Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Kształtki "T"

Kształtka typu "T" ze złączami RK (CTZ_2162)
DN
RK
L
[mm]
Waga
[kg]
25 100 0,2
40 150 0,7
50 150 0,9
80 200 1,7
Redukcja typu "T" ze złączami RK (CTZ_2163)
DN
RK
DN1
RK
L
[mm]
L1
[mm]
Waga
[kg]
40 25 100 100 0,5
50 25 100 100 0,6
40 100 100 0,7
80 25 100 100 0,9
40 125 100 1,1
50 125 100 1,2
Kształtka typu "krzyż" ze złączami RK (CTZ_2173)
DN
RK
L
[mm]
Waga
[kg]
25 100 0,3
40 150 0,8
50 150 1,1
80 200 2

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.