Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mika mielona

Praktycznie wszystkie kawałki miki pozostałe po wyodrębnieniu płytek, są rozdrabniane lub proszkowane w szeroki zakres płatków, proszków i pudrów przy wykorzystaniu trzech poniższych procesów:

  • mielenie na sucho,
  • mielenie na mokro,
  • mikronizacja.

Produkty powstałe w tych trzech procesach różnią się od siebie pewnymi właściwościami fizycznymi a w szczególności wyglądem. Każdy rodzaj uzyskiwanej miki ma swoją własną charakterystykę i przeznaczenie. Żaden nie jest wystarczająco dobry do wszystkich zastosowań.