Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Do wzierników prostokątnych

Jeśli potrzeba, prostokątne ramki płynowskazowe mogą być wyposażone w dodatkowe oświetlenie, które zwiększa kontrastowość odczytu.

Oferujemy oprawki oświetleniowe produkcji krajowej, które mogą być dostosowane do wymiarów szkieł posiadanych przez zamawiającego oraz oprawki Lumiglas dla standardowych prostokątnych szkieł płynowskazowych. Oświetlenie Lumiglas dostępne jest także w wykonaniu do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (tzw. środowisko EX).

Oświetlenie produkcji krajowej

W tym rozwiązaniu stosowane są diody LED charakteryzujące się jasnym światłem i niską emisją ciepła, zamknięte w stalowej obudowie (stal nierdzewna na zamówienie). W obudowie zainstalowany jest wyłącznik bistabilny (włącz/wyłącz).

Tego typu oprawki są wytwarzane w wielkościach umożliwiających montaż na standardowych ramkach płynowskazowych. Możliwe jest także dostarczenie oprawek o wymiarach wskazanych przez zamawiającego.

Wymagane jest zasilanie prądem stałym o napięciu 12V.

Oprawka Lumistar, także dla środowiska EX

Oprawka Lumistar REL 01-Ex

Oprawki Lumistar REL 01-Ex

  • ex II 2G Ex ia C T4/T5/T6 - iskrobezpieczne 
  • ex I M2 Ex ia I Mb
  • Oprawka REL01 jest ściśle dopasowana do boku podłużnego szkła wziernego, długość  = 250 mm
  • Oprawka REL 01 jest gotowa do montażu, 2 śrubki pozwalają przymocować ją do boku ramki płynowskazu
  • Napięcie zasilania / moc : 24V / 2W
  • W przypadku, gdy oprawa jest stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem, musi być podłączona do iskrobezpiecznego obwodu zasilania.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.