Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Farby

Mika mielona jest stosowana jako dodatek w produkcji wielu typów farb i powłok lakierniczych. Wśród nich wymienić można:

  • farby aluminiowe
  • lakiery samochodowe
  • farby antykorozyjne
  • farby cementowe
  • emulsje i syntetyczne farby wodne
  • farby ognioodporne
  • farby morskie
  • farby do oznaczeń drogowych
  • farby ozdobne itp.

Mika zachowuje się jako czynnik wzmacniający barwnik, zmniejsza ewentualne zarysowania, pęknięcia korozyjne, możliwość przenikania wody i wilgoci w głąb powierzchni porowatych zapewniając jednocześnie świetne przyleganie, podwyższając odporność na czynniki atmosferyczne i zdatność do nakładania pędzlem.


Mechanicznie wzmacnia warstwę farby, zwiększa oporność elektryczną, polepsza odporność na ciepło, światło, wilgoć i chemikalia. Zachodzące na siebie warstwy miki tworzą twardą tarczę, która ulepsza całkowitą trwałość farby.

Zastąpienie kosztownych barwników miką mieloną wpłynęło nie tylko na znaczne zredukowanie kosztów, ale także udoskonalenie właściwości farby.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.