Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Klinger sil

BEZAZBESTOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE KLINGERSIL

Płyty uszczelniające KLINGERSIL należą do najlepszych na świecie materiałów wykonanych na bazie włókien bezazbestowych. Jakość tę gwarantuje wieloletnie doświadczenie (produkcja od 1982 roku), a jej wynikiem jest szerokie stosowanie na całym świecie.

Wymiary 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
Grubości 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Tolerancje grubość +- 10%, długość +- 50mm, szerokość +- 50mm

Wzmocnienie siatką stalową
Materiały C-4409, C-4509 zbrojone są siatką z blachy ciągnionej 1.1203.
Materiał C-4408 zbrojony jest stalową siatką plecioną.
Istnieją wersje zbrojone siatką ze stali nierdzewnej dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Ich szerokość jest ograniczona do 1250 mm.
Minimalna grubość wszystkich płyt zbrojonych wynosi 0,8 mm.

C-4106

Uszczelnienie charakteryzujące się wysoką zdolnością dopasowania się do uszczelnianych powierzchni przy małych siłach docisku. Stosować w przypadkach gdzie możliwe są tylko małe momenty dociągnięcia śrub.
Baza: włókna syntetyczne i korek połączone NBR

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 30
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 25 MPa, 16 godz./100°C MPa 15
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa     -
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,1
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 5
paliwo B:5 godz./23°C 7
ciężar właściwy   g/cm3 1,0
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

 

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4300

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zakresie stosowania i dobrej wytrzymałości na ściskanie.

Baza: włókna aramidowe połączone NBR. Odporne na działanie gorącej wody, pary, olejów, węglowodorów i innych związków chemicznych

Dopuszczenia DIN-DVGW, zalecane KTW.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 11
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 20
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 25
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,2
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 5
paliwo B:5 godz./23°C 10
ciężar właściwy   g/cm3 1,6
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4400

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym, spożywczym oraz w instalacjach z wodą pitną

Baza: włókna aramidowe połączone NBR. Odporne na działanie gorącej wody, pary, olejów, gazów, roztworów soli, paliw, alkoholi, kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, smarów i środków chłodniczych.

Zgodne z wymogami DIN-DVGW, WRC approval, zalecane BAM, HTB, KTW

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 11
powracalność wg ASTM F 36 A   % 55
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 25
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 22
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,2
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,6
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4408

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie (C-super) o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu plecioną siatką stalową.

Baza: włókna aramidowe połączone NBR. Dzięki zbrojeniu siatką stalową bardzo wytrzymałe na obciążenia. Odporne na działanie olejów, wody, pary, gazów, paliw, alkoholi, węglowodorów, smarów i środków chłodniczych.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 7
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 35
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 8
ubytek grubości przy 300°C 15
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 2,0
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 2,0
grubość płyty pomiarowej   mm 1,5

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4430

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie o wysokiej wytrzymałości na ściskanie i dużej odporności na działanie wody i pary wodnej.

Baza: optymalna mieszanina włókien syntetycznych i szklanych połączonych NBR. Oprócz dużej odporności na działanie wody i pary charakteryzuje się znakomitą odpornością na oleje i węglowodory.

Ognioodporne (ang. fire safe) wg BS 5146, dopuszczenie DIN-DVGW, sprawdzone w BAM, spełnia wymogi WRC approval, zalecane KTW.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 11
powracalność wg ASTM F 36 A   % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 35
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 8
ubytek grubości przy 300°C 11
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min <1,0
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,55
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4500

Uniwersalne wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z czynnikami silnie alkaicznymi o wysokiej temperaturze, także z parą wodną.

Baza: włókna węglowe ze specjalnymi dodatkami i odpornymi na wysokie temperatury połączone NBR. Materiał klasy High-Tech do stosowania w środowisku silnie alkaicznym oraz na parze wodnej o wysokiej temperaturze.

Ognioodporne (ang. fire safe) wg BS Spec. 6 FA, dopuszczenie DIN-DVGW, sprawdzone w BAM, zalecane KTW.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 12
powracalność wg ASTM F 36 A   % 60
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 32
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 15
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min <1,0
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 1,4
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-4509

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie odporne na działanie najwyższych temperatur i ciśnień.

Baza: włókna węglowe ze specjalnymi dodatkami odpornymi na wysokie temperatury połączone NBR. Dzięki zbrojeniu siatką z blachy stalowej wytrzymałe na duży docisk wywołany dociągnięciem śrub. Materiał klasy High-Tech do stosowania w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, odporny na działanie silnie alkaicznych związków oraz pary wodnej.

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 12
powracalność wg ASTM F 36 A   % 70
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 39
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 9
ubytek grubości przy 300°C 7
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min -
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 3
paliwo B:5 godz./23°C 5
ciężar właściwy   g/cm3 2,0
grubość płyty pomiarowej   mm 1,5

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-6307

 

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie samouszczelniające się dzięki kontrolowanemu pęcznieniu pod wpływem oleju. Dobra odporność na olej i wodę.

Baza: włókna aramidowe połączone Nr i SBR.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 9-15
powracalność wg ASTM F 36 A   % 45
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 25
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 10
ubytek grubości przy 300°C 28
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min 0,5
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3:5 godz./150°C % 35
paliwo B:5 godz./23°C 40
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

C-8200

 

Specjalne wysokociśnieniowe uszczelnienie do stosowania w instalacjach z silnymi kwasami. Dobra oporność na różnego rodzaju czynniki.

Baza: włókna szklane połączone specjalnymi kwasoodpornymi elastomerami.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A   % 9
powracalność wg ASTM F 36 A   % 55
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa  ubytek grubości przy 23°C % 7
ubytek grubości przy 300°C % 17
próby kwasowe   HNO3 96%: 18 godz./23°C nie nadaje się
H2SO4 96%: 18 godz./23°C % 10
H2SO4 65%: 48 godz./23°C % 8
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
grubość płyty pomiarowej   mm 2,0

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl