Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Piknometry

Piknometr Gay-Lussaca (typ CT1621, ISO 3507)

Pojem-
ność
[ml]
Błąd
wskazań
[±ml]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
10 1 27 55 10
25 2 40 75 10
50 3 50 85 10
100 5 57 100 10

Piknometr Reischauera, cylindryczny, ze skalą (typ CT1622, ISO 3507)

Pojemność
[ml]
SJ h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
25 10/13 105 10
50 10/13 115 10

Piknometr z szeroką szyjką, nasadką i lejkiem (typ CT1627)

Pojem-
ność
[ml]
SJd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opako-
waniu
500 45/40 105 10 40 355 10
1000 45/40 31 10 40 390 10

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.