Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

KLINGER top-sil-ML1

BEZAZBESTOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE KLINGER TOP-SIL-ML1

Właściwości materiału:

  • wydłużona żywotność przy zachowaniu dużej szczelności w wysokich temperaturach
  • zachowanie dużej elastyczności w czasie eksploatacji
  • odporność na starzenie
  • małe deformacje
  • zdolność do przenoszenia dużych obciążeń 

Budowa:

Materiał składa się z warstw, w których zastosowano różne elastomery. Warstwy zewnętrzne zawierają specjalne elastomery HNBR nie podlegające starzeniu w wysokiej temperaturze. Dzięki temu materiał w długim okresie eksploatacji pozostaje elastyczny i może przenosić zmienne obciążenia. Warstwy wewnętrzne zawierają standardowe elastomery NBR i gwarantują wysoką wytrzymałość i stabilność pod dużym obciążeniem.

Odporność na parę:

Dzięki swoim wyśmienitym właściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 300°C.

Specjalne uszczelnienie wielowarstwowe do stosowania w instalacjach z olejami, parą, gazami, roztworami soli, paliwami, smarami, alkoholem, słabymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, węglowodorami i środkami chłodniczymi.

Baza:

włókna syntetyczne połączone NBR i HNBR.

Dane techniczne

 

ściśliwość wg ASTM F 36 J   % 9
powracalność wg ASTM F 36 J   % >50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 34
50 MPa, 16 godz./300°C   28
wytrzymałość wg metody Klingera 50 MPa ubytek grubości przy 23°C % 8
ubytek grubości przy 300°C   15
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6   ml/min <0,1
odporność na korozję stężenie chlorków ppm 150
pęcznienie wg ASTM F 146 olej JRM 903:5 godz./150°C % 4
paliwo B:5 godz./23°C   8
ciężar właściwy   g/cm3 1,7
klasyfikacja wg BS 7531 Grade X    

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.