Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Eksykatory

Eksykator z gniazdem plastikowym (typ CT262)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 1
150 210 1
200 269 1
250 329 1
300 392 1

Eksykator z gniazdem plastikowym i zaworem (typ CT262K)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 1
150 213 1
200 272 1
250 333 1
300 395 1

Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29, zawór odcinający (typ CT272)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 1
150 213 1
200 272 1
250 333 1
300 395 1

Eksykator z gniazdem plastikowym, wkład porcelanowy (typ CT262D)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 90 1
150 210 140 1
200 269 190 1
250 329 240 1
300 392 290 1

Eksykator z gniazdem plastikowym, zawór odcinający, wkład porcelanowy (typ CT262DK)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 90 1
150 210 140 1
200 269 190 1
250 329 240 1
300 392 290 1

Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29, zawór odcinający, wkład porcelanowy (typ CT263DK)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 90 1
150 210 140 1
200 269 190 1
250 329 240 1
300 392 290 1

Część dolna do eksykatora, samo szkło (typ CT262S)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 151 76 85 2
150 210 122 105 2
200 269 160 145 2
250 329 210 180 1
300 392 240 200 1

Część górna do eksykatora, samo szkło, przewiercona pod zawór (typ CT262VV)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 153 9 84 3
150 213 9 96 3
200 272 9 124 3
250 333 9 140 3
300 395 9 141 2

Część górna do eksykatora, samo szkło, szlifowana pod zawór (typ CT272V)

Oznaczenied1
[mm]
SJ
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 153 24/29 83 4
150 213 24/29 95 3
200 272 24/29 123 3
250 333 24/29 139 3
300 395 24/29 140 2

Część górna do eksykatora, samo szkło, nieprzewiercona (typ CT262V)

Oznaczenied1
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 153 84 2
150 213 96 3
200 272 124 3
250 333 140 3
300 395 141 2

Część górna do eksykatora z gniazdem plastikowym (typ CT262VH)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 4
150 213 3
200 272 3
250 333 3
300 395 2

Część górna do eksykatora z gniazdem plastikowym i zaworem (typ CT262KVH)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 4
150 213 3
200 272 3
250 333 3
300 395 2

Zawór do eksykatora (typ CT262KK)

Oznaczenied
[mm]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
- 8 100 10

Gniazdo do eksykatora bez otworu (typ CT3754)

Oznaczenied
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
- 52 36

 

 

 

Gniazdo do eksykatora z otworem (typ CT3754V)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
- 52 9 36

 

 

 

Wkład porcelanowy do eksykatora (typ CT238)

Oznaczenied
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
1358 90 10
1354 140 10
1355 190 10
1356 240 10
1357 290 10

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.