Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Elektrody spawalnicze

Mika mielona jest używana jako dodatek do otuliny elektrod spawalniczych ze stali miękkiej opartej na rudzie tytanu (rutylu). Mika stanowi jednorodną otulinę rdzenia elektrody, otulinę będącą jednocześnie topnikiem podczas spawania. Mika dodawana jest do otuliny elektrody w celu ochrony miejsca spawania i stabilizacji łuku elektrycznego. Warstwa miki zapewnia dwa różne zabezpieczenia elektrodzie spawalniczej:

  • tworzy topliwy żużel i daje dobre uszczelnienie w obszarze topienia i łuku elektrycznego,
  • zabezpiecza elektrodę przed działaniem ciepła, gazu i utleniaczami atmosferycznymi.

Żaden inny surowiec nie może zastąpić miki w powyższym zastosowaniu. Dzięki swym naturalnym właściwościom mika zdecydowanie podwyższa jakość elektrod spawalniczych.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.