Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Papier mikowy

Papier mikowy wytwarza się z najwyższej jakości muskowitu, flogopitu lub miki syntetycznej  w procesie hydrolitycznej separacji (strumień wody pod wysokim ciśnieniem, rozbija mikę na płaskie płatki o grubości kilku mikronów), tworząc w pierwszym etapie pulpę mikową podlegającą sprasowaniu w formę cienkiego papieru, który po wysuszeniu nawijany jest na rolki. Materiał ten wykorzystywany jest głównie do produkcji płyt i taśm mikanitowych. 

Cechy charakterystyczne:

  • dobre właściwości izolacyjne cieplne i elektryczne
  • odporność na wysokie temperatury (do 1 000 °C)
  • dobra wytrzymałość na rozciąganie
  • dobra przepuszczalność dla powietrza i żywic
  • jednorodność struktury i ziarnistości. 

Dostępne szerokości: 900 -1040 mm.
Średnica papierowej szpuli: 76 lub 152 mm,
Długość (zależnie od grubości): zazwyczaj od 300 do 600 m,
Opakowanie: 6 (3x2) lub 9 (3x3) rolek w drewnianej skrzyni zabezpieczonej przed wilgocią folią plastikową. 
(na życzenie zamawiającego możliwy jest inny sposób pakowania)

Właściwości:


Typ
Gęstość
[g/cm3]
*)
Grubość
[mm]
Śr. czas
przenikania  (≤) [s]
Wytrzymałość
dielektryczna
(≥) [kV/mm]
Wytrzymałość
na rozciąganie
(≥) [N/cm]
Ubytek przy
ogrzewaniu do 500℃
(≤) [%]
Przepuszczalność
ekstraktu wodnego
(≤) [s/cm]
Wytrzymałość
temperaturowa
(≥) [℃]
501 50 0,035 12 20 2,5 0,3 8 1 000
60 0,04 14 20 2,5 0,3 8 1 000
90 0,06 16 20 3 0,4 10 1 000
160 0,1 35 20 4 0,4 10 1 000
250 0,15 70 20 5 0,4 10 1 000
350 0,22 130 20 7 0,4 10 1 000
506 80 0,055 10 18 3 0,4 9 600
160 0,1 30 18 3,6 0,4 9 600
250 0,15 60 18 5,5 0,4 9 600
350 0,22 105 18 7 0,4 9 600
P506 90 0,06 16 17 3 0,4 10 800
120 0,08 33 17 4 0,4 10 800
130 0,085 35 17 4 0,4 10 800
160 0,1 35 17 4 0,4 10 800
250 0,15 70 17 5 0,4 10 800
350 0,22 130 17 7 0,4 10 800
S506 105 0,055 10 19 3 0,25 6 1 000
120 0,07 14 19 3 0,25 6 1 000
160 0,1 20 19 3,5 0,25 6 1 000
180 0,12 14 13 3 0,25 6 1 000
506D 120 0,07 27 20 4 0,5 9 600
507 60 0,04 10 18 3 0,4 9 600
160 0,1 40 18 4 0,4 9 600
250 0,15 70 18 5 0,4 9 600
350 0,22 130 18 7 0,4 9 600
*) tolerancja gęstości (gramatury) wynosi do 3%

Surowiec użyty do produkcji papieru mikowego:

  • 506, 506D, 507 - muskowit
  • P506 - flogopit
  • S506 - mika syntetyczna
  • 501 - mika prażona (kalcynowana)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.