Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Do wzierników okrągłych

Jeśli potrzebne jest dodatkowe oświetlenie pola obserwacji wewnątrz zbiornika, silosu, kotła, bojlera, mieszalnika lub innego, normalnie zamkniętego, pojemnika, można użyć specjalnych lamp oświetleniowych. Lampy tego typu mocuje się na powierzchni ramki szkła wziernego i oświetlają one wnętrze zbiornika poprzez szkło wzierne.

Zależnie od warunków pracy należy dobrać właściwy materiał oprawy oświetleniowej oraz sposób jej mocowania na ramce szkła wziernego. Część opraw oświetleniowych ma dopuszczenie do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem (środowisko Ex). Wszystkie oprawy oświetleniowe mogą być stosowane przy produkcji żywności. Większość jest dostępna także w technologii LED.

Oprawki dla środowiska non Ex

Przeznaczone dla środowiska niezagrożonego wybuchem (non Ex). Po prawidłowo przeprowadzonym montażu nakładki oświetlające są pyło- i wodo- szczelne spełniając wymagania norm IP 65 i EN 60 529 / DIN VDE 0470 część 1.

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia mierzona w dławiku (przepuście) kablowym wynosi 80°C. Gdy temperatura otoczenia przekracza 40°C, należy stosować kabel elektryczny w izolacji odpornej na wysoką temperaturę.

Uwaga: W przypadku stosowania wersji z oświetleniem typu LED maksymalna temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 °C.

Oprawki oświetleniowe w kształcie półksiężyca (Lumistar, SLM, ME)
Lumiglas Luminaire Lumistar
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumiglas Lumistar

 • Klasyczna wersja "półksiężyc" dla zestawów lub szkieł wziernych
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłych (DIN 28120) lub podobnych
 • Średnica nominalna: DN 50 do DN 200
 • Napięcie zasilania: 24V AC/DC, 12V / 230V na życzenie
 • Moc, zależnie od wielkości: 20W, 50W lub 100W
 • Standardowo z przyciskiem niestabilnym
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire SLM, aluminium
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar SLM, aluminium

 • Wersja oprawki 'Lumistar' do zestawu przykręcanego Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV
 • Średnica nominalna: DN 65 do DN 125
 • Napięcie zasilania: 24V AC/DC
 • Moc, zależnie od wielkości: 20W, 50W lub 100W
 • Oprawka mocowana do ramki pod nakrętkami pokrywy.
 • Standardowo z przyciskiem niestabilnym
 • Dostępne także wykonanie ze stali nierdzewnej, zobacz: Oprawka Lumistar 'ME'
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ME, stainless steel
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar ME, stal nierdzewna

 • Nierdzewna wersja oprawki 'Lumistar' przystosowana do użycia z Lumiglas Screwed Sight Glass MV
 • Średnica nominalna: DN 65 do DN 125
 • Napięcie zasilania: 24V AC/DC
 • Moc, zależnie od wielkości: 20W lub 50W
 • Oprawka mocowana do ramki pod nakrętkami pokrywy.
 • Standardowo z przyciskiem niestabilnym
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Oprawki oświetleniowe dla szkieł wziernych, aluminiowe (USL 03, 05, 06, 07)
Lumistar Luminaire USL 03, stainless steel
Also available in LED-technology

Lumistar Luminaire USL 03

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, super compact, stal nierdzewna
 • Pasuje do wszystkich wzierników od wielkości DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 20W, 50W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 05, aluminium
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 05

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła
 • Silne światło przy małych wymiarach
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz zestawów Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65
 • Napięcie zasilania/moc: 24V / 20W lub 50W (bez transformatora) 120V / 230W, 12V / 5W (z wewnętrznym transformatorem)
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 06, aluminium
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 06

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 07, aluminium

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 07

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV DN 100/125
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane do kołnierza wziernika przez podwójne wsporniki.
 • Oprawka o szczególnie dużym strumieniu światła i reflektorze
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Oprawki oświetleniowe dla szkieł wziernych, ze stali nierdzewnej (ESL 25, 26, 27; USL 01, 03, 13, 15, 16)
Lumistar Luminaire ESL 25, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar ESL 25

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, całość ze stali nierdzewnej
 • Silne światło przy małych wymiarach
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 20W, 50W (bez transformatora) 120V / 230W, 12V / 5W lub 10W (z wewnętrznym transformatorem)
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • W wersji ze zmodyfikowanym kołnierzem montażowym specjalnie dla technologii aseptycznych.
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 26, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar ESL 26

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 27, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar ESL 27

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 100 do DN 150
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • W wersji ze zmodyfikowanym kołnierzem montażowym specjalnie dla technologii aseptycznych.
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 01, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 01

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, bardzo małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 5W, 20W
 • Mocowane zaciskiem montażowym (dla SW I) lub wspornikiem przegubowym
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 03, stainless steel
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 03

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, bardzo małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 20W, 50W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 13, stainless steel
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 13

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 15, stainless steel
Dostępna także w technologii LED
Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 15
 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 50
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 120V, 230V / 5W, 10W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 16 and USL 36, stainless steel
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 16 oraz USL 36

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe wymiary, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 40
 • Napięcie zasilania/moc: 24V, 120V, 230V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 230V /20W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępna także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Oprawki oświetleniowe dla technologii sterylnych, stal nierdzewna (USL 31, 33. 35, 36)

Poniżej przedstawiono wzierniki z zintegrowanym oświetleniem przeznaczone dla środowisk aseptycznych i sterylnych w biotechnologii, farmacji, przetwarzaniu żywności oraz przemyśle chemicznym. Więcej informacji: zobacz: Steril technology_PL.pdf

Lumistar Luminaire USL 31, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 31

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Średnica zewnętrzna: 24 mm
 • Strumień światła = 14 mm
 • Napięcie zasilania/moc: 12V / 5W lub 24V / 20W
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 33 and USL 35, stainless steel
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 33 oraz USL 35

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Przeznaczone do zestawów sanitarnych z METAGLASS w mocowaniach Bio-Control lub NA-Connect
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V, 230V / 20W, 50W, 100W
 • Dostępne także w technologii LED
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate USL 33
CE-Certificate USL 35
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 16 and USL 36, stainless steel
Dostępna także w technologii LED

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 16 oraz USL 36

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 40
 • Napięcie zasilania/moc: 24V, 120V, 230V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 230V /20W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępne także w technologii LED
Data sheet
CE-Certificate
Important guidelines
Oprawki oświetleniowe w technologii LED (ASL 55, 57, ESL 51, 53, 55, Lumistar 225, USL 15, 35)
Lumistar Luminaire USL 15-LED and USL 35-LED, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar USL 15-LED oraz USL 35-LED, stal nierdzewna

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 51-LED, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar ESL 51-LED, stal nierdzewna

 • Idealne połączenie płaskiego projektu i gładkiej powierzchni.
 • Uniwersalne oświetlenie do mocowania na szkłach wziernych.
 • Może być stosowana jako pojedyńczy wzierniki z oświetleniem lub osobno, jako wziernik oświetlający
 • Posiada zintegrowany zacisk mocujący do wycieraczki Lumiglas SW I.
 • 3D Data (pobierz jako plik ZIP):3D Data - Variant hinged bracket 3D Data - Variant hinged bracked with pushbutton 3D Data - steril version 
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 53-LED, stainless steel

Oprawka oświetleniowa Lumistar  ESL 53-LED, stal nierdzewna

 • Niewrażliwa na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
 • 3D Data (Download as ZIP):3D Data - Variant hinged bracket 3D Data - Variant hinged bracked with pushbutton 3D Data - steril version 
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 55-LED, stainless steel

Oprawka Lumistar ESL 55-LED, stal nierdzewna

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumiglas Luminaire Lumistar 225-LED, aluminium Oprawka oświetleniowa Lumistar  225-LED, aluminium
 • Do montażu na zestawie Lumiglas Sight Glass Fitting, okrągłe DIN 28120 DN 200
 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Data sheet
Important guidelines
Lumistar Luminaire ASL 55-LED, aluminium

Oprawka oświetleniowa Lumistar  ASL 55-LED, aluminium

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ASL 57-LED, aluminium

Oprawka oświetleniowa Lumistar  ASL 57-LED, aluminium

 • Niewrażliwa na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Oprawki dla szkieł wziernych występujące na liście UL (USL 13-UL, 15-UL, 33-UL, 35-UL)

Międzynarodowa organizacja certyfikacyjna UL (www.ul.com) estuje urządzenia i podzespoły pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Produkty zbadane przez UL (występujące na liście UL) charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem użytkowania. Poniższe produkty pozytywnie przeszły certyfikację w UL i są umieszczone na liście UL:

Lumistar Luminaires USL 13-UL and USL 33-UL, stainless steel

Oprawki oświetleniowe Lumistar USL 13-UL i USL 33-UL, stal nierdzewna

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasują do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W
 • Mocowane zawiasem przegubowym
 • Certyfikaty UL:  UL Certificate cUL Certificate
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 15-UL and USL 35-UL, stainless steel

Oprawki oświetleniowe Lumistar USL 15-UL and USL 35-UL, stal nierdzewna

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasują do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 120V, 230V / 5W, 10W
 • Mocowane zawiasem przegubowym
 • Certyfikaty UL:  UL Certificate cUL Certificate
 • Certyfikaty CE:   CE Certificate USL 15-UL CE Certificate USL 35-UL
Data sheet
Installation instructions USL 15-UL
Installation instructions USL 35-UL
Important guidelines
Akcesoria (zegar, transformator)
Lumistar timer

Zegar elektroniczny Lumistar Timer

 • obudowa plastikowa IP 65
 • z przyciskiem
 • czas programowany od 0,1 sekundy do 20 godzin
 • napięcie zasilania: 12V - 230V AC/DC
 • Max obciążenie: 230V - 16A AC, 24V - 16A AC/DC
 • Wymiary: 130 x 130 x 110 mm
Data sheet
Important guidelines
Lumistar Isolation Transformer

Transformator separujący Lumistar ETGs/ETS

 • obudowa plastikowa IP 65
 • zasilanie: 230V (±5%) 
 • napięcie wtórne 24V
 • Max. moc: do 160 VA
Data sheet
Important guidelines

Oprawki dla środowiska Ex

Ten typ oprawek oświetleniowych dla okrągłych szkieł wziernych został zaprojektowany dla uniwersalnych zastosowań w środowisku zagrożonym wybuchem, tzw. środowisku Ex. Oświetlenie wnętrza zbiorników, komór mieszalników, silosów i innych, normalnie zamkniętych, pojemników czy wzierników przepływu w środowisku zagrożonym wybuchem wymaga stosowania nakładek oświetlających posiadających dopuszczenie do pracy w takich strefach. Poniżej omówione oprawki mogą być stosowane w środowisku:
Gaz: Strefy 1 i 2, Pyły: Strefy 21 i 22.

Mogą być także stosowane w procesach przetwarzania żywności.

Całkowicie szczelne oprawki oświetleniowe, aluminiowe, (USL 05, 06, 07, 08) -Ex
Lumistar Luminaire USL 05-Ex, USL 05-Ex-LED, aluminium

Oprawka Lumistar USL 05-Ex, USL 05-Ex-LED, aluminium

 • ex II 2G Ex d IIC T3/T4/T6/120°C Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80/T120/T130/T195°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 20W
 • Mocowanie: wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym 
Data sheet
Installation instructions
ATEX CertificateCE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 06-Ex, aluminium

Oprawka Lumistar USL 06-Ex, aluminium

 • ex II 2G Ex d (e), IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T195°C/T130°C/T120°C/T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T4 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C II C (wszystkie klasy wybuchowości)
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 50W
 • Podłączenie elektryczne: Wersja I: dławik kablowe zalewany żywicą, Wersja II: skrzynka zaciskowa oraz dławik
 • Mocowanie: wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym
Data sheet
Installation instructions
ATEX CertificateCE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 07-Ex, aluminium

Oprawka Lumistar USL 07-Ex, aluminium

 • ex II 2G Ex d (e), IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T195°C/T130°C/T120°C/T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem: gazu (strefa 1) oraz pyłu (strefa 21)
 • Klasa temperatur: do T6 lub T80°C (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C II C (wszystkie klasy wybuchowości)
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 100/125
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 50W
 • Podłączenie elektryczne: Wersja I: dławik kablowy zalewany żywicą, Wersja II: skrzynka zaciskowa oraz dławik
 • Przymocowane do kołnierza wziernika przez podwójne wsporniki.
 • Oprawka o szczególnie dużym strumieniu światła i reflektorze
Data sheet
Installation instructions
ATEX CertificateCE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire USL 08-Ex; T4A, T3B, aluminium

Oprawka Lumistar USL 08-Ex; T4A, T3B, aluminium

 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T4A. Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Zabezpieczenie przeciwzapłonowe: Klasa 1, Rozdz. 1 & 2, Grupa wybuchowości: C & D
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 100/125
 • Napięcie zasilania: 120V
 • Zakres mocy: aż do 100W
 • Przymocowane do kołnierza wziernika przez podwójne wsporniki.
 • Na liście certyfikacyjnej UL
 • ex Div. I, Div. II
Data sheet
Installation instructions
CE-Certificate UL Certificate
cUL Certificate
Important guidelines
Całkowicie szczelne oprawki oświetleniowe, ze stali nierdzewnej (ESL 25, 26, 27) -Ex
Lumistar Luminaire ESL 25-Ex, stainless steel

Oprawka Lumistar ESL 25-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex d IIC T4/T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T130°/T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 20W
 • Mocowane wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym ze zmodyfikowanym kołnierzem specjalnie dla technologii aseptycznych.
 • 3D Data (pobierz jako plik ZIP):3D Data
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 26-Ex

Oprawka Lumistar ESL 26-Ex, stal nierdzewna
 • ex II 2G Ex de IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T195°C T130°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T4 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 50W
 • Podłączenie elektryczne: skrzynka zaciskowa i dławik
 • Mocowana wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ESL 27-Ex

Oprawka Lumistar ESL 27-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex de IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2G Ex tb IIIC T195°C T130°C T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: T4/50W; T6/20W
 • Temperatura otoczenia: aż do 40 °C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 100 
 • Napięcie zasilania 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od klasy temperatur: aż do 50 W
 • Mocowane wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym ze zmodyfikowanym kołnierzem specjalnie dla technologii aseptycznych
 • 3D Data (pobierz jako plik ZIP):3D Data
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Oprawki dla szkieł wziernych w technologii LED dla środowiska EX (ASL 55, 57; ESL 55)LED -Ex
Lumistar Luminaire ESL 55-LED-Ex

Oprawka Lumistar ESL 55-LED-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80° Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6
 • Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 24V, 120V-230V
 • Moc: 11 W
 • Mocowana wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym zmodyfikowanym przez wewnętrznie montowany kołnierz do zastosowań aseptycznych
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ASL 55LED-Ex

Oprawka Lumistar ASL 55-LED-Ex, Aluminium

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6
 • Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Długi czas działania dzięki technologii Hi-Power LED
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 24V, 120V-230V
 • Moc: 11 W
 • Mocowana wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Luminaire ASL 57LED-Ex

Lumistar Luminaire ASL 57-LED-Ex, Aluminium

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6
 • Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Długi czas działania dzięki technologii Hi-Power LED
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 24V, 120V-230V
 • Moc: 11 W
 • Mocowana wspornikiem przegubowym lub adapterem kołnierzowym
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Oświetlenie światłowodowe dla środowiska EX (USL 07, 08; ESL 55LED) ALF-Ex
Lumistar Ex Light Guide Luminaire Lumiflex Type USL 07 ALF-Ex

Oświetlenie  typu Lumistar Ex Light Guide Lumiflex USL 07 ALF-Ex

 • ex II 2G Ex de IIC T6/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°/130°C Db
 • Nadaje się do stref Ex
 • Klasa temperatur: do T6
 • Temperatura otoczenia: do 60°C
 • Do miejscowego oświetlenia procesów technologicznych w maszynach oraz wewnątrz reaktorów;
 • Opracowane specjalnie dla doprowadzenia światła w miejsca trudno dostępne.
 • Zasilanie: zobacz w dokumentacji
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar Ex Light Guide Luminaire Lumiflex Type USL 08 ALF-Ex

Oświetlenie  typu Lumistar Ex Light Guide Lumiflex USL 08 ALF-Ex

 • certyfikowane przez UL
 • Nadaje się do stref Ex
 • Klasyfikacja temperaturowa: T4 (60°C) & T5 (40°C)
 • Zabezpieczenie przed zapłonem: Class 1, Div.1
 • Grupa wybuchowa: C & D
 • Do miejscowego oświetlenia procesów technologicznych w maszynach oraz wewnątrz reaktorów.
 • Opracowane specjalnie dla doprowadzenia światła w miejsca trudno dostępne.
 • Zasilanie: zobacz w dokumentacji
Data sheet
Installation instructions
ETL(UL)-Certificate
Important guidelines
Lumistar Ex Light Guide Luminaire Lumiflex Type ESL55LED-ALF-Ex

Oświetlenie  typu Lumistar Ex Light Guide Lumiflex ESL55LED-ALF-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
 • Nadaje się do stref Ex
 • Klasyfikacja temperaturowa: do T6
 • Temperatura otoczenia: do 50°C
 • Do miejscowego oświetlenia procesów technologicznych w maszynach oraz wewnątrz reaktorów.
 • Opracowane specjalnie dla doprowadzenia światła w miejsca trudno dostępne.
 • Zasilanie: zobacz w dokumentacji
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Dodatki (zegary, oprawy pojazdowe)
Lumistar Timer (internal)

Zegar Lumistar (wewnętrzny) timer

 • zegar z wyłącznikiem zintegrowany z oprawami Lumiglas
 • dla serii USL 06/07 Ex, ESL 26 Ex lub nie Ex
 • z programowanym czasem opóźnienia do ok. 5 minut
Data sheet
Important guidelines
Lumistar Timer for Ex areas

Zegar Lumistar dla środowiska Ex

 • do sterowania oświetleniem lub procesami w środowisku Ex
 • możliwość trwałego włączenia ON
 • certyfikat zgodności: ZELM 06 ATEX 0301
 • grupa wybuchowości II 2 G ExdembIIIC T6 Gb 
 • max moc załączana AC 3000 VA
 • zabezpieczenia: IP65 wg EN 60529/DIN VDE 0470
 • napięcie nominalne: 24 V, 120 V, 230 V, AC/DC
 • zakres czasu: od 1min do 60min
 • 3D Data (pobierz jako plik ZIP):3D Data
   
Data sheet
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar VISULEX Driving Luminaire Type USL 07-Ex, aluminium

Oprawa pojazdowa VISULEX Driving Luminaire  USL 07-Ex, aluminium

 • ex II 2G Ex d(e) II C 120°C Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T120°C Db
 • zasilanie: 24V AC/DC, 50W
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
Lumistar VISULEX Direction Indicator Type USL 45A-Ex, aluminium

Oprawa pojazdowa  VISULEX Direction Indicator  USL 45A-Ex, aluminium

 • ex II 2G Ex d(e) II C 120°C Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T120°C Db
 • zasilanie: 24V AC/DC, 5W
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
Important guidelines
Lumistar VISULEX Combined Luminaire Type USL 46-Ex, aluminium

Oprawa pojazdowa  VISULEX Combined Luminaire  USL 46-Ex, aluminium

 • ex II 2G Ex d(e) II C T3/T4/120°C
 • ex II 2D Ex tb IIIC T120°C/T130°C/T195°C
 • połączone światła stop- i wsteczne wraz z sygnałem cofania
 • Zasilanie: 24V DC
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
Important guidelines
Lumiglas Signalling Device M55-BD-Ex

Czujnik ruchu / przełącznik zmierzchowy M55-BD-Ex

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
 • inteligentny czujnik ruchu / wyłącznik zmierzchowy: M55-BD-Ex automatycznie włącza i wyłącza światło lub inny odbiorników obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
 • certyfikat EC: BVS 15 ATEX E 057 X
 • zasilanie: zobacz data sheet
Data sheet
Installation instructions
ATEX-Certificate
CE-Certificate
Important guidelines
 • Oświetlenie dla środowiska non Ex
 • Oświetlenie dla środowiska Ex

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl