Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Klinger MAXIL

BEZAZBESTOWE PŁYTY USZCZELNIAJĄCE MAXIL

Bezazbestowe płyty uszczelniające MAXIL są tańszą alternatywą dla wysokogatunkowych uszczelnień KLINGERSIL.

Podane w katalogu wartości ciśnienia i temperatury należy traktować jako maksymalne wartości pod warunkiem, że nie występują jednocześnie. Na rzeczywiste zachowanie uszczelek mają wpływ: grubość uszczelki, rodzaj czynnika, typ kołnierzy i docisk powierzchniowy.

Możliwość stosowania uszczelek na parze powinna podlegać oddzielnemu rozpatrzeniu. Funkcjonowanie uszczelki w połączeniu zależy od warunków jej zabudowy, na które nie ma wpływu producent materiału uszczelniającego. Producent gwarantuje utrzymanie wszystkich parametrów materiałów uszczelniających do momentu dostawy.
Asortyment:

  • wymiary: 1000x1500mm, 2000x1500mm
  • grubości: 0,5mm; 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm; 3,0mm (inne grubości na specjalne zamówienie).
Maxil AF

Materiał uszczelniający o uniwersalnym zastosowaniu, o dobrej odporności chemicznej i mechanicznej.
Do stosowania na olejach, wodzie, gazach oraz słabych kwasach i ługach.

Baza: włókna aramidowe połączone NBR.

maksymalna temperatura °C 350
maksymalna temperatura na parze °C 150
maksymalne ciśnienie robocze MPa 10
ściśliwość wg ASTM F 36 J % 8
powracalność wg ASTM F 36 J % 55
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 30
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 mg/(m*s) 0,05
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3: 5 godz./150°C % 5
olej nr B: 5 godz./23°C % 5
HNO3, 40%: 18 godz./23°C % -
H2SO4, 65%: 48 godz./23°C % -
ciężar właściwy g/cm3 1,65
Maxil SF

Materiał uszczelniający o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej.
Dostosowania na olejach, wodzie, parze, gazach oraz słabych kwasach, ługach i węglowodorach.

Baza: włókna syntetyczne połączone NBR.

maksymalna temperatura °C 400
maksymalna temperatura na parze °C 200
maksymalne ciśnienie robocze MPa 10
ściśliwość wg ASTM F 36 J % 9
powracalność wg ASTM F 36 J % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 30
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 mg/(m*s) 0,05
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3: 5 godz./150°C % 4
olej nr B: 5 godz./23°C % 7
HNO3, 40%: 18 godz./23°C % -
H2SO4, 65%: 48 godz./23°C % -
ciężar właściwy g/cm3 1,7
Maxil CARB

Materiał uszczelniający o dobrej odporności na silne związki zasadowe.
Dostosowania w przemyśle chemicznym, petrochemicznym na parze, kwasach i ługach.

Baza: włókna węglowe połączone NBR.

maksymalna temperatura °C 400
maksymalna temperatura na parze °C 250
maksymalne ciśnienie robocze MPa 10
ściśliwość wg ASTM F 36 J % 10
powracalność wg ASTM F 36 J % 55
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 30
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 mg/(m*s) 0,05
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3: 5 godz./150°C % 7
olej nr B: 5 godz./23°C % 8
HNO3, 40%: 18 godz./23°C % -
H2SO4, 65%: 48 godz./23°C % -
ciężar właściwy g/cm3 1,60
Maxil 1000R

Dzięki wzmocnieniu siatką stalową wytrzymały na wysokie obciążenia.
Do stosowania na olejach, wodzie, parze i węglowodorach.

Baza: włókna węglowe wzmocnione siatką stalową połączone NBR.

maksymalna temperatura °C 400
maksymalna temperatura na parze °C 200
maksymalne ciśnienie robocze MPa 10
ściśliwość wg ASTM F 36 J % 9
powracalność wg ASTM F 36 J % 50
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 35
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 mg/(m*s) -
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3: 5 godz./150°C % 5
olej nr B: 5 godz./23°C % 5
HNO3, 40%: 18 godz./23°C % -
H2SO4, 65%: 48 godz./23°C % -
ciężar właściwy g/cm3 -
Maxil ACID

Materiał uszczelniający o dobrej odporności chemicznej.
Do stosowania na kwasach.

Baza: włókna aramidowe połączone syntetycznymi elastomerami.

maksymalna temperatura °C 200
maksymalna temperatura na parze °C -
maksymalne ciśnienie robocze MPa 6
ściśliwość wg ASTM F 36 J % 8
powracalność wg ASTM F 36 J % 45
wytrzymałość na ściskanie wg DIN 52913 50 MPa, 16 godz./175°C MPa 25
przepuszczalność gazowa wg DIN 3535/6 mg/(m*s) -
pęcznienie wg ASTM F 146 olej nr 3: 5 godz./150°C % -
olej nr B: 5 godz./23°C % -
HNO3, 40%: 18 godz./23°C % 9
H2SO4, 65%: 48 godz./23°C % 6
ciężar właściwy g/cm3 1,75

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.