Continental Trade Sp. z o. o.

O firmie

Normy i wartości

W swoim działaniu firma Continental  Trade Sp.  z o.o.  kieruje się następującymi normami i wartościami:

  • najważniejszym zadaniem jest pełne zaspokojenie potrzeb Klienta,
  • tylko wysoka jakość usług i dostarczanych terminowo produktów zapewnią stabilny rozwój firmy,
  • nasza wiedza i doświadczenie ma służyć także naszym klientom w realizacji ich projektów,
  • postępowanie zgodne z wdrożonym systemem jakości  ISO 9001:2015 pozwala na zachowanie wysokich standardów obsługi każdego klienta.
DBO - baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) realizującej Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów, mając na uwadze właściwe zarządzanie odpadami i opakowaniami, a tym samych dbając o ochronę środowiska, dokonaliśmy wpisu naszej firmy do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i uzyskaliśmy numer wpisu 000009224. Pod adresem www.bdo.mos.gov.pl można znaleźć potwierdzenie tego wpisu.

Bisnode

Firma Continental  Trade Sp.  z o.o.  popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej. Dbamy o rzetelność kupiecką i budujemy z Klientami długoterminowe relacje oparte o wzajemną lojalność i dążenie do osiągania obopólnych korzyści. 

Uważamy, że w warunkach dużej konkurencji żadna firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej, jest jedną z największych wartości firmy. 

Aby weryfikować nowych klientów i utrzymywać bezpieczne relacje gospodarcze przez cały okres współpracy, korzystamy z usług Bisnode, europejskiego lidera w dostarczaniu danych i analiz dotyczących naszych partnerów gospodarczych. Współpraca z wywiadownią gospodarczą, jaką jest Bisnode, pozwala nam na podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych, które zwiększają rentowność i rozwijają naszą firmę.

Krajowy Rejestr Długów BIG SA

Współpracujemy także z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, co pozwala nam dobierać naszych kontrahentów spośród firm, które podzielają nasze poglądy na etyczne prowadzenie działalności gospodarczej. Jesteśmy przekonani, że przyczynia się to do wzrostu ilości firm, które dążą do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej, a przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań jest dla nich codziennym obowiązkiem.

Certyfikat KRD BIG SA

Certyfikat UDT-CERT Nr 10482/ET-001/02

W 2020 roku Continental Trade sp. z o.o. spełnił wymagania określone przez Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii  we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym w zakresie wdrożenia i stosowania zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.

 

Certyfikację przeprowadził Urząd Dozoru Technicznego             UDT

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl