Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Cylindry miarowe

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A (typ CT1634AM, ISO 4788)

Pojem-
ność
[ml]
Błąd
wskazań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
5 0,05 0,1 12,9 115 10
10 0,1 0,2 15,5 135 10
25 0,25 0,5 21,3 160 10
50 0,5 1,0 26,0 195 10
100 0,5 1,0 31,3 240 1
250 1,0 2,0 41,0 320 1
500 2,5 5,0 53,2 380 1
1 000 5,0 10,0 67,0 465 1
2 000 10,0 20,0 83,5 565 1

 

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B (typ CT1634BB, ISO 4788)

Pojem-
ność
[ml]
Błąd
wskazań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
5 0,1 0,1 12,9 115 10
10 0,2 0,2 15,5 135 10
25 0,5 0,5 21,3 160 10
50 1,0 1 26,0 195 10
100 1,0 1 31,3 240 1
250 2,0 2 41,0 320 1
500 5,0 5 53,2 380 1
1 000 10,0 10 67,0 465 1
2 000 20,0 20 83,5 565 1

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1634BB, ale:
  - ze skalowaniem przy pomocy emalii piecowej zawierającej żelazo - typ CT1634BCH,
  - z brązową podziałką  - typ CT1634BH

Cylinder bez skali, wysoki (typ CT1634, ISO 4788)

Pojem-
ność
[ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
5 0,1 12,9 115 10
10 0,2 15,5 135 10
25 0,5 21,3 160 10
50 1,0 26,0 195 10
100 1,0 31,3 240 10
250 2,0 41,0 320 10
500 5,0 53,2 380 10
1 000 10,0 67,0 465 5
2 000 20,0 83,5 565 4

 

 

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, niski, podziałka biała, klasa B (typ CT1645BB, ISO 4788)

Pojem-
ność
[ml]
Błąd
wskazań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
5 0,2 0,1 15,5 90 10
10 0,5 0,2 21,3 100 10
25 1,1 0,5 26,0 125 10
50 1,0 1,0 31,3 150 10
100 2,0 1,0 41,0 170 10
250 5,0 2,0 53,2 235 10
500 10,0 5,0 67,0 280 8
1 000 20,0 10,0 83,5 340 5
2 000 50,0 20,0 95,0 420 6

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1645BB ale z brązową podziałką - CT1645BH.

Cylinder bez skali, z sześciokątną podstawą, z wylewem, niski (typ CT1645)

Pojemność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt. w opakowaniu
5 15,5 90 10
10 21,3 100 10
25 26,0 125 10
50 31,3 150 10
100 41,0 170 10
250 53,2 235 10
500 67,0 280 8
1 000 83,5 340 5

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, ze szlifem i szklanym korkiem, podziałka niebieska, klasa A (typ CT1652AMS, ISO 4788)

Po-
jem-
ność
[ml]
Błąd
wska-
zań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
SJIlość
szt.
w
opako-
waniu
5 0,05 0,1 12,9 115 10/19 10
10 0,1 0,2 15,5 135 10/19 10
25 0,25 0,5 21,3 160 14/23 10
50 0,5 1,0 26,0 195 19/26 10
100 0,5 1,0 31,3 240 24/29 10
250 1,0 2,0 41,0 320 29/32 10
500 2,5 5,0 53,2 380 34/35 10
1 000 5,0 10,0 67,0 465 45/40 4
2 000 10 20,0 83,5 565 45/40 3

 

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, ze szlifem i plastikowym korkiem, podziałka niebieska, klasa A (typ CT1652AMPN, ISO 4788)

Po-
jem-
ność
[ml]
Błąd
wska-
zań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
SJIlość
szt.
w
opako-
waniu
5 0,05 0,1 12,9 115 10/19 10
10 0,1 0,2 15,5 135 10/19 10
25 0,25 0,5 21,3 160 14/23 10
50 0,5 1,0 26,0 195 19/26 10
100 0,5 1,0 31,3 240 24/29 10
250 1,0 2,0 41,0 320 29/32 10
500 2,5 5,0 53,2 380 34/35 10
1 000 5,0 10,0 67,0 465 45/40 4
2 000 10 20,0 83,5 565 45/40 3

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i szklanym korkiem, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B (typ CT1652BBS, ISO 4788)

Po-
jem-
ność
[ml]
Błąd
wska-
zań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
SJIlość
szt. w
opako-
waniu
5 0,1 0,1 12,9 115 10/19 10
10 0,2 0,2 15,5 135 10/19 10
25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 10
50 1,0 1,0 26,0 195 19/26 10
100 1,0 1,0 31,3 240 24/29 10
250 2,0 2,0 41,0 320 29/32 10
500 5,0 5,0 53,2 380 34/35 10
1 000 10,0 10,0 67,0 465 45/40 40
2 000 20,0 20,0 83,5 565 45/40 30

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1652BBS ale z brązową podziałką - CT1652BHS.

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i plastikowym korkiem, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B (typ CT1652BBPN, ISO 4788)

Po-
jem-
ność
[ml]
Błąd
wska-
zań
[±ml]
Skala
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
SJIlość
szt. w
opako-
waniu
5 0,1 0,1 12,9 115 10/19 10
10 0,2 0,2 15,5 135 10/19 10
25 0,5 0,5 21,3 160 14/23 10
50 1,0 1,0 26,0 195 19/26 10
100 1,0 1,0 31,3 240 24/29 10
250 2,0 2,0 41,0 320 29/32 10
500 5,0 5,0 53,2 380 34/35 10
1 000 10,0 10,0 67,0 465 45/40 4
2 000 20,0 20,0 83,5 565 45/40 3

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1652BBPN ale z brązową podziałką - CT1652BHPN.

Mikrobiureta Banga z zaworem szklanym, typu prostego (typ CT1591)

Pojemność
[ml]
Najmniejsza działkaIlość szt. w opakowaniu
1 0,01 10
2 0,01 10
3 0,02 10
5 0,02 10

Mikrobiureta Banga z zaworem szklanym bocznym (typ CT1592)

Pojemność
[ml]
Najmniejsza działkaIlość szt. w opakowaniu
1 0,01 10
2 0,01 10
3 0,02 10
5 0,02 10

Aparat do miareczkowania Pelleta, z bocznym kurkiem, z wyposażeniem, kl. B (typ CT1580BL)

Pojemność
[ml]
Najmniejsza działkaDopuszczlny błąd
[ml]
Ilość szt. w opakowaniu
10 0,05 0,05 2
25 0,1 0,1 2
50 0,1 0,1 2

Możemy dostarczyć Aparat Pelletta także z butlą ze szkła oranż.

Aparat do miareczkowania Pelleta, z bocznym kurkiem, z zaworem odcinającym pomiędzy butlą a biuretą, z wyposażeniem, kl. B (typ CT1581BL)

Pojemność
[ml]
Najmniejsza działkaDopuszczlny błąd
[ml]
Ilość szt. w opakowaniu
10 0,05 0,05 2
25 0,1 0,1 2
50 0,1 0,1 2

Możemy dostarczyć Aparat Pelletta także z butlą ze szkła oranż.

Stożek Imhoffa, z zamkniętą końcówką (typ CT2745)

Pojemność
[ml]
Podziałkad
[mm]
h
[mm]
Ilość szt. w opakowaniu
1 000 czeska 118 470 10
1 000 niemiecka 118 470 10
1 000 szwajcarska 118 470 10

Stożek Imhoffa, z zaworem odcinającym (typ CT2746)

Pojemność
[ml]
Podziałkad
[mm]
h
[mm]
Ilość szt. w opakowaniu
1 000 czeska 118 470 10
1 000 niemiecka 118 470 10
1 000 szwajcarska 118 470 10

Stożek Imhoffa z końcówką na wąż (typ CT2747)

Pojemność
[ml]
Podziałkad
[mm]
h
[mm]
Ilość szt. w opakowaniu
1 000 czeska 118 470 10
1 000 niemiecka 118 470 10

Naczynie miarowe, dzwonowe, z wylewem i skalą, ze szklaną podstawą (typ CT1686)

Po-
jem-
ność
[ml]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość
szt. w
opako-
waniu
5 26 30 70 10
10 30 35 75 10
25 39 40 90 10
50 50 50 110 10
100 62 60 130 24
250 84 80 160 10
500 102 95 200 10
1 000 126 115 240 2
2 000 148 150 310 8

Naczynie miarowe, stożkowe, z wylewem i skalą, ze szklaną podstawą (typ CT1688)

Po-
jem-
ność
[ml]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość
szt. w
opako-
waniu
25 61 45 100 10
50 68 65 110 10
100 85 65 140 10
250 105 95 180 9
500 125 95 215 6
1 000 160 110 270 6
2 000 192 130 330 6

Naczynie miarowe ze skalą, cylindryczne, z uchem (typ CT1681)

Po-
jem-
ność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość
szt. w
opako-
waniu
100 50 100 10
250 68 132 10
500 83 177 10
1 000 104 205 10
2 000 130 250 6

Naczynie miarowe ze skalą, stożkowe, z uchem (typ CT1683)

Po-
jem-
ność
[ml]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość
szt. w
opako-
waniu
100 57 42 115 10
250 75 55 140 10
500 100 70 170 10
1 000 120 90 225 10
2 000 145 107 270 6

Naczynie na mocz, ze skalą, z uchem (typ CT3542)

Pojemność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt. w opakowaniu
1 500 155 175 4

 

 

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl