Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mielenie na mokro

Mielenie na mokro odbywa się w kruszarkach grzebieniowych, a uzyskiwane wielkości ziarna mieszczą się w przedziale 40 - 100 mikronów. Mika mielona na mokro charakteryzuje się wysokim stopniem srebrzenia - perlenia i czystości.

Jest produkowana w młynach, składających się z cylindrycznego zbiornika ze stali, o średnicy 2 - 3 m i wysokości 1 - 2 m. Dno jest wyłożone klockami drewnianymi ułożonymi słojami do góry. Cztery drewniane walce o średnicy od 0,6 do 1 metra i 0,3 – 0,6 m grubości obracają się wokół centralnego wału z prędkością 13 - 30 obrotów na minutę. Walce te są zamontowane tak, że mogą być podnoszone lub opuszczane, zależnie od wysokości wsadu mikowego. Oczyszczone i wymyte kawałki miki umieszcza się w zbiornikach, dodaje wodę, a wolno obracające się walce ubijają masę aż do całkowitego rozdrobnienia.

Po upływie około 36 godzin odprowadza się wodę ze zbiorników, powstałą masę odwadnia się i suszy w kotłach z płaszczem parowym lub suszarkach ogrzewanych parą. Wysuszony produkt jest następnie przesiewany na przesiewaczach wibracyjnych, zwykle o gęstości od 160 do 325 Mesh (100 - 44µm) i w końcu pakowany i gotowy do obrotu handlowego.

Mika mielona na mokro charakteryzuje się silnym, srebrzysto - metalicznym połyskiem i wysoką czystością. Mielenie na mokro jest jednak procesem powolnym i kosztownym, a zatem uzyskany produkt jest stosunkowo drogi. Tak uzyskana mika jest wykorzystywana przede wszystkim jako dodatek do farb, zwłaszcza farb opartych o tlenek cynku, a także jako środek poślizgowy w formach wtryskowych, przy produkcji opon pneumatycznych. Często stosowana jest także do produkcji tapet.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl