Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Kształtki "U", "Y" i "S"

Kształtka typu "U" ze złączami KZ (CTZ_2101)
DN
KZA/KZB
L
[mm]
Waga
[kg]
15 100 0,14
25 150 0,25
40 150 0,4
50 200 0,7
80 225 1,2
100 300 2,2
150 350 4,5
Kształtka typu "Y" ze złączami KZ (CTZ_2102)
DN 1
KZA/KZB
DN
KZA
L
[mm]
L1
[mm]
Waga
[kg]
15 15 100 200 0,16
25 25 150 250 0,3
40 150 250 0,5
50 200 300 0,8
80 225 350 1,3
100 300 425 2,3
150 350 500 4,6
Kształtka typu "S" ze złączami KZ (CTZ_2104)
DB
KZA/KZB
L
[mm]
a
[mm]
Waga
[kg]
15 200 50 0,12
25 300 50 0,3
300 100 0,35
40 300 50 0,6
300 100 0,6
50 300 50 0,7
300 100 0,8
80 400 50 1,5
400 100 1,6
100 400 100 2,3
400 150 2,5
150 500 100 4,5
500 150 4,9

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.