Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mielenie na mokro

Mielenie na mokro odbywa się w kruszarkach grzebieniowych, a uzyskiwane wielkości ziarna mieszczą się w przedziale 40 - 100 mikronów. Mika mielona na mokro charakteryzuje się wysokim stopniem srebrzenia - perlenia i czystości.

Jest produkowana w młynach, składających się z cylindrycznego zbiornika ze stali, o średnicy 2 - 3 m i wysokości 1 - 2 m. Dno jest wyłożone klockami drewnianymi ułożonymi słojami do góry. Cztery drewniane walce o średnicy od 0,6 do 1 metra i 0,3 – 0,6 m grubości obracają się wokół centralnego wału z prędkością 13 - 30 obrotów na minutę. Walce te są zamontowane tak, że mogą być podnoszone lub opuszczane, zależnie od wysokości wsadu mikowego. Oczyszczone i wymyte kawałki miki umieszcza się w zbiornikach, dodaje wodę, a wolno obracające się walce ubijają masę aż do całkowitego rozdrobnienia.

Po upływie około 36 godzin odprowadza się wodę ze zbiorników, powstałą masę odwadnia się i suszy w kotłach z płaszczem parowym lub suszarkach ogrzewanych parą. Wysuszony produkt jest następnie przesiewany na przesiewaczach wibracyjnych, zwykle o gęstości od 160 do 325 Mesh (100 - 44µm) i w końcu pakowany i gotowy do obrotu handlowego.

Mika mielona na mokro charakteryzuje się silnym, srebrzysto - metalicznym połyskiem i wysoką czystością. Mielenie na mokro jest jednak procesem powolnym i kosztownym, a zatem uzyskany produkt jest stosunkowo drogi. Tak uzyskana mika jest wykorzystywana przede wszystkim jako dodatek do farb, zwłaszcza farb opartych o tlenek cynku, a także jako środek poślizgowy w formach wtryskowych, przy produkcji opon pneumatycznych. Często stosowana jest także do produkcji tapet.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.