Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Typ 708

Płynowskaz rurkowy typu 708

Zastosowanie

Płynowskazy typu 708 służą do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych o ciśnieniu roboczym do 10 barów (1 MPa). Mogą być stosowane również do kotłów o temperaturze roboczej do 150°C.
W zależności od usytuowania rączek, głowice płynowskazowe montowane są w wykonaniu prawym lub lewym.
W przypadku, gdy zamówienie nie określa rodzaju wykonania, głowice płynowskazowe montowane są w wykonaniu prawym.

Płynowskazy produkowane są przez polskich producentów. Występują w kilku wykonaniach:

  • 708 - w wykonaniu standardowym
  • 708CrNi - w wykonaniu kwasoodpornym

 

Budowa

Płynowskaz rurkowy typu 708 - budowa Głowice składają się z rurki szklanej (1), która jest elementem wskazującym, oraz dwóch głowic kołnierzowych (2) posiadających zamontowane zawory tłoczkowe. Głowice połączone są łącznikiem dławicowym (3) oraz kurkiem spustowym (4) za pomocą śrub (5). Połączenie rurki szklanej uszczelnione jest szczeliwem dławicowym dociskanym wkrętką (6). Głowice można montować w wykonaniu lewym (rączki po lewej stronie) lub prawym. Zmianę wykonania uzyskuje się poprzez poluzowanie śruby (5) i obrót głowic kołnierzowych o 180° względem łącznika dławicowego i kurka spustowego.

Materiały

NrNazwaMateriał
708/708Z708CrNi/708ZCrNi
1 Rurka szklana Szkło Szkło
2 Głowica kołnierzowa St4S X6CrNiTi18-10
3 Łącznik dławicowy A10X X6CrNiTi18-10
4 Kurek spustowy St4S X6CrNiTi18-10
5 Śruba A10X X6CrNiTi18-10
6 Wkrętka A10X(St3S) X6CrNiTi18-10

Masa głowicy - 5,3kg

Kołnierze przyłączeniowe głowic wiercone są na PN 40 jak dla DN20 i wykonane z powierzchniami uszczelniającymi typu E z wypustem wg PN EN 1092-1.

Płynowskazy mogą być dostarczone z rurką płynowskazową lub bez niej. Możemy także dostarczyć dodatkowe rurki płynowskazowe (zob. tutaj). Długość rurki należy obliczyć ze wzoru:

Długość rurki = rozstaw głowic L - 28 mm

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl