Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Płyty uszczelniające GAMBIT

Tabela szybkiego wyboru

Nazwa Temperatura
max. [°C]
Ciśnienie
max. [bar]
Zastosowanie
Gambit AF-153 130 40 Niskoparametrowa płyta uszczelkarska zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Gambit AF-200 G 250 80 Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. 
Gambit AF-200 Universal 180 60 Uniwersalna olejoodporna płyta uszczelkarska przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. 
Gambit AF-202 150 40 Popularna płyta uszczelkarska przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.
Gambit AF-300 220 100 Elastyczna płyta uszczelkarska polecana do instalacji wodnych i parowych a także do motoryzacji.
Gambit AF-400 260 120 Płyta wysokoparametrowa stosowana w instalacjach przesyłowych gazu ziemnego.
Gambit AF-1000 250 120  Stosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach.
Gambit SOFT 130 30 Elastyczna płyta do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych.
Gambit AF-CD 140 80 Zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody cieplej
Gambit AF - U 200 100 Do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur - przeznaczona do instalacji wody pitnej.
Gambit AF-Oil 230 100 Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień
Gambit AF CHEMACID 150 40 Płyta odporna na działanie kwasów i zasad. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.
PARO-Gambit 350 100 Wysokosprawna płyta uszczelkarska, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.
Gambit AF - MF 280 120 Wysokoparametrowa, olejoodporna płyta uszczelkarska.
GAMBIT MAGNUM 260 120 Polecana jest między innymi do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazu ziemnego, propanu butanu.
GAMBITGRAF LUX 550 120 Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach.

Uwaga: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

Gambit AF-153
Płyta uszczelkarska Gambit AF-153

Typ: 230

Zastosowanie:

Niskoparametrowa płyta uszczelkarska zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-MN13-O
Dopuszczenia/Certyfikaty WRAS, PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 180
Temperatura pracy ciągłej °C 155
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 130
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 5 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 20 DIN 52913
kolor jasnozielona

 

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-200 G
Płyta uszczelkarska Gambit AF-200 G

Typ: 227

Zastosowanie:

Wysokoparametrowa płyta uczelkarska, zawierająca specjalną kombinację włókien aramidowych i grafitu. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. Odporna m.in. na wodę, paliwa, oleje.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, grafit, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 380
Temperatura pracy ciągłej °C 320
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 250
Ciśnienie MPa 8
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 25 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 30 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h (max) % 5 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h (max) % 6 ASTM F146
kolor grafitowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-200 Universal
Płyta uszczelkarska Gambit AF-200 Universal

Typ: 215

Zastosowanie:

Uniwersalna olejoodporna płyta uszczelkarska przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Ekologiczny typ płyty wolny od N-nitrozoamin.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty DVGW, Germanischer Lloyd, INIG, KTW
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 300
Temperatura pracy ciągłej °C 220
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 180
Ciśnienie MPa 6
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 7 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 22 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 28 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
kolor czerwony

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-202
Płyta uszczelkarska Gambit AF-202

Typ: 212

Zastosowanie:

Popularna płyta uszczelkarska przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciągłej °C 180
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 150
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 6 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 20 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 25 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 12 ASTM F146
kolor khaki

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-300
Płyta uszczelkarska Gambit AF-300

Typ: 225

Zastosowanie:

Elastyczna płyta uszczelkarska łatwo dostosowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce, jak i w gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co polecana jest także do motoryzacji.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM13-O
Dopuszczenia/Certyfikaty INIG, GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 320
Temperatura pracy ciągłej °C 280
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 220
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 8 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 22 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 28 DIN 52913
kolor żółty

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-400
Płyta uszczelkarska Gambit AF-400

Typ: 245

Zastosowanie:

Wysokoparametrowa płyta wykonana jest z najwyższej jakości surowców. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i szerokim spektrum zastosowań. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego. Odporna m.in. na wodę, parę wodną, naftę, paliwa, oleje, roztwory soli.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty INIG, GOST R, TA Luft (VDI 2200)
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 400
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 260
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 12 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 30 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 5 ASTM F146
kolor niebieski

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-1000
Płyta uszczelkarska Gambit AF-1000

Typ: 226

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR, siatka stalowa-ocynkowana
KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-ST
Dopuszczenia/Certyfikaty Germanischer Lloyd, GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 420
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 250
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2,2 - 2,45 DIN 28090-2
ściśliwość (wartość typowa) % 9 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 32 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 8 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 7 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 6 ASTM F146
kolor grafitowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit SOFT
Płyta uszczelkarska Gambit SOFT

Typ: 213

Zastosowanie:

Elastyczna płyta do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych. Polecana szczególnie do instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zachowuje szczelność już przy niskich zaciskach montażowych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-N1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 180
Temperatura pracy ciągłej °C 150
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 130
Ciśnienie MPa 3
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm  0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 4 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 18 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
kolor błękitny

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-CD
Płyta uszczelkarska Gambit AF-CD

Typ: 223

Zastosowanie:

Wyprodukowana na bazie włókien naturalnych płyta zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody cieplej, jak i zimnej, w instalacjach kanalizacyjnych oraz w obiegach wód przemysłowych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-N1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciągłej °C 160
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 140
Ciśnienie MPa 8
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm  0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 7 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 20 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
kolor beżowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF - U
Płyta uszczelkarska Gambit AF - U

Typ: 232

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska Gambit AF-U przeznaczona w szczególności do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Specjalnie zaprojektowana do instalacji wody pitnej. Odporna m.in. na wodę, parę wodną, naftę, paliwa i oleje.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty TA Luft (VDI 2440), GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 350
Temperatura pracy ciągłej °C 250
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 200
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 8 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 22 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 28 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 8 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 8 ASTM F146
kolor jasnoniebieski

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-Oil
Płyta uszczelkarska Gambit AF-Oil

Typ: 235

Zastosowanie:

Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych, przy przesyle gazu ziemnego oraz instalacjach wody pitnej. Polecana , także do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty DVGW, Germanischer Lloyd, BAM, TA Luft (VDI 2200), GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 350
Temperatura pracy ciągłej °C 300
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 230
Temperatura minimalna °C -60
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8;1,0; +/- 0,1
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 0,1
4,0; 5,0; 6,0 +/- 0,15
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 29 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 5 ASTM F146
kolor zielony

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF CHEMACID
Płyta uszczelkarska Gambit CHEMACID

Typ: 240

Zastosowanie:

Płyta odporna na działanie kwasów i zasad. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku CSM.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AMZ-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciągłej °C 150
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 9 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 25 DIN 52913
Przyrost grubości:
40% HNO3  23oC/18h  (max) % 8 ASTM F146
65% H2SO23oC/48h  (max) % 10 ASTM F146
kolor jasno beżowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
PARO-Gambit
Płyta uszczelkarska PARO-Gambit

Typ: 246

Zastosowanie:

Wysokosprawna płyta uszczelkarska, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna węglowe, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-CM1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 450
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 350
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm  0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 10 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 32 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 12 ASTM F146
kolor rudy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF - MF
Płyta uszczelkarska Gambit AF - MF

Zastosowanie:

Wysokoparametrowa, olejoodporna płyta uszczelkarska. Dzięki zawartości biorozpuszczalnych włókien mineralnych wykazuje zwiększoną odporność termiczną szczególnie dla pracy w parze. Polecana przede wszystkim do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-MF wykonana jest na bazie biorozpuszczalnych włókien mineralnych, włókien aramidowych KEVLAR®, oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty INIG, GOST R, TA Luft (VDI 2200)
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 400
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 280
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5;  +/- 10%
3,0; 4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 29 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 34 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
kolor piaskowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
GAMBIT MAGNUM
Płyta uszczelkarska Gambit MAGNUM

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM charakteryzuje się zwiększoną elastycznością w wyższych temperaturach oraz zwiększoną odpornością na media.
Polecana jest między innymi do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazu ziemnego, propanu butanu.

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM® jest kompozytem specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z  zastosowanymi nanowypełniaczami i wyjątkową kompozycją kauczuku, który tworzy fazę nieciągłą, a także specyficzny sposób sieciowania nadają całej strukturze odmienny charakter od standardowych płyt włóknisto – elastomerowych. Uszczelnienia wykonane z tej płyty zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach oraz zwiększoną odporność na media od standardowych płyt uszczelkarskich dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa.

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy/nanowypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku HNBR.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AMZ-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 420
Temperatura pracy ciągłej °C 370
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 260
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5;  +/- 10%
3,0; 4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 8 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 45 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 30 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 32 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 3 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 3 ASTM F146
kolor pomarańczowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
GAMBITGRAF LUX
Płyta uszczelkarska GAMBITGRAF LUX

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Zalecana dla pary wodnej, węglowodorów oraz większości związków chemicznych z wyjątkiem silnych utleniaczy. Odporna na cykle mechaniczne i termiczne oraz skoki temperatur.

Materiał:

Folia z grafitu ekspandowanego o czystości 99,5% zbrojona blachą perforowaną AISI 316L o grubości 0,1mm. 
Zawartość siarki – max. 300 ppm. 
Zawartość chlorków – max. 50 ppm.

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: GR – 10 – 0 – 1M – Cr
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura pracy ciągłej °C 500
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 550
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt    1,0;1,5; 2,0; 3,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
mm 1000x1000
1500x1500
+/- 20,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,0 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 20 ASTMF152
ściśliwość (wartość typowa) % 35-45 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 15-20 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 38 BS 7531
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 48 DIN 52913
zawartość popiołu (max) % 0,5 DIN 51903
kolor grafitowy

Uwagi:

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 1,5 mm.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl