Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

KLINGER top-chem

PŁYTY USZCZELNIAJĄCE Z PTFE, KLINGER TOP-CHEM

Materiał KLINGER top-chem pozwala wykorzystać wszystkie zalety PTFE, eliminując jego wady. Dzięki temu poszerzono znacznie zakres jego stosowania. Gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń.

KLINGER top-chem-2000 jest obecnie najlepszym uszczelnieniem tego rodzaju na świecie. Znaczne płynięcie materiału, normalne dla uszczelek z PTFE, w przypadku KLINGER top-chem-2000 wynosi tylko 1,6% (przy obciążeniu powierzchniowym 50 MPa i temperaturze 200°C).

Top-chem-2000

Uniwersalne, bardzo odporne uszczelnienie przeznaczone dla przemysłu petrochemicznego oraz budowy okrętów, stosowane w zbiornikach z różnymi chemikaliami. Jedyne uszczelnienie na bazie PTFE z certyfikatem fire safe. Wytrzymałe na wysokie ciśnienia i temperatury. Szczególnie zalecane do stosowania w instalacjach ze środkami spożywczymi, parą, tlenem, a także w przypadku wymogów szczelności z TA-Luft

Klinger top-chem-2000 charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie mocnych kwasów i ługów, a także stabilnością przy wysokich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych.

ściśliwość wg ASTM F 36 A  % 2
powracalność wg ASTM F 36 A  % 55
wytrzymałość na ściskanie 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 35
wg DIN 52913 30 MPa, 16 godz./300°C MPa 30
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 MPa % 2
wg metody Klingera 250°C/50 MPa % 5
23°C/25 MPa % -
250°C/25 MPa % -
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,5
DIN 28090-2 mg/(m*s) 0,05
pęcznienie
(zmiana grubości / ciężaru)
H2SO4 100%: 18 godz./23°C % 0,5/1
HNO3 100%: 18 godz./23°C % 1/2
NAOH 33%: 72 godz./110°C % 5/5
ciężar właściwy  g/cm3 2,5
grubość płyty pomiarowej  mm 1,5
wymiary płyty 1500 x 1500 mm 

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Top-chem-2003

Materiał uszczelniający o podobnej odporności jak Klinger top-chem-2000. Posiada bardzo dużą zdolność dopasowywania się do powierzchni kołnierzy, ale przy niezbyt wysokich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych.

Klinger top-chem-2003 charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie mocnych kwasów i ługów, a także stabilnością przy średnich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych. Gwarantuje bardzo dobrą szczelność nawet przy małych dociskach (potwierdzoną przez TA-Luft).

ściśliwość wg ASTM F 36 A % 18
powracalność wg ASTM F 36 A % 40
wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, 16 godz./300°C MPa -
wg DIN 5293 30 Mpa, 16 godz./300°C MPa 13
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 Mpa % -
wg metody Klingera 250°C/50 Mpa % -
23°C/25 Mpa % 9
250°C/25 Mpa % 38
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,1
DIN 28090-2 mg/(m-s) 0,01
pęcznienie H2SO4 100%: 18 godz. / 23° C      % -/1
HNO3 100%: 18 godz. / 23°C % -/5
NAOH 33%: 72 godz. / 110°C % -/2
ciężar właściwy g/cm3 1,7
grubość płyty pomiarowej mm 2
wymiary płyty 1500 x 1500 mm

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Top-chem-2005

 

Materiał uszczelnijaący bardzo odporny na działanie mocnych kwasów, posiadający dobre właściwości przy średnich temperaturach i obciążeniach. Odporność chemiczna potwierdza zakres stosowania taki jak dla materiału Klinger top-chem-2000 i stanowi dla niego tańszą alternatywę w przypadku, gdy obciążenia termiczne i mechaniczne nie są zbyt wysokie.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A % 7
powracalność wg ASTM F 36 A % 35
wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, 16 godz./300°C MPa -
wg DIN 5293 30 Mpa, 16 godz./300°C MPa 25
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 Mpa % 10
wg metody Klingera 250°C/50 Mpa % 30
23°C/25 Mpa % -
250°C/25 Mpa % -
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,2
DIN 28090-2 mg/(m-s) 0,02
pęcznienie H2SO4 100%: 18 godz. / 23°C     % 2/2
HNO3 100%: 18 godz. / 23°C % 2/7
NAOH 33%: 72 godz. / 110°C % -
cięzar właściwy g/cm3 2
grubość płyty pomiarowej mm 1,5
wymiary płyty 1500 x 1500 mm

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Top-chem-2006

 

Materiał uszczelniający bardzo odporny na działanie mocnych zasad, posiadający dobre właściwości przy średnich temperaturach i obciążeniach.

Do stosowania w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym (nie zawiera barwników)

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A % 4
powracalność wg ASTM F 36 A % 40
wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, 16 godz./300°C MPa -
wg DIN 5293 30 Mpa, 16 godz./300°C MPa 18
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 Mpa % 10
wg metody Klingera 250°C/50 Mpa % 40
23°C/25 Mpa % -
250°C/25 Mpa % -
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,1
DIN 28090-2 mg/(m-s) 0,01
pęcznienie H2SO4 100%: 18 godz. / 23°C % -
HNO3 100%: 18 godz. / 23°C             % 2/7
NAOH 33%: 72 godz. / 110°C % 12/24
cięzar właściwy g/cm3 2,9
grubość płyty pomiarowej mm 1,5
wymiary płyty 1500 x 1500 mm

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.