Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Destylatory

Aparat redestylacyjny (typ CT8364)

Szlif
SJ1, SJ3
Szlif
SJ2
Pojem-
ność
[ml]
l
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
 
29/32 14/23 2000 500 1

Kolumna destylacyjna Hempla, z płaszczem (bez wypełnienia) (typ CT8321)

l
[mm]

Szlif
SJ

[mm]

d
[mm]

d1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
300 14/23 18 32 1
19/26 22 32 1
500 14/23 18 32 1
29/32 34 46 1
750 29/32 34 46 1
1 000 29/32 34 46 1

Ekstraktor Soxhleta z chłodnicą Allihna (typ CT8730)

Pojem-
ność
nasadki
[ml]
Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
100 250 45/40 29/32 1
200 500 55/50 29/32 1
500 1 000 60/46 29/32 1
1 000 2 000 71/51 29/32 1

Ekstraktor Soxhleta z chłodnicą Allihna, ze spiekiem (typ CT8730F)

Pojem-
ność
nasadki
[ml]
Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

l
[mm]

d
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
100 250 45/40 29/32 94 36 1
200 500 55/50 29/32 123 40 1
500 1 000 60/46 29/32 200 40 1
1 000 2 000 71/51 29/32 300 54 1

Nasadka ekstraktora Soxhleta (typ CT8293, ISO 8293)

Pojem-
ność
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
70 34/35 29/32  
100 45/40 29/32 1
200 55/50 29/32 1
500 60/46 29/32 1
1 000 71/51 29/32 1

Aparat do destylacji z podwójną bańką (typ CT8746)

Pojem-
ność
[ml]

Szlif SJ
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
1 000 29/32 1
2 000 29/32 1

Części zamienne dostępne wg potrzeb

Ekstraktor Twisselmanna (typ CT8308)

Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
250 29/32 
34/35
34/35 1

Części zamienne dostępne wg potrzeb

Aparat do oznaczania lotnych olejków w lekach (typ CT8504)

Pojem-
ność
[ml]

Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
1 1 000 29/32 1

Części zamienne dostępne wg potrzeb

Aparat Kippa z dnem kulistym, z tubusem i połączeniami na szlif (typ CT2442)

Pojem-
ność
[ml]

Szlif
SJ1,
SJ2
[mm]

Szlif
SJ3
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
500 29/32 29/32 1
1 000 34/35 29/32 1
2 000 34/35 29/32 1

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.