Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Klinger QUANTUM

BEZAZBESTOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE KLINGER QUANTUM

Od czasu wyeliminowania azbestu, w tym także z produkcji płyt uszczelniających, użytkownicy poszukiwali materiału uszczelniającego, który dorównywałby właściwościom pracy w wysokich temperaturach, jakie miały, zawierające azbest, płyty KLINGERit. Dość dobrym substytutem okazały się bezazbestowe płyty uszczelniające KLINGER® top-sil-ML1 (zob. opis tutaj). Dopiero jednak wprowadzenie w 2009 r. płyt uszczelniających KLINGER® Quantum, pozwoliło uzyskać wytrzymałość i elastyczność taką, jaką posiadały płyty azbestowe KLINGERit.

KLINGER® Quantum jest pierwszym na świecie materiałem uszczelniającym wzmacnianym włóknami połączonymi wyłącznie przy pomocy HNBR. Dzięki specjalnie opracowanemu unikatowemu procesowi produkcji materiał ten może być używany w wyższych temperaturach oraz w wiele szerszym zakresie mediów niż jakikolwiek inny, obecnie dostępny materiał uszczelniający wzmacniany włóknami. 

KLINGER® Quantum oferuje niespotykany wcześniej poziom elastyczności przy pracy ciągłej w wysokich temperaturach oraz znacznie rozszerzony zakres odporności chemicznej, a więc i zakres możliwych zastosowań. Bardziej elastyczna uszczelka, która może znieść znaczne ugięcie bez powstania pęknięć, jest czynnikiem decydującym w uzyskaniu bardziej niezawodnego połączenia.

Właściwości:

  • wyjątkowy materiał uszczelniający o najwyższej elastyczności w wysokich temperaturach,
  • produkowany z wysokiej jakości włókien i wypełniaczy, oparty na odpornym na działanie wysokich temperatur HNBR jako czynniku łączącym
  • nadaje się do stosowania w instalacjach wody, pary wodnej, olejów, gazów, paliw, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, środków smarnych i chłodzących.

Powierzchnia płyty:

  • materiały uszczelniające firmy KLINGER posiadają powierzchnie o niskiej przyczepności (adhezji). Na życzenie klienta możemy także zaoferować inne wykończenie jednej lub ich obu powierzchni.

Wymiary standardowych płyt:

  • wielkości: 1.000 x 1.500 mm, 2.000 x 1.500mm
  • grubości: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0mm
    Inne grubości i wymiary na życzenie.


Tolerancje:

  • grubość ±10%, długość ± 50 mm,
  • szerokość ± 50 mm.
Dane techniczne

 

ściśliwość wg ASTM F 36 J   % 10
powracalność wg ASTM F 36 J   % 60
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 32
50 MPa, 16 godz./300°C MPa 28
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C % 14
ubytek grubości przy 400°C % 20
szczelność wg DIN 28090-2   mg/s * m <0,02
przepuszczalność gazowa VDI 2440 (dla 300°C/30 MPa) mbar * l/s * m 4,4 *10-8
ściśliwość zimna wg DIN 28090-2 % 6 - 9
powracalność zimna wg DIN 28090-2 % 3 - 5
ściśliwość gorąca wg DIN 28090-2 % < 18
powracalność gorąca wg DIN 28090-2 % 2
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej JRM 903:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C % 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
oznaczenie DIN 28091-2 FA-GAZ    
klasyfikacja ASTM F104 F712122B3E22M5    
klasyfikacja wg BS 7531 Grade AX    

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl