Continental Trade Sp. z o. o.

Mika

Plastiki

Mika mielona może być z powodzeniem mieszana z różnorodnymi termoplastycznymi materiałami polimerowymi oraz z żywicami termoutwardzalnymi, a większość z nich może być stosowana w produktach mających bezpośredni kontakt z żywnością. Mika mielona jest często wykorzystywana w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych takich jak:

  • polimery termoplastyczne (PP, PE, ABS, PS, HIPS, SAN, BDS, itp.)
  • żywice termoutwardzalne (poliestrowa, akrylowa, poliuretanowa itp.)

Wykorzystuje się ją w postaci proszków o różnej ziarnistości, które mogą być rozpraszane i rozprowadzane w jedno- lub dwu-śrubowych wytłaczarkach, lub dodawane bezpośrednio do masy polimerowej za pomocą dodatkowego dozownika umieszczonego przy formie.
Proszki z miki mielonej nie tracą swoich właściwości również w przypadku stosowania nawet najbardziej agresywnych technik produkcyjnych.

Proszki mikowe w plastikach mogą być stosowane do wzmacniania, usztywniania i ograniczania marszczenia się materiałów; obniżania rozszerzalności i przewodnictwa cieplnego, poprawiania właściwości izolacyjnych i tłumienia drgań oraz zwiększenia adhezji do podłoża. 

Dodatek miki oznacza wyższą odporność na zniekształcenia pod wpływem temperatury, zwiększenie giętkości, zredukowanie kurczenia anizotropowego, lepszą odporność chemiczną, zredukowaną przenikalność oraz lepsze właściwości dielektryczne i powierzchniowe. Obniża rozszerzalność i przewodnictwo cieplne, poprawia właściwości izolacyjne i tłumienia drgań. Jako sztywne płatki, drobiny miki powodują mechaniczne wzmocnienie wzdłuż całej płaszczyzny, a nie wzdłuż jednej osi tak, jak w przypadku włókna szklanego. Właściwość ta jest wykorzystywana w polimerach termoplastycznych np.: PP, PBT, PET, HDPE, AB8 i Nylonie 6/6, tenno-zestawach i elastomerach. Zapewnia także połysk mas polimerowych.

Mika mielona ma szerokie zastosowanie w plastikach motoryzacyjnych, które ograniczają wibrację i hałas. Używana jest w łopatkach wirników, panelach desek rozdzielczych, zestawach lamp przednich, tarczach wirników, płatkach podłóg w celu zwiększenia wytrzymałości plastikowych oparć siedzeń, także w częściach systemu zapłonowego w zaworach rur, dmuchaw i grzejników.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.