nie oferujemy już wyrobów ze szkła kwarcowego serii GE-xxx !

Zamiast tego proponujemy wyroby ze szkła kwarcowego JGS-1, JGS-2 i JGS-3. Własności tego szkła są podane tutaj.

Poniższe informacje mają wyłącznie znaczenie archiwalne i nie są przedmiotem naszej oferty handlowej.


Informacja archiwalna

BLOKI Z CZYSTEGO STOPIONEGO KWARCU GE124 i GE144

Bloki z czystego stopionego kwarcu są szeroko stosowane w przemyśle półprzewodników i światłowodów z uwagi na jego jakość i czystość.

Bloki kwarcowe GE124 można łatwo przepiłować, przewiercić, obrabiać maszynowo, spawać, szlifować do jakiejkolwiek wymaganej wielkości albo skomplikowanego kształtu.


Bloki kwarcowe GE144 są głównie używane w przemyśle półprzewodników z uwagi na niską zawartość sodu i alkaliów. Można je przepiłować, przewiercić, spawać, obrabiać maszynowo, szlifować, polerować do jakiejkolwiek wymaganej wielkości albo skomplikowanego kształtu.
 

Właściwości oraz skład chemiczny szkieł GE 124 i GE 144, a także inne rodzaje szkieł kwarcowych, omówione są szczegółowo w rozdziale Szkło - Rodzaje materiałów - Szkło kwarcowe. Poniżej przypomniano najważniejsze z nich. 

Właściwości różnych rodzajów szkieł omówione są tutaj.

Typowe własności fizyczne
Mechaniczne 
Gęstość 2,2 x 103 kg/m3
Twardość wg Mosha 5,5 - 6,5
Wytrzymałość na rozciąganie 4,8 x 107 Pa
Wytrzymałość na ściskanie >1,1 x 109 Pa
Ściśliwość 3,7 x 1010 Pa
Sztywność 3,1 x 1010 Pa
Moduł Younga 7,2 x 1010 Pa
Współczynnik Poisson'a 0,17
Termiczne 
Wspł. roz. ciepl (20 - 320 °C) 5,5x10-7 cm/cm * °C
Przewodność cieplna (20°C) 1,4 W/m* °C
Ciepło właściwe (20 °C) 670 J/kg*°C
Temperatura mięknięcia 1683°C
Temperatura odprężenia 1214°C
Temperatura pracy 1120 °C
Elektryczne 
Opór elektryczny (350 °C) 7 x 107 cm*Ω
Stała dielektryczna (20 °C i 1MHz) 3,75
Wytrzymałość dielektryczna (20°C i 1MHz) 5 x 107 V/m
Współczynnik strat cieplnych (20 °C i 1MHz) < 4x10-4
Współczynnik rozproszenia (20 °C i 1MHz) < 1x10-4

Podane wartości dotyczą szkła GE124. Dla innych rodzajów szkła zobacz tutaj.

Typowy skład chemiczny

(wagowo w ppm ; bezpośredni odczyt ze spektrometru)

TypAlAsBCaCdCrCuFeKLiMgMnNaNiPSbTiZrOH
GE124 14 <0.002 <0.2 0.4 <0.01 <0.05 <0.05 0.2 0.6 0.6 0.1 <0.05 0.7 <0.1 <0.2 <0.003 1.1 0.8 <5
GE144 8 <0.002 <0.1 0.6 <0.01 <0.05 <0.05 0.2 <0.2 <0.2 <0.1 <0.03 <0.2 <0.1 <0.2 <0.003 1.4 0.3 <5
Pasmo przenoszenia

(oparty na GE124, grubość 10 mm; obejmuje powierzchniowe straty odbicia)

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl