Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

KLINGER graphit Laminat

GRAFITOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE KLINGERGRAPHIT LAMINAT

Grafitowe płyty uszczelniające KLINGER graphit Laminat wykonane są z najwyższych gatunkowo folii grafitowych. Składają się z warstw ekspandowanego grafitu przełożonego warstwami blachy gładkiej lub perforowanej.

Zalety laminatów z grafitu ekspandowanego:

 • zachowują parametry techniczne także w wysokich temperaturach
 • są odporne na temperaturę od -200°C do 450°C (w obojętnej atmosferze także na wyższą)

 • są niezawodnie szczelne przy gazach i cieczach

 • mają znakomitą mikroszczelność

 • są odporne chemicznie na prawie wszystkie czynniki

 • są bardzo odporne na zmiany temperatury

 • mają wysoką przewodność cieplną w całej płaszczyźnie

 • są niegroźne dla zdrowia

 • są łatwe do magazynowania

 • nie przywierają do szkła i ceramiki

Asortyment:

 • Klinger graphit Płyty HL - płyty z grafitu homogenicznego

 • Klinger graphit Folia SMB - folia samoprzylepna

 • Klinger graphit Laminat SLS - płyty zbrojone jedną lub kilkoma warstwami blachy gładkiej o grubości 0,05mm

 • Klinger graphit Laminat PSM - płyty zbrojone jedną warstwą blachy spiczasto perforowanej grubości 0,10 mm

 • Klinger graphit Laminat PSE - płyty jak PSM, ale z grafitu ekonomicznego o mniejszej czystości

 • Klinger graphit Laminat PDM - płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy spiczasto perforowanej grubości 0,10 mm

 • Klinger graphit Laminat SDS - płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy gładkiej o grubości 0,05 mm

Dane techniczne

Płyty PSM

 

DANE TECHNICZNEPSM
grubość płyty pomiarowej mm 1 1,5 2
gęstość g/cm3 1    
czystość % >98
grubość po ściśnięciu przy 35 MPa mm 0,6 0,85 1,18
maks. obciążenie powierzchniowe przy 450°C MPa 300 180 160
maks. obciążenie powierzchniowe przy 300°C MPa -
ściśliwość wg ASTM F 36 A % 28 - 33 33 -38 35 - 40
powracalność wg ASTM F 36 A % 14 - 19 13 - 18 13 - 18
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 MPa > 48 > 48 48
maks. temperatura przy długotrwałej pracy °C 450
wytrzymałość wg metody Klingera przy 50 MPa
ubytek grubości przy 23°C  % 30 40 45
ubytek grubości przy 300°C  % 1,5 1,5 2
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 ml/min 0,6 0,8 1
zawartość chlorków ppm < 40[
wzmocnienie z blachy stalowej  spiczasto perforowana
materiał    1,4401
grubość  mm 0,1
liczba warstw    1
rozmiary płyty mm 1000x1000 / 1500x1500
grubość płyty mm 0,8/1,0/1,5/2,0/3,0
wykończenie powierzchni A/S (nieprzywierające)  tak
dopuszczenie DIN-DVGW  nie
Płyty PSE
DANE TECHNICZNEPSE
grubość płyty pomiarowej mm 2
gęstość g/cm3 1± 5%
czystość % 98
grubość po ściśnięciu przy 35 MPa mm -
maks. obciązenie powierzchniowe przy 450°C MPa -
maks. obciązenie powierzchniowe przy 300°C MPa -
ścisliowść wg ASTM F 36 A % 28 - 42
powracalność wg ASTM F 36 A % 13 - 19
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 MPa -
maks. temperatura przy długotrwałej pracy °C 350
wytrzymałość wg metody Klingera przy 50 MPa  
ubytek grubości przy 23°C  % -
ubytek grubości przy 300°C  % -
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 ml/min  
zawartość chlorków ppm < 50
wzmocnienie z blachy stalowej  
materiał    1,4401
grubość  mm 0,1
liczba warstw    1
rozmiary płyty mm 1000x1000
grubość płyty mm 1,5/2,0/3,0
wykończenie powierzchni A/S (nieprzywierające)  tak
dopuszczenie DIN-DVGW  nie
Płyty PDM
DANE TECHNICZNEPDM
grubość płyty pomiarowej mm 1,5
gęstość g/cm3 1,3
czystość % >98
grubość po ściśnięciu przy 35 MPa mm 1,18 - 1,23
maks. obciążenie powierzchniowe przy 450°C MPa -
maks. obciążenie powierzchniowe przy 300°C MPa 200
ściśliwość wg ASTM F 36 A % -
powracalność wg ASTM F 36 A % -
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 MPa -
maks. temperatura przy długotrwałej pracy °C 450
wytrzymałość wg metody Klingera przy 50 MPa  
ubytek grubości przy 23°C  % -
ubytek grubości przy 300°C  % -
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 ml/min 0,5
zawartość chlorków ppm < 40
wzmocnienie z blachy stalowej  
materiał    1,4401
grubość  mm 0,1
liczba warstw    2
rozmiary płyty mm 1000x1000
grubość płyty mm 1,5
wykończenie powierzchni A/S (nieprzywierające)  tak
dopuszczenie DIN-DVGW  tak
Płyty SDS
DANE TECHNICZNESDS
grubość płyty pomiarowej mm 1,5 2 2,5
gęstość g/cm3 1,4 ± 5%    
czystość % >98
grubość po ściśnięciu przy 35 MPa mm -  
maks. obciążenie powierzchniowe przy 450°C MPa 120 100 90
maks. obciążenie powierzchniowe przy 300°C MPa    
ściśliwość wg ASTM F 36 A % 19 - 24 20 - 25 21 - 26
powracalność wg ASTM F 36 A % 31 - 35 32 - 36 32 - 37
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 MPa -
maks. temperatura przy długotrwałej pracy °C -
wytrzymałość wg metody Klingera przy 50 MPa    
ubytek grubości przy 23°C  % -
ubytek grubości przy 300°C  % -
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 ml/min -
zawartość chlorków ppm < 40
wzmocnienie z blachy stalowej  gładka
materiał    1,4401
grubość  mm 0,05
liczba warstw    2
rozmiary płyty mm 1000x1000
grubość płyty mm 1,5/2,0/2,5
wykończenie powierzchni A/S (nieprzywierające)  tak
dopuszczenie DIN-DVGW  nie
Płyty SLS

Zalety materiału:

 • doskonała odporność na parę
 • odporność praktycznie na wszystkie media
 • wyjątkowa odporność na niskie i wysokie temperatury
 • odporność na przeciekanie
 • nieprzylegająca powierzchnia po obu stronach
 • łatwy do cięcia

Wymiary płyt: 1 x 1 m

Grubości płyt: 0,45, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 mm

 

DANE TECHNICZNESLS
grubość płyty pomiarowej mm 1,5
czystość % ≥ 98
ściśliwość wg ASTM F 36 A % 40
powracalność wg ASTM F 36 A % 15
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 MPa ≥ 48
wytrzymałość wg metody Klingera przy 50 MPa
ubytek grubości przy 23°C  % 40
ubytek grubości przy 300°C  % 1,5
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 ml/min 0,5 
zawartość chlorków ppm < 40
rozmiary płyty mm 1000x1000
grubość płyty mm 1,5/2,0/2,5
wykończenie powierzchni A/S (nieprzywierające) tak
dopuszczenie DIN-DVGW[nbsp]NG-5124AT0417 tak

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.