Continental Trade Sp. z o. o.

Mikanit

Mikanit

Gdy mówi się o wyrobach z miki, nie dodając, że chodzi o mikę naturalną, zazwyczaj ma się na myśli wyroby z miki przetworzonej, czyli z MIKANITU. W tym dziale omawiane są wyroby z miki przetworzonej (czyli właśnie z mikanitu) i jeśli nie podano, że chodzi o mikę naturalną, wszystkie odwołania do słowa mika należy traktować jako odwołania do pojęcia mikanit. 

Wyróżnia się dwa główne typy mikanitu (zob. tutaj): grzejnikowy i komutatorowy. Omawiane poniżej wyroby wykonane są z mikanitu grzejnikowego.