Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Filtry hutnicze, spawalnicze i kolorowe

Filtr hutniczy ze szkła Infrazor

Filtry hutnicze

Oferujemy filtry do obserwacji topionych materiałów w piecach hutniczych. Filtry te zapewniają niezbędną ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania występującego podczas topienia materiałów, absorbują szkodliwe promieniowanie podczerwone w zakresie 780 - 2000 nm oraz eliminują promieniowanie UV (poniżej 380 nm).

Filtry te oferujemy w różnych stopniach ochrony np. szkło INFRAZOR metalizowane o stopniu ochrony DIN 7 grubość 2,2-2,8 mm stosowany jest w piecach, gdzie temperatura dochodzi do 1650°C. Największy rozmiar oferowanych filtrów wynosi 400 x 200 mm.

Więcej informacji zawarto w zakładce poniżej.

Filtry hutnicze ze szkła INFRAZOR
Przepuszczalność szkła Infrazor - filtra hutniczego

INFRAZOR to nowoczesne szkło ochronne stosowane w hutnictwie, przemyśle szklarskim itp. do oglądania przebiegu procesów w piecach i innych urządzeniach wysokotemperaturowych. INFRAZOR chroni przed niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym, ale również pozwala rozróżniać wszystkie szczegóły w takcie procesu topienia i ogrzewania. Szkło absorbuje niebezpieczne promieniowanie podczerwone w zakresie od 380 do 2000 nm a także promieniowanie UV. Szkła INFRAZOR dostępne są w stopniach ochrony (zob. tabela poniżej)  od 1.2 do 8, a metalizowane w stopniach ochrony od 5 do 8 dla temperatur od 1050 ° C do 1800 ° C. Zastosowanie metalizacji szkła INFRAZOR powoduje, że promieniowanie cieplne jest odbijane od szkła i szkło nagrzewa się tylko w ograniczonym zakresie, więc jego ciepło również znacznie mniej wpływa na użytkownika.

Filtry szklane INFRAZOR dobrze chronią oczy pracowników obserwujących wnętrze pieca w odlewniach, hutach, zakładach ceramicznych i podobnych obiektach podczas procesu topienia lub termo-obróbki termicznej. INFRAZOR zapewnia pracownikowi odpowiednią ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem i zapewnia doskonałą rozróżnialność detali w piecu.

Szkło ochronne jest certyfikowane zgodnie z normą EN 171.

Szkło INFRAZOR produkowane jest w wielu tzw. stopniach ochrony (ang. protection grade PG) zależnie od temperatury panującej w piecu:

Zalecenia stosowania wg normy EN 171   
Stopień
ochrony
(PG)
Temperatura źródła [°C]  INFRAZOR
Grubość szkła  [mm] 
 standard  metalizowane
1.2 1050 1.6 – 2.2 -
1.4 1070 1.6 – 2.2 -
1.7 1090 1.6 – 2.2 -
2 1100 1.6 – 2.2 -
2.5 1140 1.6 – 2.2 -
3 1210 1.6 – 2.2 -
4 1290 1.7 – 2.3 -
5 1390 2.2 – 2.8 1.6 – 2.2
6 1500 2.3 – 2.9 1.7 – 2.3
7 1650 2.4 – 3.0 2.2 – 2.8
8 1800 2.6 – 3.2 2.3 – 2.9
9 1990 - -
10 2220 - -

Szkło o poziomie ochrony 5 - 8 może być metalizowane, co powoduje lepsze odbijanie promieniowania podczerwonego (czyli ciepła). 

Dostępne szkła:  INFRAZOR standard: 
INFRAZOR metalizowane:
PG 1.2 do 8
PG  5 do 8
Dostępne kształty: szkła okrągłe
gotowe okulary
szkło standardowe 
szkło metalizowane


max.700 x 300 mm
max.400 x 200 mm

Uwaga:

 1. Używanie innych szkieł nie gwarantuje właściwej ochrony oczu przed promieniowaniem IR. Używanie szkła spawalniczego (zielonego), także daje ochronę, ale nie pozwala na rozróżnianie szczegółów przy obserwacji procesu.
 2. Szkło ochronne INFRAZOR przeznaczone jest wyłącznie do obserwacji wnętrza pieców. Nie nadaje się do spawania łukiem elektrycznym.
Filtry spawalnicze

Filtry spawalnicze

Filtry spawalnicze są przeznaczone dla pracowników wykonujących prace spawania, żłobienia elektropowietrznego oraz cięcia strumieniem plazmy.  Filtry te zapewniają niezbędną ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego (poniżej 400 nm), oraz  promieniowania podczerwonego (780 - 2000 nm).  Filtry spawalnicze mogą być dodatkowo metalizowane próżniowo. Dzięki metalizacji odbijają znaczną część promieniowania cieplnego, przez co samo szkło filtra spawalniczego znacznie mniej się nagrzewa. Chroni to oczy przed przegrzaniem.

Filtry spawalnicze oferujemy w różnych stopniach ochrony, zależnie od rodzaju spawania.

Więcej informacji zawarto w zakładce poniżej.

Filtry spawalnicze
Przepuszczalność filtrów spawalniczych

Efekty ochronne filtrów spawalniczych

Oko ludzkie jest zagrożone przez promieniowanie ultrafioletowe UV, tj. o długości fali poniżej 400 nm i przez promieniowanie podczerwone IR, tj. o długości fali powyżej 800 nm.

Promieniowanie ultrafioletowe  (UV) powoduje zmiany chemiczne w rogówce, w ciele szklistym, w soczewce oka i na siatkówce. Promieniowanie o długości fali poniżej 320 nm powoduje zapalenie spojówek, podczas gdy długofalowe promieniowanie UV wytwarza fluorescencję oczu, która zmniejsza kontrast. Promieniowanie UV o długości 300 nm i krótsze drażni skórę i zabija bakterie. Najbardziej szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe dla żywego organizmu to ok. 260 nm, jest absorbowane przez kwasy nukleinowe w jądrze komórkowym, powodując martwicę lub uszkodzenie komórek. Promieniowanie UV zagraża skórze do głębokości 0,6 mm, czyli skórze powiek i powierzchni czołowej oka, może powodować ich puchnięcie.

Promieniowanie podczerwone (IR) powoduje zmiany termiczne rogówki, soczewki i siatkówki. Promieniowanie podczerwone może powodować powstawanie zaćmy.

Ochronne filtry spawalnicze chronią przed wyżej wspomnianym szkodliwym promieniowaniem i umożliwiają wystarczającą zdolność rozróżniania szczegółów podczas spawania, ponieważ ich główna przepuszczalność znajduje się w zakresie długości fali 560-565 nm, tj. w zakresie maksymalnej czułości ludzkiego oka.

Ochrona przed promieniowaniem podczas spawania

Filtry spawalnicze są przeznaczone dla pracowników wykonujących prace spawania, żłobienia elektropowietrznego oraz cięcia strumieniem plazmy. Stosuje się 23 filtry o różnym stopniu ochrony (różnym zaciemnieniu): 1,2; 1,4; 1,7; 2; 2,5; 3; 4; 4a; 5; 5a; 6; 6a; 7; 7a; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 i 16. Mogą być stosowane ochrony z filtrami o jednym oznaczeniu tzn. o stałym zaciemnieniu lub z filtrami o dwóch oznaczeniach tzn. o dwóch rożnych stanach zaciemnienia: pierwszym dla strefy jasnej używanej do patrzenia na elektrodę podczas przykładania jej do spoiny i zapalania oraz drugim dla strefy ciemnej używanej do obserwacji procesu spawania. Różnica poziomów w oznaczeniu między strefą jasną i ciemną nie powinna być większa niż pięć.

Przy doborze określonych filtrów należy uwzględnić następujące czynniki:

 • natężenie przepływu gazów przez palnik (przy spawaniu gazowym oraz technikach pokrewnych, jak lutospawanie i cięcie tlenem);
 • natężenie prądu (przy spawaniu łukiem elektrycznym, żłobieniu elektropowietrznym i cięciu strumieniem plazmy);
 • rodzaj łuku i metalu rodzimego (dla spawania łukowego);
 • ustawienie operatora – w zależności od tego, czy operator pochyla się nad przedmiotem spawanym, czy przyjmuje pozycję z wyciągniętymi rękami, może być konieczna zmiana filtru co najmniej o jedno oznaczenie;
 • oświetlenie pomieszczenia.

Poniżej podano zalecane oznaczenia filtrów przy poszczególnych typach prac przy założeniu, że odległość oczu spawacza od jeziorka spawalniczego wynosi 50 cm, średnie natężenie oświetlenia wynosi około 100 lx, a operator nie ma wady wzroku. W przypadku zmiany tych warunków może być użyty filtr o kolejnym odpowiednio niższym lub wyższym oznaczeniu.

Dla spawania gazowego i lutospawania, gdzie q oznacza natężenie przepływu acetylenu w litrach na godzinę:

 • q ≤ 70 l/h – filtr 4;
 • 70 < q ≤ 200 l/h – filtr 5;
 • 200 < q ≤ 800 l/h – filtr 6;
 • q > 800 l/h – filtr 7.

Dla cięcia tlenem, gdzie q oznacza natężenie przepływu tlenu w litrach na godzinę:

 • 900 ≤ q ≤ 2000 l/h – filtr 5;
 • 2000 < q ≤ 4000 l/h – filtr 6;
 • 4000 < q ≤ 8000 l/h – filtr 7.

Dla spawania łukowego, żłobienia elektropowietrznego oraz cięcia strumieniem plazmy w zależności od natężenia prądu wyrażonego w amperach [A] zalecane rodzaje filtrów przedstawia poniżej.

Dobór filtra przy spawaniu elektrycznym

Dobór filtra przy spawaniu elektrycznym
Nagrzewanie się filtra spawalniczego standardowego i metalizowanego

Filtry spawalnicze metalizowane.

Filtry spawalnicze mogą być próżniowo pokryte cienką warstwą metalu, która doskonale przylega do szkła. Powłoka ta skutecznie odbija promienie cieplne. Taki filtry nadają się głównie do prac spawalniczych wykonywanych wewnątrz zbiorników lub na statkach, przy użyciu dużych prądów, do spawania MIG, MAG, TIG i plazmowego.

Powłoka metalowa, odbijająca promienie cieplne, normalnie absorbowane przez szkło ochronne,  powoduje, że szkło nie nie ngrzewa się. Promieniowanie cieplne  nagrzewające zwykłe szkło spawalnicze, w ekstremalnych warunkach stwarza niebezpieczeństwo przegrzania oka. Próżniowa metalizacja szkła nie zmienia rozróżnialności kolorów ani krzywej przepuszczalności promieniowania elektromagnetycznego.

Stopień zaciemnienia i właściwości ochronne są legalizowane przez certyfikowane laboratoria badawcze.

Filtry kolorowe do telewizji przemysłowej

Filtry kolorowe do telewizji przemysłowej

Filtry kolorowe do telewizji przemysłowej - dostępne w kolorach zielony, czerwony i opal (biały).
Dla zwiększenia czytelności obserwacji telewizyjnej płynowskazów (eliminacja odbicia światła od szkła płynowskazu) stosuje się kolorowe filtry szklane. Przy doborze kolorów i wielkości filtrów należy kierować się zaleceniami producenta płynowskazu.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl