Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Folia mikowa w rolkach

Folia mikowa R-5461-P-Rx

Folia flogopitowa, to rodzaj szerokich i grubych taśm mikowych powstałych przez sprasowanie flogopitowego papieru mikowego z podłożem wzmacniającym przy użyciu żywicy silikonowej.

Grubości folii mikowej wynoszą od 0,2 mm do 0,8 mm, napięcie przebicia przewyższa 10 kV/mm, a wytrzymałość na rozciąganie jest lepsza niż 160 N/15mm. Z racji użycia flogopitu odporność temperaturowa jest rzędu 800°C.

Typy

  • R-5461-P-R1: flogopitowy papier mikowy z tkaniną szklaną w środku
  • R-5461-P-R2: flogopitowy papier mikowy z tkaniną szklaną po obu stronach
  • R-5461-P-R3: flogopitowy papier mikowy z tkaniną szklaną po jednej stronie
  • R-5461-P-R4: flogopitowy papier mikowy z tkaniną szklaną po jednej i włóknami ceramicznymi po drugiej stronie

Dostępność

  • Szerokość rolki: 1 000 mm
  • Długość wstęgi: 20 m, 25 m, 40 m, 50 m

Charakterystyka

Typ Grubość
[mm]
Zawartość miki
[g/m2]
Wytrzymałość dielektryczna
[kV]
R-5461-P-R1
R-5461-P-R2
R-5461-P-R3
R-5461-P-R4
0,2 350 > 2
0,3 560 > 3
0,4 690 > 4
0,5 880 > 5
0,6 1120 > 6
0,7 1250 > 7
0,8 1400 > 8

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.