Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Mikronizowanie

Mika mikronizowana jest wytwarzana w szczególnym rodzaju urządzenia do mielenia na sucho, które nie posiada ruchomych części, ale zamiast tego wykorzystuje dysze z przegrzaną parą pod wysokim ciśnieniem, która jest zdolna do rozbijania miki na najdrobniejsze cząstki (o rozmiarach w zakresie od 5 do 45 mikronów). Urządzenie to składa się z płytkiej, okrągłej komory mielenia, do której podawana jest w sposób ciągły mika gruboziarnista (o ziarnistości < 6 Mesh tj. >3,4 mm). Wysokociśnieniowa para wodna wydobywająca się z otworów na obwodzie komory i ustawione pod kątem ścianki, utrzymują mikę w rotacji o dużej prędkości. Mielenie dokonuje się przez niezliczone zderzenia cząstek miki wirujących z dużą prędkością. Parę odprowadza się w środku komory mielenia. Gdy cząstki miki stają się drobniejsze, siła odśrodkowa nie utrzymuje ich już w pobliżu ścianek komory mielenia. Drobna mika przemieszcza się w kierunku środka i, poprzez stożkowe dno, spada do komory poniżej, z której jest już kierowana do pakowania.

Niewątpliwie jest to najbardziej drobnoziarnisty rodzaj miki, a także konkurencyjnie tańszy w porównaniu z miką mieloną na mokro.

Mika mikronizowana jest odpowiednia do stosowana jako wypełniacz w farbach i tworzywach sztucznych oraz w wyrobach kosmetycznych.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.