Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

KLINGER top-chem

PŁYTY USZCZELNIAJĄCE Z PTFE, KLINGER TOP-CHEM

Materiał KLINGER top-chem pozwala wykorzystać wszystkie zalety PTFE, eliminując jego wady. Dzięki temu poszerzono znacznie zakres jego stosowania. Gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń.

KLINGER top-chem-2000 jest obecnie najlepszym uszczelnieniem tego rodzaju na świecie. Znaczne płynięcie materiału, normalne dla uszczelek z PTFE, w przypadku KLINGER top-chem-2000 wynosi tylko 1,6% (przy obciążeniu powierzchniowym 50 MPa i temperaturze 200°C).

Top-chem-2000

Uniwersalne, bardzo odporne uszczelnienie przeznaczone dla przemysłu petrochemicznego oraz budowy okrętów, stosowane w zbiornikach z różnymi chemikaliami. Jedyne uszczelnienie na bazie PTFE z certyfikatem fire safe. Wytrzymałe na wysokie ciśnienia i temperatury. Szczególnie zalecane do stosowania w instalacjach ze środkami spożywczymi, parą, tlenem, a także w przypadku wymogów szczelności z TA-Luft

Klinger top-chem-2000 charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie mocnych kwasów i ługów, a także stabilnością przy wysokich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych.

ściśliwość wg ASTM F 36 A  % 2
powracalność wg ASTM F 36 A  % 55
wytrzymałość na ściskanie 50 MPa, 16 godz./300°C MPa 35
wg DIN 52913 30 MPa, 16 godz./300°C MPa 30
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 MPa % 2
wg metody Klingera 250°C/50 MPa % 5
23°C/25 MPa % -
250°C/25 MPa % -
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,5
DIN 28090-2 mg/(m*s) 0,05
pęcznienie
(zmiana grubości / ciężaru)
H2SO4 100%: 18 godz./23°C % 0,5/1
HNO3 100%: 18 godz./23°C % 1/2
NAOH 33%: 72 godz./110°C % 5/5
ciężar właściwy  g/cm3 2,5
grubość płyty pomiarowej  mm 1,5
wymiary płyty 1500 x 1500 mm 

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Top-chem-2003

Materiał uszczelniający o podobnej odporności jak Klinger top-chem-2000. Posiada bardzo dużą zdolność dopasowywania się do powierzchni kołnierzy, ale przy niezbyt wysokich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych.

Klinger top-chem-2003 charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie mocnych kwasów i ługów, a także stabilnością przy średnich temperaturach i obciążeniach powierzchniowych. Gwarantuje bardzo dobrą szczelność nawet przy małych dociskach (potwierdzoną przez TA-Luft).

ściśliwość wg ASTM F 36 A % 18
powracalność wg ASTM F 36 A % 40
wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, 16 godz./300°C MPa -
wg DIN 5293 30 Mpa, 16 godz./300°C MPa 13
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 Mpa % -
wg metody Klingera 250°C/50 Mpa % -
23°C/25 Mpa % 9
250°C/25 Mpa % 38
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,1
DIN 28090-2 mg/(m-s) 0,01
pęcznienie H2SO4 100%: 18 godz. / 23° C      % -/1
HNO3 100%: 18 godz. / 23°C % -/5
NAOH 33%: 72 godz. / 110°C % -/2
ciężar właściwy g/cm3 1,7
grubość płyty pomiarowej mm 2
wymiary płyty 1500 x 1500 mm

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Top-chem-2005

 

Materiał uszczelnijaący bardzo odporny na działanie mocnych kwasów, posiadający dobre właściwości przy średnich temperaturach i obciążeniach. Odporność chemiczna potwierdza zakres stosowania taki jak dla materiału Klinger top-chem-2000 i stanowi dla niego tańszą alternatywę w przypadku, gdy obciążenia termiczne i mechaniczne nie są zbyt wysokie.

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A % 7
powracalność wg ASTM F 36 A % 35
wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, 16 godz./300°C MPa -
wg DIN 5293 30 Mpa, 16 godz./300°C MPa 25
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 Mpa % 10
wg metody Klingera 250°C/50 Mpa % 30
23°C/25 Mpa % -
250°C/25 Mpa % -
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,2
DIN 28090-2 mg/(m-s) 0,02
pęcznienie H2SO4 100%: 18 godz. / 23°C     % 2/2
HNO3 100%: 18 godz. / 23°C % 2/7
NAOH 33%: 72 godz. / 110°C % -
cięzar właściwy g/cm3 2
grubość płyty pomiarowej mm 1,5
wymiary płyty 1500 x 1500 mm

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Top-chem-2006

 

Materiał uszczelniający bardzo odporny na działanie mocnych zasad, posiadający dobre właściwości przy średnich temperaturach i obciążeniach.

Do stosowania w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym (nie zawiera barwników)

 

ściśliwość wg ASTM F 36 A % 4
powracalność wg ASTM F 36 A % 40
wytrzymałość na ściskanie 50 Mpa, 16 godz./300°C MPa -
wg DIN 5293 30 Mpa, 16 godz./300°C MPa 18
odkształcalność na zimno i ciepło 23°C/50 Mpa % 10
wg metody Klingera 250°C/50 Mpa % 40
23°C/25 Mpa % -
250°C/25 Mpa % -
przepuszczalność gazowa DIN 3535/6 ml/min 0,1
DIN 28090-2 mg/(m-s) 0,01
pęcznienie H2SO4 100%: 18 godz. / 23°C % -
HNO3 100%: 18 godz. / 23°C             % 2/7
NAOH 33%: 72 godz. / 110°C % 12/24
cięzar właściwy g/cm3 2,9
grubość płyty pomiarowej mm 1,5
wymiary płyty 1500 x 1500 mm

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl