Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Płuczki Drechslera

Płuczka Drechslera z gwintem GL 45 (typ CT2451)

Pojemność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
GLIlość szt.
w opakowaniu
500 86 176 45 1

Nasadka do płuczki Drechslera (typ CT2451N)

d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
GLIlość szt.
w opako-
waniu
10 26 117 100 14 10

Płuczka gazowa Drechslera ze szlifem SJ 29/32 (typ CT2450)

Pojemność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
h1
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 8 250 200 10
250 8 250 200 10
500 8 250 200 10
1 000 8 250 200 10

Butla do płuczki gazowej Drechslera (typ CT2450L)

Pojemność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 40 200 10
250 54 200 10
500 75 200 10
1 000 110 200 10

Nasadka do płuczki gazowej Drechslera, szlif 29/32 (typ CT2450N)

d
[ml]
h1
[mm]
h2
[mm]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
8 180 50 40 10

Płuczka do gazów ze spiekanym dyskiem (typ CT81S1)

Pojem-
ność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
SJSpiekIlość szt.
w opako-
waniu
100 20 250 29/32 S1 10
100 20 250 29/32 S2 10
250 30 250 45/40 S1 10
250 30 250 45/40 S2 10

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.