Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mika syntetyczna

Mika syntetyczna (fluoroflogopit)

Mika syntetyczna (fluoroflogopit) jest sztucznie wytwarzanym minerałem o właściwościach znacznie przewyższających mikę naturalną, a w szczególności:

  • jest bardzo stabilny chemicznie (nawet w kontakcie ze stężonym kwasem solnym i siarkowym),
  • doskonałe przepuszcza promieniowanie od UV do IR,
  • nawet w wysokiej temperaturze praktycznie nie wydziela w próżni żadnych gazów,
  • jest doskonałym izolatorem elektrycznym,
  • ma wysoką wytrzymałość cieplną (od -100 °C do 1100 °C),
  • niewrażliwy na warunki długotrwałego przechowywania.

Fluoroflogopit jest szczególnie cieniony za odporność na wysokie temperatury, odporność na korozję i przepuszczalność  światła,  które są  nieporównywalnie lepsze niż w innych rodzajach miki. Mika syntetyczna może pracować w temperaturze 1100 ℃ przez długi czas bez reakcji z mocnym kwasem i zasadą.  Ponadto charakteryzuje się doskonałą przepuszczalnością światła (całkowicie przezroczysty). 

Nasza oferta dotycząca miki syntetycznej obejmuje:

  • mikę syntetyczną mieloną i w płatkach,
  • mikę syntetyczną w postaci płytek i dysków.
Mika syntetyczna mielona i w płatkach
Mika syntetyczna w płatkach

Mikę syntetyczną (fluoroflogopit) oferujemy także w postaci mielonej. W zależności od wielkości cząstek możemy mieć do czynienia z miałkim proszkiem (o konsystencji mąki) lub drobnymi płatkami (ok. 0,5 mm). Syntetyczna mika mielona jest bardzo biała (zob. dział Porównanie miki syntetycznej i naturalnej) i zachowuje wszystkie właściwości miki syntetycznej tj. odporność na wysoką temperaturę, na działanie promieniowania UV i warunki atmosferyczne, na działanie agresywnych substancji chemicznych.

Syntetyczną mikę mieloną oferujemy w standardowych granulacjach:

Typ Wielkość cząstek(μm) Kolor Zastosowanie
80400 80-400 μm Super biały, o intensywnym połysku, miękki, przylepny do skóry Kosmetyki, farby, tworzywa sztuczne, guma, ceramika i porcelana itp.

40200 40-200 μm
2080 20-80 μm Super biały, błyszczący, miękki, przylepny do skóry
1060 10-60 μm
1040 10-40 μm
525E 5-25 μm Super biały, miękki, dobrze przylegający do skóry
1250 < 15 μm
P<10 < 10 μm
P<5 < 5 μm

Typowy skład chemiczny, zawartość metali ciężkich oraz inne właściwości

Element Wartość   Element Wartość
SiO2 42,5 - 43,0 %   Pb < 10 ppm
Al2O3 10,5 - 11,0 %   Hg < 1 ppm
K2O 10,6 - 11,2 %   As < 10 ppm
MgO 26,0 - 26,6%   Sb < 10 ppm
F 8,8 - 9,1%   Cd < 5 pmm
Fe2O3 0,14 - 0,16%   Se (rozp.) < 30 ppm
CaO 0,8 - 1,6%   Ba (rozp.) < 200 ppm
      Cr (rozp) < 20 ppm
      Ni (rozp.) < 10 ppm
         
PH 6,89   Białość min. 90%
Gęstość 2,9 g/cm3   Gęstość nasypowa ≤ 0,25 g/cm3
Wilgotność ≤ 1,0%   Chłonność wody 0,14%
Odporność dielektryczna 185 - 238 kV/mm   Oporność powierzchniowa 3 * 1013 Ω
Stała dielektryczna 5,8 - 6,3   Tangens strat 3,38 * 104
Odporność termiczna 1100 - 1300 °C      
Mika syntetyczna w postaci płytek i krążków

Oferujemy prostokątne płytki z miki syntetycznej (fluoroflogopitu) o wymiarach: 

  • minimalny:  8 mm x  8 mm,
  • maksymalny: 165 mm x 53 mm,

oraz dyski z fluoroflogopitu o średnicach Φ wynoszących od 5 mm do 75 mm.

Typowa grubość płytek i dysków z miki syntetycznej to 0,1 mm lub 0,2 mm. Najmniejsza możliwa do uzyskania grubość płytki/dysku wynosi 0,02 mm (20 µm). Większe grubości (np. 1 mm) można uzyskać przez złożenie kilku (np. 5) warstw o typowej grubości (np. 0,2 mm).

Więcej informacji na temat właściwości miki syntetycznej można znaleźć na stronie Mika syntetyczna - fluoroflogopit oraz na naszym blogu w artykułach Mika syntetyczna - materiał do ekstremalnych zastosowań oraz Jeszcze o mice syntetycznej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.