Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mika naturalna typu flogopit.

Mika typu flogopit

Flogopit to minerał z gromady krzemianów zaliczany do grupy mik. Jest minerałem pospolitym, ważnym minerałem skałotwórczym. Z racji składu chemicznego nazywany jest czasami miką magnezową, a z racji koloru, miką bursztynową

 

 • Minerał chemiczny: KMg3(OH, F)2AlSi3O10 - zasadowy glinokrzemian potasu i magnezu
 • Układ krystalograficzny - jednoskośny
 • Twardość w skali Mohsa - 2,5 do 3,0
 • Łupliwość - doskonała, jednokierunkowa
 • Rysa - biała
 • Przełam - nierówny, blaszkowy
 • Gęstość - 2,6 do 3,2 g/cm3
 • Barwa - ciemnożółta, zielonkawa, czerwonobrązowa
 • Połysk - perłowy, metaliczny

 

Zastosowanie flogopitu:

 • w elektronice,
 • doskonały izolator elektryczny,
 • po sproszkowaniu używany jako posypka do papy,
 • w postaci pudru jest wykorzystywany przy produkcji pigmentów,
 • używany jako wypełniacz środków ochrony roślin,
 • minerał o wybitnych walorach kolekcjonerskich,


Tworzy, nieraz pokaźnych rozmiarów, kryształy tabliczkowe lub płytkowe, makroskopowo bardzo podobne do biotytu (zwykle nieco od niego jaśniejsze). Często odznacza się pseudoheksagonalną postacią. Występuje też w skupieniach ziarnistych, blaszkowych i łuskowych.

Mika typu flogopit

Jest minerałem giętkim i sprężystym, prze­zroczystym do przeświecającego, o szklistym i perłowym (na powierzchniach łupliwości) połysku. Odznacza się doskonałą, jedno­kierunkową łupliwością i nierównym przełamem. Ma przeważnie barwę brunatną lub szarą; bywa też czerwonawy, czerwonobrunatny, zielonawy, żółtawy, biały bądź bezbarwny. Często zawiera igiełkowe wrostki rutylu, który tworzy w nim sieć sagenitową. Czasami wykazuje obecność nie­wielkich ilości baru, żelaza, manganu i chromu.

Stanowi przede wszystkim składnik róż­nych skał metamorficznych, głównie: mar­murów kalcytowych i dolomitowych, skarnów, hornfelsów, kwarcytów, serpentynitów i różnych łupków krystalicznych. Rzadziej bywa spotykany w skałach mag­mowych, np. w pegmatytach, granitach (w ich strefach kontaktowych), perydotytach, kimberlitach, a także karbonatytach. Często powstaje w wyniku procesów hydrotermalnych i metasomatycznych. Przeważnie współwystępuje z kalcytem, dolo­mitem, diopsydem, antofyllitem, chlory­tem, apatytem oraz minerałami z grupy serpentynu.

Podstawowe właściwości flogopitu

WłaściwośćJednostkaWartość
Barwa   ciemno żółta, zielonkawa, czerwonobrązowa
Gęstość g/cm³ 2,6 - 3,2
Twardość Mohs 2,5 - 3,0
Wytrzymałość na rozciąganie kg/cm2 ~ 1 000
Wytrzymałość na ścinanie kg/cm2 1 000 - 1 300
Wytrzymałość na ściskanie kg/cm2 -
Moduł sprężystości kg/cm2 1,4 - 2,1
Współczynnik rozszerzalności cieplnej *) 1/°C 30x10-6 - 60 x10-6
Temperatura kalcynacji °C 900 - 1 000
Maksymalna temperatura pracy °C 800 - 900
Przewodność cieplna *) W/(m · °C) ~0,419
Zawartość wody % 3,0
Wchłanianie wilgoci   bardzo słabe
Wytrzymałość dielektryczna  
(dla grubości 25 - 75 µm")
kV/mm 115 - 140
Stała dielektryczna (@ 15 °C)   5 - 6
Tangens strat @ 15 °C   1 - 5 x 10-3
Oporność właściwa  @25 °C  Ω·cm 1x1012 - 1x1014
Reakcja na kwasy   reaguje z H2SO4

*)  prostopadle do powierzchni rozwarstwienia

 

SKŁAD CHEMICZNY  
Dwutlenek krzemu SiO2 42,99%
Tlenek glinowy Al2O3 12,16%
Tlenek potasu K2O 11,23%
Tlenek magnezu MgO 28,84%
Strata przy prażeniu H2O 2,15%

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl