Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Destylatory

Aparat redestylacyjny (typ CT8364)

Szlif
SJ1, SJ3
Szlif
SJ2
Pojem-
ność
[ml]
l
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
 
29/32 14/23 2000 500 1

Kolumna destylacyjna Hempla, z płaszczem (bez wypełnienia) (typ CT8321)

l
[mm]

Szlif
SJ

[mm]

d
[mm]

d1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
300 14/23 18 32 1
19/26 22 32 1
500 14/23 18 32 1
29/32 34 46 1
750 29/32 34 46 1
1 000 29/32 34 46 1

Ekstraktor Soxhleta z chłodnicą Allihna (typ CT8730)

Pojem-
ność
nasadki
[ml]
Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
100 250 45/40 29/32 1
200 500 55/50 29/32 1
500 1 000 60/46 29/32 1
1 000 2 000 71/51 29/32 1

Ekstraktor Soxhleta z chłodnicą Allihna, ze spiekiem (typ CT8730F)

Pojem-
ność
nasadki
[ml]
Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

l
[mm]

d
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
100 250 45/40 29/32 94 36 1
200 500 55/50 29/32 123 40 1
500 1 000 60/46 29/32 200 40 1
1 000 2 000 71/51 29/32 300 54 1

Nasadka ekstraktora Soxhleta (typ CT8293, ISO 8293)

Pojem-
ność
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
70 34/35 29/32  
100 45/40 29/32 1
200 55/50 29/32 1
500 60/46 29/32 1
1 000 71/51 29/32 1

Aparat do destylacji z podwójną bańką (typ CT8746)

Pojem-
ność
[ml]

Szlif SJ
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
1 000 29/32 1
2 000 29/32 1

Części zamienne dostępne wg potrzeb

Ekstraktor Twisselmanna (typ CT8308)

Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Szlif
SJ1
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
250 29/32 
34/35
34/35 1

Części zamienne dostępne wg potrzeb

Aparat do oznaczania lotnych olejków w lekach (typ CT8504)

Pojem-
ność
[ml]

Pojem-
ność
kolby
[ml]

Szlif
SJ
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
1 1 000 29/32 1

Części zamienne dostępne wg potrzeb

Aparat Kippa z dnem kulistym, z tubusem i połączeniami na szlif (typ CT2442)

Pojem-
ność
[ml]

Szlif
SJ1,
SJ2
[mm]

Szlif
SJ3
[mm]

Ilość szt.
w opako-
waniu
 
500 29/32 29/32 1
1 000 34/35 29/32 1
2 000 34/35 29/32 1

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl