Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Typu 708

Zastosowanie

Płynowskazy typu 708 służą do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych o ciśnieniu roboczym do 16 bar. Mogą być stosowane również do kotłów o temperaturze roboczej do 200 °C.
W zależności od usytuowania rączek, głowice płynowskazowe montowane są w wykonaniu prawym lub lewym.
W przypadku, gdy zamówienie nie określa rodzaju wykonania, głowice płynowskazowe montowane są w wykonaniu prawym.
Płynowskazy produkowane są w następujących wykonaniach:

  • 708 - w wykonaniu standardowym
  • 708CrNi - w wykonaniu kwasoodpornym
  • 708Z; 708ZCrNi - w wykonaniu z zabezpieczeniem przeciwwypływowym w przypadku pęknięcia szklanej rurki płynowskazowej.

 

Budowa

Głowice składają się z rurki szklanej (1), która jest elementem wskazującym, oraz dwóch głowic kołnierzowych (2) posiadających zamontowane zawory tłoczkowe. Głowice połączone są łącznikiem dławicowym (3) oraz kurkiem spustowym (4) za pomocą śrub (5). Połączenie rurki szklanej uszczelnione jest szczeliwem dławicowym dociskanym wkrętką (6). Głowice można montować w wykonaniu lewym (rączki po lewej stronie) lub prawym. Zmianę wykonania uzyskuje się poprzez poluzowanie śruby (5) i obrót głowic kołnierzowych o 180° względem łącznika dławicowego i kurka spustowego.

Materiały

NrNazwaMateriał
708/708Z708CrNi/708ZCrNi
1 Rurka szklana Szkło Szkło
2 Głowica kołnierzowa St4S X6CrNiTi18-10
3 Łącznik dławicowy A10X X6CrNiTi18-10
4 Kurek spustowy St4S X6CrNiTi18-10
5 Śruba A10X X6CrNiTi18-10
6 Wkrętka A10X(St3S) X6CrNiTi18-10

Masa głowicy - 5,3kg

W płynowskazach 708Z i 708ZCrNi (wykonanie z zabezpieczeniem przeciwwypływowym w postaci kulki) w przypadku pęknięcia rurki szklanej kulki odcinają  wypływ czynnika.

Kołnierze przyłączeniowe głowic wiercone są na PN 40 jak dla DN20 i wykonane z powierzchniami uszczelniającymi typu E z wypustem wg PN EN 1092-1.

Płynowskazy mogą być dostarczone z rurką płynowskazową lub bez niej. Możemy także dostarczyć dodatkowe rurki płynowskazowe (zob. tutaj). Długość rurki należy obliczyć ze wzoru:

Długość rurki = rozstaw głowic L - 28 mm

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.