Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Kapilary

Kapilary, to rury o bardzo małej średnicy wewnętrznej. W tego typu rurkach zachodzi silne oddziaływanie cieczy (gazu) ze ściankami, co powoduje powstawanie zjawisk kapilarnych. Rury tego typu charakteryzują się dużą precyzją wykonania. Do ich produkcji wykorzystywane jest szkło borokrzemowe Duran (zob. tutaj). 

Poniżej podano wymiary okrągłych rurek kapilarnych. Standardowa długość kapilar wynosi 1500 mm.

Dysponujemy także kapilarami o innych kształtach (owalnych, trójkątnych) zwanych także kapilarami profilowanymi. Są one omówione w rozdziale Nasza oferta/Szkło/Borokrzemowe rury, pręty, kapilary/Wyroby specjalne na stronie Kapilary profilowane.

Kapilary okrągłe - dostępne rozmiary.

Kapilary okrągłe
Średnica
zewnętrzna
Średnica
wewnętrzna
Waga
1 sztuki
Ilość
sztuk
w opako-
waniu
Waga
opakowania
zbiorczego
[mm] [mm] [g]   [kg]
4 ±0,18 0,8 ± 0,08 40 250 10
5 ±0,18 0,4 ± 0,08 65 154 10
0,6 ± 0,08 65 154 10
0,8 ± 0,08 64 156 10
1,2 ± 0,08 62 161 10
6 ±0,18 0,4 ± 0,08 94 104 10
0,8 ± 0,08 93 108 10
1.2 ± 0,08 91 110 10
1,7 ± 0,10 87 115 10
2,2 ± 0,10 82 122 10
2,7 ± 0,10 75 133 10
7 ±0,20 0,8 ± 0,08 127 79 10
1,2 ± 0,08 125 80 10
1,7 ± 0,10 121 83 10
2,2 ± 0,10 116 86 10
2,7 ± 0,10 110 91 10
3,0 ± 0,10 105 95 10
8 ±0,20 0,8 ± 0,08 166 60 10
1,2 ± 0,08 164 61 10
1,7 ± 0,10 160 63 10
2,2 ± 0,10 155 65 10
2,7 ± 0,10 149 67 10
3,0 ± 0,10 144 69 10
9 ±0,20 0,8 ± 0,08 211 47 10
1,2 ± 0,08 209 48 10
1,7 ± 0,10 205 49 10
2,2 ± 0,10 200 50 10
2,7 ± 0,10 194 52 10
3,0 ± 0,10 189 53 10

Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN

Uwaga: Wyżej wymienione kapilary borokrzemowe sprzedawane są w typowych długościach 1 500 mm.  Jednak na życzenie Klienta przygotowujemy kapilary o niestandardowej długość.

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt.

Poniżej przypomniano właściwości szkła DURAN omówione na stronie Szkło borokrzemowe w rozdziale Nasza oferta/Szkło/Rodzaje materiałów.

DURAN® - DIN 7080

Jest to szkło wysoce odporne na wodę, środowiska neutralne i kwaśne, na roztwory i stężone kwasy oraz zasady, chlor, brom, jod oraz substancje organiczne. Odporność chemiczna szkła DURAN® jest wyższa niż odporność większości metali, nawet w przedłużonym okresie ekspozycji  i w podwyższonych temperaturach (> 100 °C). Tylko kwas fluorowodorowy, stężony kwas fosforowy i silne substancje alkaliczne mogą być przyczyną  ubywania powierzchni szkła (korozję szkła) w temperaturze powyżej 100 °C.

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy szkła DURAN® wynosi 500 °C. W temperaturze powyżej 525 °C szkło zaczyna mięknąć, a w temperaturze powyżej 860 °C przechodzi w stan ciekły. Może być schładzane do bardzo niskich temperatur ujemnych i dlatego nadaje się do stosowania w kontakcie z ciekłym azotem (około -196 °C). Ogólnie produkty DURAN® są zalecane do stosowania się do - 70 °C. Podczas rozmrażania należy zapewnić, aby różnica temperatur nie przekraczała 100 K. 

Szkło DURAN® charakteryzuje się wysoką odpornością na zmiany temperatury (ΔT = 100 K). Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi rozszerzalności liniowej (3,3 x 10-6 1/K) w wyrobach z tego materiału praktycznie nie występują żadne naprężenia podczas gwałtownej zmiany temperatury (np.  naczynia nie pękają po napełnieniu wrzącą wodą).

DURAN® jest handlową wersją szkła borokrzemowego 3.3, stąd większość właściwości i skład ma zbliżone do tego rodzaju szkła.

Skład chemiczny

SiO2  81% Skład chemiczny szkła DURAN
B2O3  13 %
Na2O + K2O 4 %
Al2O3  2%

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 25 °C) 2,23 g/cm3
Moduł sprężystości Young'a 63 * 103 N/mm2
Liczba Poissona 0,2
Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 * 10 -6 °C
Przewodność cieplna 1,2 W/(m K)
Temperatura transformacji Tg  (ISO 7884-8) 525 °C
Temperatury szkła dla lepkości dPa s 1013     560 °C  (p. wyżarzania)
10 7,6    825 °C  (p. mięknięcia)
10 4    1250 °C  (p. roboczy)
Odporność na szok termiczny  100 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,474 
Maksymalna temperatura pracy:
 - długoterminowa 300 °C 
 - chwilowa (< 10 minut) 500 °C

Logarytm oporności objętościowej:                    
 - w temperaturze 250°C
- w temperaturze 350°C

 
8,0
6,5

Odporność chemiczna

Dzięki dużej zawartości krzemionki (SiO2), szkło DURAN jest bardzo odporne na działanie wody, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników organicznych i halogenów. Tylko kwas fluorowodorowy, gorący stężony kwas fosforowy i silne roztwory alkaliczne powodują znaczną korozję szkła. 

Odporność na wodę

   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1 
   Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1 

Odporność zasadowa
   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2

Odporność kwasowa
   Test wg DIN 12 116 (ISO 1776): klasa 1

Właściwości dielektryczne

Dla 25° C i 1 MHz: 
    stała dielektryczna εr=4,6 
    tangens strat    tan δ= 37*10-4

   

Właściwości optyczne

Przepuszczalność światła
Przepuszczalność światła DURAN

Szkło DURAN® jest najczęściej dostępne w postaci rur, prętów, kapilar lub wyposażenia i aparatury laboratoryjnej. 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.