Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Chłodnice

Chłodnica Liebiga, wewnętrznie spajana (typ CT7110)

l
[mm]
d
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
200 24 1
300 24 1
400 24 1
500 24 1
700 32 1

Chłodnica Liebiga, ze szlifem zewnętrznym na dole (typ CT8251)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
d
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
200 14/23 24 1
29/32 24 1
300 14/23 24 1
29/32 24 1
400 14/23 24 1
29/32 24 1
700 29/32 32 1
1 000 29/32 32 1

Chłodnica Liebiga, ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym (typ CT8252)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
d
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
160 14/23 20  
29/32 24  
200 14/23 24 1
29/32 24  
250 14/23 20 1
300 29/32 24 1
400 14/23 24 1
29/32 24 1
700 29/32 32 1
1 000 29/32 32 1

Chłodnica Liebiga z dwoma szlifami i gwintem GL 14 (typ CT7110GL)

l
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
160 14/23 1
19/26 1
29/32 1
200 14/23 1
19/26 1
29/32 1
250 14/23 1
19/26 1
29/32 1
300 14/23 1
19/26 1
29/32 1
400 14/23 1
19/26 1
29/32 1

Chłodnica zwojowa (typ CT7112)

l
[mm]
d
[mm]
Liczba
zwojów
Ilość szt.
w opakowaniu
200 40 9 1
300 40 13 1
400 40 17 1
500 40 22 1
600 40 27 1

Chłodnica zwojowa ze szlifem zewnętrznym na dole (typ CT8249)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
l
[mm]
Liczba
zwojów
Ilość szt.
w opakowaniu
160 29/32 160 11 1
250 29/32 250 20 1
400 29/32 400 35 1

Chłodnica zwojowa, szlif wewnętrzny (typ CT8275)

Długość
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
300 29/32 1
400 29/32 1

Chłodnica spiralna z dwoma szlifami i gwintem GL 14 (typ CT8249GL)

Długość
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
160   14/23 1
19/26 1
29/32 1
250   14/23 1
19/26 1
29/32 1
400   14/23 1
19/26 1
29/32 1

Chłodnica zwojowa, szlif zewnętrzny, z płaszczem chłodzącym (typ CT8269K)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
l
[mm]
Liczba
zwojów
Ilość szt.
w opakowaniu
400 29/32 400 35 1

Chłodnica zwojowa, szlif wewnętrzny i zewnętrzny, chłodzona wodą (typ CT8722)

Długość
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
300 29/32 1
400 29/32 1

Chłodnica Allihna (typ CT7114)

l
[mm]
d
[mm]
Liczba
baniek
Ilość szt.
w opakowaniu
200 40 4 1
300 40 6 1
400 40 8 1
600 40 12 1
800 40 16 1

Chłodnica Allihna ze szlifem zewnętrznym (typ CT8256)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Liczba
baniek
Ilość szt.
w opakowaniu
200 14/23 4 1
29/32 4 1
300 14/23 6 1
29/32 6 1
400 14/23 8 1
29/32 6 1
600 29/32 13 1

Chłodnica Allihna ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym (typ CT8257)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
160 14/23 1
29/32 1
200 14/23 1
29/32 1
250 14/23 1
29/32 1
300 14/23 1
29/32 1
400 14/23 1
29/32 1
600 29/32 1

Chłodnica Allihna ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym, chłodzona wodą (typ CT8723)

Długość
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
300 29/32 1
400 29/32 1
600 29/32 1

Chłodnica Allihna do ekstraktorów (typ CT8281)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Pojem-
ność
[ml]
Ilość
baniek
Ilość szt.
w opako-
waniu
200 29/32 30 4 1
250 34/35 70 4 1
300 45/40 100 5 1
55/50 200 5 1
400 60/46 500 7 1
71/51 1 000 7 1

Chłodnica Westa, ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym (typ CT8253)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
d
[mm]
Ilość
pozio-
mów
Ilość szt.
w opako-
waniu
200 29/32 24 8 1
300 29/32 24 13 1
400 29/32 24 18 1
700 29/32 24 33 1
1 000 29/32 24 48 1

Chłodnica Dimrotha, z refluksem, szlif zewnętrzny (typ CT8260)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Ilość
zwojów
Ilość szt.
w opako-
waniu
200 14/23 11 1
29/32 11 1
300 14/23 18 1
29/32 18 1
400 29/32 26 1
600 29/32 40 1

Chłodnica Dimrotha, z refluksem, szlif wewnętrzny i zewnętrzny (typ CT8261)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
160 14/23 1
29/32 1
200 14/23 1
29/32 1
250 14/32 1
29/32 1
300 14/23 1
29/32 1
400 29/32 1
600 29/32 1

Chłodnica spiralna Dimrotha z dwoma szlifami, z płaszczem chłodzącym (typ CT8282)

l
[mm]
Pojem-
ność
[ml]
SJLiczba
zwojów
Ilość szt.
w opako-
waniu
250 70 34/35 18 1
300 100 45/40 23 1
200 55/50 23 1
400 500 60/45 32 1
1000 71/51 32 1

Chłodnica Friedrichsa z refluksem, szlif zewnętrzny (typ CT8265)

l
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
d
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
200 14/23 44 1
220 29/32 44 1

Chłodnica powietrzna (typ CT8250)

Długość
[mm]
Szlif
SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
500 29/32 1
1 000 29/32 1

Chłodnica do redestylacji, wielozwojowa (typ CT7119)

Długość
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
300 1
400 1

Chłodnica Westa, szlif wewnętrzny i zewnętrzny, chłodzona wodą (typ CT8720)

Długość
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
300 29/32 1
1 000 29/32 1

Chłodnica Friedrichsa z refluksem, spiralna, z nachyleniem, szlif wewnętrzny i zewnętrzny (typ CT8266)

Długość
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
250 29/32 1

 

 

Chłodnica Friedrichsa z refluksem, spiralna, prosta, szlif wewnętrzny i zewnętrzny (typ CT8267)

Długość
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
250 29/32 1

 

 

Chłodnica kombinowana (typ CT7100)

Długość
[mm]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
200 14/23 1
300 29/32 1
400 29/32 1
500 29/32 1

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.