Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Eksykatory

Eksykator z gniazdem plastikowym (typ CT262)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 1
150 210 1
200 269 1
250 329 1
300 392 1

Eksykator z gniazdem plastikowym i zaworem (typ CT262K)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 1
150 213 1
200 272 1
250 333 1
300 395 1

Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29, zawór odcinający (typ CT272)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 1
150 213 1
200 272 1
250 333 1
300 395 1

Eksykator z gniazdem plastikowym, wkład porcelanowy (typ CT262D)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 90 1
150 210 140 1
200 269 190 1
250 329 240 1
300 392 290 1

Eksykator z gniazdem plastikowym, zawór odcinający, wkład porcelanowy (typ CT262DK)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 90 1
150 210 140 1
200 269 190 1
250 329 240 1
300 392 290 1

Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29, zawór odcinający, wkład porcelanowy (typ CT263DK)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 151 90 1
150 210 140 1
200 269 190 1
250 329 240 1
300 392 290 1

Część dolna do eksykatora, samo szkło (typ CT262S)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 151 76 85 2
150 210 122 105 2
200 269 160 145 2
250 329 210 180 1
300 392 240 200 1

Część górna do eksykatora, samo szkło, przewiercona pod zawór (typ CT262VV)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 153 9 84 3
150 213 9 96 3
200 272 9 124 3
250 333 9 140 3
300 395 9 141 2

Część górna do eksykatora, samo szkło, szlifowana pod zawór (typ CT272V)

Oznaczenied1
[mm]
SJ
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 153 24/29 83 4
150 213 24/29 95 3
200 272 24/29 123 3
250 333 24/29 139 3
300 395 24/29 140 2

Część górna do eksykatora, samo szkło, nieprzewiercona (typ CT262V)

Oznaczenied1
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
100 153 84 2
150 213 96 3
200 272 124 3
250 333 140 3
300 395 141 2

Część górna do eksykatora z gniazdem plastikowym (typ CT262VH)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 4
150 213 3
200 272 3
250 333 3
300 395 2

Część górna do eksykatora z gniazdem plastikowym i zaworem (typ CT262KVH)

Oznaczenied1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 153 4
150 213 3
200 272 3
250 333 3
300 395 2

Zawór do eksykatora (typ CT262KK)

Oznaczenied
[mm]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
- 8 100 10

Gniazdo do eksykatora bez otworu (typ CT3754)

Oznaczenied
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
- 52 36

 

 

 

Gniazdo do eksykatora z otworem (typ CT3754V)

Oznaczenied1
[mm]
d2
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
- 52 9 36

 

 

 

Wkład porcelanowy do eksykatora (typ CT238)

Oznaczenied
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
1358 90 10
1354 140 10
1355 190 10
1356 240 10
1357 290 10

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl