Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Klinger QUANTUM

BEZAZBESTOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE KLINGER QUANTUM

Od czasu wyeliminowania azbestu, w tym także z produkcji płyt uszczelniających, użytkownicy poszukiwali materiału uszczelniającego, który dorównywałby właściwościom pracy w wysokich temperaturach, jakie miały, zawierające azbest, płyty KLINGERit. Dość dobrym substytutem okazały się bezazbestowe płyty uszczelniające KLINGER® top-sil-ML1 (zob. opis tutaj). Dopiero jednak wprowadzenie w 2009 r. płyt uszczelniających KLINGER® Quantum, pozwoliło uzyskać wytrzymałość i elastyczność taką, jaką posiadały płyty azbestowe KLINGERit.

KLINGER® Quantum jest pierwszym na świecie materiałem uszczelniającym wzmacnianym włóknami połączonymi wyłącznie przy pomocy HNBR. Dzięki specjalnie opracowanemu unikatowemu procesowi produkcji materiał ten może być używany w wyższych temperaturach oraz w wiele szerszym zakresie mediów niż jakikolwiek inny, obecnie dostępny materiał uszczelniający wzmacniany włóknami. 

KLINGER® Quantum oferuje niespotykany wcześniej poziom elastyczności przy pracy ciągłej w wysokich temperaturach oraz znacznie rozszerzony zakres odporności chemicznej, a więc i zakres możliwych zastosowań. Bardziej elastyczna uszczelka, która może znieść znaczne ugięcie bez powstania pęknięć, jest czynnikiem decydującym w uzyskaniu bardziej niezawodnego połączenia.

Właściwości:

  • wyjątkowy materiał uszczelniający o najwyższej elastyczności w wysokich temperaturach,
  • produkowany z wysokiej jakości włókien i wypełniaczy, oparty na odpornym na działanie wysokich temperatur HNBR jako czynniku łączącym
  • nadaje się do stosowania w instalacjach wody, pary wodnej, olejów, gazów, paliw, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, środków smarnych i chłodzących.

Powierzchnia płyty:

  • materiały uszczelniające firmy KLINGER posiadają powierzchnie o niskiej przyczepności (adhezji). Na życzenie klienta możemy także zaoferować inne wykończenie jednej lub ich obu powierzchni.

Wymiary standardowych płyt:

  • wielkości: 1.000 x 1.500 mm, 2.000 x 1.500mm
  • grubości: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0mm
    Inne grubości i wymiary na życzenie.


Tolerancje:

  • grubość ±10%, długość ± 50 mm,
  • szerokość ± 50 mm.
Dane techniczne

 

ściśliwość wg ASTM F 36 J   % 10
powracalność wg ASTM F 36 J   % 60
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 32
50 MPa, 16 godz./300°C MPa 28
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C % 14
ubytek grubości przy 400°C % 20
szczelność wg DIN 28090-2   mg/s * m <0,02
przepuszczalność gazowa VDI 2440 (dla 300°C/30 MPa) mbar * l/s * m 4,4 *10-8
ściśliwość zimna wg DIN 28090-2 % 6 - 9
powracalność zimna wg DIN 28090-2 % 3 - 5
ściśliwość gorąca wg DIN 28090-2 % < 18
powracalność gorąca wg DIN 28090-2 % 2
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej JRM 903:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C % 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
oznaczenie DIN 28091-2 FA-GAZ    
klasyfikacja ASTM F104 F712122B3E22M5    
klasyfikacja wg BS 7531 Grade AX    

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.