Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Klinger sil

BEZAZBESTOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE KLINGERSIL

Płyty uszczelniające KLINGERSIL należą do najlepszych na świecie materiałów wykonanych na bazie włókien bezazbestowych. Jakość tę gwarantuje wieloletnie doświadczenie (produkcja od 1982 roku), a jej wynikiem jest szerokie stosowanie na całym świecie.

Wymiary 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
Grubości 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Tolerancje grubość +- 10%, długość +- 50mm, szerokość +- 50mm

Wzmocnienie siatką stalową
Materiały C-4409, C-4509 zbrojone są siatką z blachy ciągnionej 1.1203.
Materiał C-4408 zbrojony jest stalową siatką plecioną.
Istnieją wersje zbrojone siatką ze stali nierdzewnej dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Ich szerokość jest ograniczona do 1250 mm.
Minimalna grubość wszystkich płyt zbrojonych wynosi 0,8 mm.

C-4106

Uszczelnienie charakteryzujące się wysoką zdolnością dopasowania się do uszczelnianych powierzchni przy małych siłach docisku. Stosować w przypadkach gdzie możliwe są tylko małe momenty dociągnięcia śrub.
Baza: włókna syntetyczne i korek połączone NBR

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 30
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 25 MPa, 16 godz./100°C MPa 15
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa     -
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,1
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 5
paliwo B:5 godz./23°C 7
ciężar właściwy   g/cm3 1,0
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

 

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4300

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zakresie stosowania i dobrej wytrzymałości na ściskanie.

Baza: włókna aramidowe połączone NBR. Odporne na działanie gorącej wody, pary, olejów, węglowodorów i innych związków chemicznych

Dopuszczenia DIN-DVGW, zalecane KTW.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 11
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 20
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 25
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,2
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 5
paliwo B:5 godz./23°C 10
ciężar właściwy   g/cm3 1,6
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4400

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz w instalacjach z wodą pitną

Baza: włókna aramidowe połączone NBR. Odporne na działanie gorącej wody, pary, olejów, gazów, roztworów soli, paliw, alkoholi, kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, smarów i środków chłodniczych.

Zgodne z wymogami DIN-DVGW, WRC approval, zalecane BAM, HTB, KTW

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 11
powracalność wg ASTM F 36 A   % 55
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 25
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 22
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,2
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,6
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4408

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie (C-super) o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu plecioną siatką stalową.

Baza: włókna aramidowe połączone NBR. Dzięki zbrojeniu siatką stalową bardzo wytrzymałe na obciążenia. Odporne na działanie olejów, wody, pary, gazów, paliw, alkoholi, węglowodorów, smarów i środków chłodniczych.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 7
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 35
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 8
ubytek grubości przy 300°C 15
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 2,0
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 2,0
grubość płyty pomiarowej   mm 1,5

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4430

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i dużej odporności na działanie wody i pary wodnej.

Baza: optymalna mieszanina włókien syntetycznych i szklanych połączonych NBR. Oprócz dużej odporności na działanie wody i pary charakteryzuje się znakomitą odpornością na oleje i węglowodory.

Ognioodporne (ang. fire safe) wg BS 5146, dopuszczenie DIN-DVGW, sprawdzone w BAM, spełnia wymogi WRC approval, zalecane KTW.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 11
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 35
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 8
ubytek grubości przy 300°C 11
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min <1,0
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,55
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4500

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z czynnikami silnie alkaicznymi o wysokiej temperaturze, także z parą wodną.

Baza: włókna węglowe ze specjalnymi dodatkami i odpornymi na wysokie temperatury połączone NBR. Materiał klasy High-Tech do stosowania w środowisku silnie alkaicznym oraz na parze wodnej o wysokiej temperaturze.

Ognioodporne (ang. fire safe) wg BS Spec. 6 FA, dopuszczenie DIN-DVGW, sprawdzone w BAM, zalecane KTW.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 12
powracalność wg ASTM F 36 A   % 60
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 32
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 15
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min <1,0
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,4
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4509

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie odporne na działanie najwyższych temperatur i ciśnień.

Baza: włókna węglowe ze specjalnymi dodatkami odpornymi na wysokie temperatury połączone NBR. Dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej wytrzymałe na duży docisk wywołany dociągnięciem śrub. Materiał klasy High-Tech do stosowania w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, odporny na działanie silnie alkaicznych związków oraz pary wodnej.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 12
powracalność wg ASTM F 36 A   % 70
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 39
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 9
ubytek grubości przy 300°C 7
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min -
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 2,0
grubość płyty pomiarowej   mm 1,5

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-6307

 

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie samouszczelniające się dzięki kontrolowanemu pęcznieniu pod wpływem oleju. Dobra odporność na olej i wodę.

Baza: włókna aramidowe połączone Nr i SBR.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 9-15
powracalność wg ASTM F 36 A   % 45
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 25
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 28
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,5
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 35
paliwo B:5 godz./23°C 40
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-8200

 

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z silnymi kwasami. Dobra oporność na różnego rodzaju czynniki.

Baza: włókna szklane połączone specjalnymi kwasoodpornymi elastomerami.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 9
powracalność wg ASTM F 36 A   % 55
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa  ubytek grubości przy 23°C % 7
ubytek grubości przy 300°C % 17
próby kwasowe   HNO3 96%: 18 godz./23°C nie nadaje się
H2SO4 96%: 18 godz./23°C % 10
H2SO4 65%: 48 godz./23°C % 8
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.