Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Oświetlenie

Jeśli potrzebne jest dodatkowe oświetlenie pola obserwacji wewnątrz zbiornika, silosu, kotła, bojlera, mieszalnika lub innego, normalnie zamkniętego, pojemnika, można użyć specjalnych nakładek oświetlających. Nakładki (oprawki oświetleniowe) mocuje się na powierzchni ramki szkła wziernego i oświetlają wnętrze zbiornika poprzez szkło wzierne.

Zależnie od warunków pracy należy dobrać właściwy materiał nakładki oświetlającej oraz sposób jej mocowania na ramce szkła wziernego. Część nakładek ma dopuszczenie do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem (środowisko EX). Wszystkie nakładki oświetlające mogą być stosowane przy produkcji żywności. Większość jest dostępna także w technologii LED.

Oprawki dla środowiska non EX

Przeznaczone dla środowiska niezagrożonego wybuchem (non EX). Po prawidłowo przeprowadzonym montażu nakładki oświetlające są pyło- i wodo- szczelne spełniając wymagania norm IP 65 i EN 60 529 / DIN VDE 0470 część 1.

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia mierzona w dławiku (przepuście) kablowym wynosi 80 °C. Gdy temperatura otoczenia przekracza 40 °C, należy stosować kabel elektryczny w izolacji odpornej na wysoką temperaturę.

W przypadku stosowania wersji z oświetleniem typu LED maksymalna temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 °C.

Uwaga: W przypadku stosowania wersji z oświetleniem typu LED maksymalna temperatura otoczenia nie może przekraczać 40 °C.

Oprawki w kształcie półksiężyca (Lumistar, SLM, ME)
Oprawka Lumiglas Lumistar
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumiglas Lumistar

 • Klasyczna wersja "półksiężyc" dla zestawów lub szkieł wziernych
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłych (DIN 28120) lub podobnych
 • Średnica nominalna: DN 50 do DN 200
 • Napięcie zasilania: 24V AC/DC, 12V / 230V na życzenie
 • Moc, zależnie od wielkości: 20W, 50W lub 100W
 • Standardowo z przyciskiem niestabilnym
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumiglas Lumistar
Oprawka Lumistar SLM, aluminium
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar SLM, aluminium

 • Wersja oprawki 'Lumistar' do zestawu przykręcanego Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV
 • Średnica nominalna: DN 65 do DN 125
 • Napięcie zasilania: 24V AC/DC
 • Moc, zależnie od wielkości: 20W, 50W lub 100W
 • Oprawka mocowana do ramki pod nakrętkami pokrywy.
 • Standardowo z przyciskiem niestabilnym
 • Dostępne także wykonanie ze stali nierdzewnej, zobacz: Oprawka Lumistar 'ME'
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar SLM
Oprawka Lumistar ME, stal nierdzewna
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar ME, stal nierdzewna

 • Nierdzewna wersja oprawki 'Lumistar' przystosowana do użycia z Lumiglas Screwed Sight Glass MV
 • Średnica nominalna: DN 65 do DN 125
 • Napięcie zasilania: 24V AC/DC
 • Moc, zależnie od wielkości: 20W lub 50W
 • Oprawka mocowana do ramki pod nakrętkami pokrywy.
 • Standardowo z przyciskiem niestabilnym
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar ME
Oprawki dla szkieł wziernych, aluminiowe (USL 05, 06, 07)
Oprawka Lumistar USL 05
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 05

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła
 • Silne światło przy małych wymiarach
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz zestawów Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65
 • Napięcie zasilania/power: 24V / 20W lub 50W (bez transformatora) 120V / 230W, 12V / 5W (z wewnętrznym transformatorem)
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 05
Oprawka Lumistar SLM, aluminium
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 06

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 06
Oprawka Lumistar USL 07

Oprawka Lumistar USL 07

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV DN 100/125
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane do kołnierza wziernika przez podwójne wsporniki.
 • Oprawka o szczególnie dużym strumieniu światła i reflektorze
Oprawka Lumistar USL 07

Oprawki dla szkieł wziernych, ze stali nierdzewnej (ESL 25, 26, 27; USL 01, 03, 13, 15, 16)
Oprawka Lumistar ESL 25

Oprawka Lumistar ESL 25

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, całość ze stali nierdzewnej
 • Silne światło przy małych wymiarach
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 20W, 50W (bez transformatora) 120V / 230W, 12V / 5W lub 10W (z wewnętrznym transformatorem)
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • W wersji ze zmodyfikowanym kołnierzem montażowym specjalnie dla technologii aseptycznych.
Oprawka Lumistar ESL 25
Oprawka Lumistar SLM, aluminium

Oprawka Lumistar ESL 26

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
Oprawka Lumistar ESL 26
Oprawka Lumistar ESL 27

Oprawka Lumistar ESL 27

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 100 do DN 150
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania, aż do 100W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • W wersji ze zmodyfikowanym kołnierzem montażowym specjalnie dla technologii aseptycznych.
Oprawka Lumistar ESL 27

Oprawka Lumistar USL 01 oraz USL 31

Oprawka Lumistar USL 01 oraz USL31

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, bardzo małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 5W, 20W
 • Mocowane zaciskiem montażowym (dla SW I) lub wspornikiem przegubowym
Oprawka Lumistar USL 01 oraz USL 31
Oprawka Lumistar USL 03
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 03

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, bardzo małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V / 20W, 50W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 03
Oprawka Lumistar USL 13 oraz USL 33
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 13

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 13 oraz USL 33
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35 Oprawka Lumistar USL 15
 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 50
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 120V, 230V / 5W, 10W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35
Oprawka Lumistar USL 16 oraz USL 36
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 16 oraz USL 36

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe wymiary, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 40
 • Napięcie zasilania/moc: 24V, 120V, 230V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 230V /20W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępna także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 16 oraz USL 36
Oprawki dla szkieł wziernych dla technologii sterylnych, stal nierdzewna (USL 31, 33. 35, 36)

 

Poniżej przedstawiono wzierniki z zintegrowanym oświetleniem przeznaczone dla środowisk aseptycznych i sterylnych w biotechnologii, farmacji, przetwarzaniu żywności oraz przemyśle chemicznym. Więcej informacji: zobacz: tutaj.

Oprawka Lumistar USL USL 31

Oprawka Lumistar USL 31

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Średnica zewnętrzna: 24 mm
 • Strumień światła = 14 mm
 • Napięcie zasilania/moc: 12V / 5W lub 24V / 20W
Oprawka Lumistar USL 31
Oprawka Lumistar USL 33 oraz USL 35
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 33 oraz USL 35

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Przeznaczone do zestawów sanitarnych z METAGLASS w mocowaniach Bio-Control lub NA-Connect
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V, 230V / 20W, 50W, 100W
 • Dostępne także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 13 oraz USL 33
Oprawka Lumistar USL 16 oraz USL 36
Dostępna także w technologii LED

Oprawka Lumistar USL 16 oraz USL 36

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 40
 • Napięcie zasilania/moc: 24V, 120V, 230V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 230V /20W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
 • Dostępne także w technologii LED
Oprawka Lumistar USL 16 oraz USL 36
Oprawki dla szkieł wziernych w technologii LED (ASL 55, ESL 55, Lumistar 225, USL 05, 07, 15)
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35

Oprawka Lumistar USL 05-LED, aluminium

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Do wzierników zgodnych z DIN28120/DIN28121 oraz DIN11851 (przykręcane) oraz do wizjerów przepływu.
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
 • 24V AC/DC 7.5W / 230V AC 5 W
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35

Oprawka Lumistar USL 07-LED, aluminium

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Do wzierników zgodnych z DIN28120/DIN28121 oraz DIN11851 (przykręcane) oraz do wizjerów przepływu.
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
 • 24V AC/DC 14W / 120-230V AC 14 W
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35

Oprawka Lumistar USL 15-LED oraz USL 35-LED, stal nierdzewna

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Oprawka Lumistar USL 15 oraz USL 35
Oprawka Lumistar ESL 55-LED

Oprawka Lumistar ESL 55-LED, stal nierdzewna

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Oprawka Lumistar ESL 55-LED
 Oprawka Lumistar 225-LED Oprawka Lumistar Lumistar 225-LED, aluminium
 • Do montażu na zestawie Lumiglas Sight Glass Fitting, okrągłe DIN 28120 DN 200
 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Oprawka Lumistar 225-LED
Oprawka Lumistar ASL 55-LED

Oprawka Lumistar ASL 55-LED, aluminium

 • Niewrażliwe na wibracje
 • Nie wydziela ciepła (tzw. zimne światło)
 • Brak dodatkowego ciepła, niekorzystnego dla procesów chemicznych i biologicznych
 • Oświetlenie o bardzo wysokim kontraście
Oprawka Lumistar ASL 55-LED
Oprawki dla szkieł wziernych występujące na liście UL (USL 13-UL, 15-UL, 33-UL)

Międzynarodowa organizacja certyfikacyjna UL (www.ul.com) testuje urządzenia i podzespoły pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Produkty zbadane przez UL (występujące na liście UL) charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem użytkowania. Poniższe produkty pozytywnie przeszły certyfikację w UL i są umieszczone na liście UL:

Oprawka Lumistar USL 13-UL

Oprawka Lumistar USL 13-UL, stal nierdzewna

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 25
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
Oprawka Lumistar USL 13-UL
Oprawka Lumistar USL 15-UL

Oprawka Lumistar USL 15-UL, stal nierdzewna

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Pasuje do wszystkich zestawów Lumiglas Sight Glass Fittings od wymiaru DN 50
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W, 100W, z transformatorem 120V, 230V / 5W, 10W
 • Mocowane przegubowym wspornikiem
Oprawka Lumistar USL 15-UL
Oprawka Lumistar USL 33-UL oraz USL 35-UL

Oprawka Lumistar USL 33-UL oraz USL 35-UL, stal nierdzewna

 • Szczelne oprawki Lumistar z osłoną szkła, małe, całość ze stali nierdzewnej
 • Przeznaczone do zestawów sanitarnych z METAGLASS w mocowaniach Bio-Control lub NA-Connect
 • Napięcie zasilania/moc: 12V, 24V, 120V / 20W, 50W
Oprawka Lumistar USL 33-UL oraz USL 35-UL

Oprawki dla środowiska EX

Ten typ oprawek oświetleniowych dla okrągłych szkieł wziernych został zaprojektowany dla uniwersalnych zastosowań w środowisku zagrożonym wybuchem, tzw. środowisku EX. Oświetlenie wnętrza zbiorników, komór mieszalników, silosów i innych, normalnie zamkniętych, pojemników czy wzierników przepływu w środowisku zagrożonym wybuchem wymaga stosowania nakładek oświetlających posiadających dopuszczenie do pracy w takich strefach. Poniżej omówione oprawki mogą być stosowane w środowisku:

Gaz: Strefy 1 i 2, Pyły: Strefy 21 i 22.

Mogą być także stosowane w procesach przetwarzania żywności.

Całkowicie szczelne oprawki oświetleniowe, aluminiowe, (USL 05, 06, 07, 08) -Ex
Oprawka Lumistar USL 05-Ex, USL 05-Ex-LED

Oprawka Lumistar USL 05-Ex, USL 05-Ex-LED

 • ex II 2G Ex d IIC T3/T4/T6/120°C Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80/T120/T130/T195°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 20W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
Oprawka Lumistar USL 05-Ex, USL 05-Ex-LED
Oprawka Lumistar USL 06-Ex

 • Oprawka Lumistar USL 06-Ex
 • ex II 2G Ex d (e), IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T195°C/T130°C/T120°C/T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T4 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C II C (wszystkie klasy wybuchowości)
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 50W
 • Podłączenie elektryczne: Wersja I: dławik odlewany z żywicy / przepust kablowa ogon, Wersja II: skrzynka zaciskowa oraz dławik
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
Oprawka Lumistar USL 06-Ex
Oprawka Lumistar USL 07-Ex

Oprawka Lumistar USL 07-Ex

 • ex II 2G Ex d (e), IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T195°C/T130°C/T120°C/T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem: gazu (strefa 1) oraz pyłu (strefa 21)
 • Klasa temperatur: do T6 lub T80°C (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C II C (wszystkie klasy wybuchowości)
 • Pasuje do zestawów wziernych Lumiglas, okrągłe DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz Lumiglas Screwed Sight Glass Fitting MV od DN 100/125
 • Napięcie zasilania: 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 50W
 • Podłączenie elektryczne: Wersja I: dławik odlewany z żywicy / przepust kablowa ogon, Wersja II: skrzynka zaciskowa oraz dławik
 • Przymocowane do kołnierza wziernika przez podwójne wsporniki.
 • Oprawka o szczególnie dużym strumieniu światła i reflektorze
Oprawka Lumistar USL 07-Ex
Oprawka Lumistar USL 08-Ex

Oprawka Lumistar USL 08-Ex; T4A, T3B

 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T4A. Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Zabezpieczenie przeciwzapłonowe: Klasa 1, Rozdz. 1 & 2, Grupa wybuchowości: C & D
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 100/125
 • Napięcie zasilania: 120V
 • Zakres mocy: aż do 100W
 • Przymocowane do kołnierza wziernika przez podwójne wsporniki.
 • Na liście certyfikacyjnej UL
 • ex Div. I, Div. II
Oprawka Lumistar USL 08-Ex
Całkowicie szczelne oprawki oświetleniowe, ze stali nierdzewnej (ESL 25, 26, 27) -Ex
Oprawka Lumistar ESL 25-Ex

Oprawka Lumistar ESL 25-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex d IIC T4/T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T130°/T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 12V, 24V, 120V, 230V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 20W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera W wersji ze zmodyfikowanym kołnierzem montażowym specjalnie dla technologii aseptycznych.
Oprawka Lumistar ESL 25-Ex
Oprawka Lumistar ESL 26-Ex

Oprawka Lumistar ESL 26-Ex, stal nierdzewna
 • ex II 2G Ex de IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T195°C T130°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T4 (zależnie od mocy)
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65 do DN100
 • Napięcie zasilania 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od napięcia zasilania: aż do 50W
 • Podłączenie elektryczne: skrzynka zaciskowa i dławik
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
Oprawka Lumistar ESL 26-Ex
Oprawka Lumistar ESL 27-Ex

Oprawka Lumistar ESL 27-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex de IIC T3/T4 Gb
 • ex II 2G Ex tb IIIC T195°C T130°C T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: T4/50W; T6/20W
 • Temperatura otoczenia: aż do 40 °C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 50 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 100 
 • Napięcie zasilania 12V, 24V, 120V, 230V, 240V
 • Moc, zależnie od klasy temperatur: aż do 50 W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera zmodyfikowanym przez wewnętrznie montowany kołnierz do zastosowań aseptycznych
Oprawka Lumistar ESL 27-Ex
Oprawki dla szkieł wziernych w technologii LED dla środowiska EX (ASL 55; ESL 55) -Ex
Oprawka Lumistar ESL 55-LED-Ex

Oprawka Lumistar ESL 55-LED-Ex, stal nierdzewna

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80° Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6
 • Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 24V, 120V-230V
 • Moc: 11 W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera zmodyfikowanym przez wewnętrznie montowany kołnierz do zastosowań aseptycznych
Oprawka Lumistar ESL 55-LED-Ex
Oprawka Lumistar ASL 55-LED-Ex

Oprawka Lumistar ASL 55-LED-Ex, Aluminium

 • ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: do T6
 • Temperatura otoczenia: aż do 40°C
 • Długi czas działania dzięki technologii Hi-Power LED
 • Pasuje do okrągłych szkieł wziernych spełniających DIN 28120/28121 lub podobne od wymiaru DN 40 oraz przykręcanych szkieł wziernych spełniających DIN 11851 od DN 65
 • Napięcie zasilania 24V, 120V-230V
 • Moc: 11 W
 • Przymocowane przegubowym wspornikiem lub kołnierzem adaptera
Oprawka Lumistar ASL 55-LED-Ex
Oświetlenie światłowodowe dla środowiska EX (USL 07 ALF-Ex)
Lumistar Ex Light Guide Luminaire Lumiflex Type USL 07 ALF-Ex

Oprawka typu Lumistar Ex Light Guide Lumiflex USL 07 ALF-Ex

 • ex II 2G Ex de IIC T6/T4 Gb
 • ex II 2D Ex tb IIIC T80°/130°C Db
 • Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
 • Klasa temperatur: aż do T6
 • Temperatura otoczenia: aż do 60°C
 • Do miejscowego oświetlenia procesów technologicznych w maszynach oraz wewnątrz reaktorów;
 • Opracowane specjalnie dla kabli światłowodowych
 • Zasilanie: zobacz w dokumentacji
Lumistar Ex Light Guide Luminaire Lumiflex Type USL 07 ALF-Ex

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl