Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Papier mikowy

Papier mikowy wytwarza się z najwyższej jakości muskowitu, flogopitu lub miki syntetycznej  w procesie hydrolitycznej separacji (strumień wody pod wysokim ciśnieniem, rozbija mikę na płaskie płatki o grubości kilku mikronów), tworząc w pierwszym etapie pulpę mikową podlegającą sprasowaniu w formę cienkiego papieru, który po wysuszeniu nawijany jest na rolki. Materiał ten wykorzystywany jest głównie do produkcji płyt i taśm mikanitowych. 

Cechy charakterystyczne:

  • dobre właściwości izolacyjne cieplne i elektryczne
  • odporność na wysokie temperatury (do 1 000 °C)
  • dobra wytrzymałość na rozciąganie
  • dobra przepuszczalność dla powietrza i żywic
  • jednorodność struktury i ziarnistości. 

Dostępne szerokości: 900 -1040 mm.
Średnica papierowej szpuli: 76 lub 152 mm,
Długość (zależnie od grubości): zazwyczaj od 300 do 600 m,
Opakowanie: 6 (3x2) lub 9 (3x3) rolek w drewnianej skrzyni zabezpieczonej przed wilgocią folią plastikową. 
(na życzenie zamawiającego możliwy jest inny sposób pakowania)

Właściwości:


Typ
Gęstość
[g/cm3]
*)
Grubość
[mm]
Śr. czas
przenikania  (≤) [s]
Wytrzymałość
dielektryczna
(≥) [kV/mm]
Wytrzymałość
na rozciąganie
(≥) [N/cm]
Ubytek przy
ogrzewaniu do 500℃
(≤) [%]
Przepuszczalność
ekstraktu wodnego
(≤) [s/cm]
Wytrzymałość
temperaturowa
(≥) [℃]
501 50 0,035 12 20 2,5 0,3 8 1 000
60 0,04 14 20 2,5 0,3 8 1 000
90 0,06 16 20 3 0,4 10 1 000
160 0,1 35 20 4 0,4 10 1 000
250 0,15 70 20 5 0,4 10 1 000
350 0,22 130 20 7 0,4 10 1 000
506 80 0,055 10 18 3 0,4 9 600
160 0,1 30 18 3,6 0,4 9 600
250 0,15 60 18 5,5 0,4 9 600
350 0,22 105 18 7 0,4 9 600
P506 90 0,06 16 17 3 0,4 10 800
120 0,08 33 17 4 0,4 10 800
130 0,085 35 17 4 0,4 10 800
160 0,1 35 17 4 0,4 10 800
250 0,15 70 17 5 0,4 10 800
350 0,22 130 17 7 0,4 10 800
S506 105 0,055 10 19 3 0,25 6 1 000
120 0,07 14 19 3 0,25 6 1 000
160 0,1 20 19 3,5 0,25 6 1 000
180 0,12 14 13 3 0,25 6 1 000
506D 120 0,07 27 20 4 0,5 9 600
507 60 0,04 10 18 3 0,4 9 600
160 0,1 40 18 4 0,4 9 600
250 0,15 70 18 5 0,4 9 600
350 0,22 130 18 7 0,4 9 600
*) tolerancja gęstości (gramatury) wynosi do 3%

Surowiec użyty do produkcji papieru mikowego:

  • 506, 506D, 507 - muskowit
  • P506 - flogopit
  • S506 - mika syntetyczna
  • 501 - mika prażona (kalcynowana)

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl