Continental Trade Sp. z o. o.

Uszczelnienia

Płyty uszczelniające GAMBIT

Tabela szybkiego wyboru

Nazwa Temperatura
max. [°C]
Ciśnienie
max. [bar]
Zastosowanie
Gambit AF-153 130 40 Niskoparametrowa płyta uszczelkarska zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Gambit AF-200 G 250 80 Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. 
Gambit AF-200 Universal 180 60 Uniwersalna olejoodporna płyta uszczelkarska przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. 
Gambit AF-202 150 40 Popularna płyta uszczelkarska przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.
Gambit AF-300 220 100 Elastyczna płyta uszczelkarska polecana do instalacji wodnych i parowych a także do motoryzacji.
Gambit AF-400 260 120 Płyta wysokoparametrowa stosowana w instalacjach przesyłowych gazu ziemnego.
Gambit AF-1000 250 120  Stosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach.
Gambit SOFT 130 30 Elastyczna płyta do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych.
Gambit AF-CD 140 80 Zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody cieplej
Gambit AF - U 200 100 Do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur - przeznaczona do instalacji wody pitnej.
Gambit AF-Oil 230 100 Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień
Gambit AF CHEMACID 150 40 Płyta odporna na działanie kwasów i zasad. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.
PARO-Gambit 350 100 Wysokosprawna płyta uszczelkarska, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.
Gambit AF - MF 280 120 Wysokoparametrowa, olejoodporna płyta uszczelkarska.
GAMBIT MAGNUM 260 120 Polecana jest między innymi do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazu ziemnego, propanu butanu.
GAMBITGRAF LUX 550 120 Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach.

Uwaga: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

Gambit AF-153
Płyta uszczelkarska Gambit AF-153

Typ: 230

Zastosowanie:

Niskoparametrowa płyta uszczelkarska zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-MN13-O
Dopuszczenia/Certyfikaty WRAS, PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 180
Temperatura pracy ciągłej °C 155
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 130
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 5 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 20 DIN 52913
kolor jasnozielona

 

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-200 G
Płyta uszczelkarska Gambit AF-200 G

Typ: 227

Zastosowanie:

Wysokoparametrowa płyta uczelkarska, zawierająca specjalną kombinację włókien aramidowych i grafitu. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. Odporna m.in. na wodę, paliwa, oleje.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, grafit, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 380
Temperatura pracy ciągłej °C 320
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 250
Ciśnienie MPa 8
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 25 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 30 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h (max) % 5 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20oC/5h (max) % 6 ASTM F146
kolor grafitowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-200 Universal
Płyta uszczelkarska Gambit AF-200 Universal

Typ: 215

Zastosowanie:

Uniwersalna olejoodporna płyta uszczelkarska przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Ekologiczny typ płyty wolny od N-nitrozoamin.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty DVGW, Germanischer Lloyd, INIG, KTW
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 300
Temperatura pracy ciągłej °C 220
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 180
Ciśnienie MPa 6
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 7 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 22 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 28 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
kolor czerwony

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-202
Płyta uszczelkarska Gambit AF-202

Typ: 212

Zastosowanie:

Popularna płyta uszczelkarska przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciągłej °C 180
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 150
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 6 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 20 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 25 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 12 ASTM F146
kolor khaki

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-300
Płyta uszczelkarska Gambit AF-300

Typ: 225

Zastosowanie:

Elastyczna płyta uszczelkarska łatwo dostosowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce, jak i w gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co polecana jest także do motoryzacji.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM13-O
Dopuszczenia/Certyfikaty INIG, GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 320
Temperatura pracy ciągłej °C 280
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 220
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 8 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 22 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 28 DIN 52913
kolor żółty

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-400
Płyta uszczelkarska Gambit AF-400

Typ: 245

Zastosowanie:

Wysokoparametrowa płyta wykonana jest z najwyższej jakości surowców. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i szerokim spektrum zastosowań. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego. Odporna m.in. na wodę, parę wodną, naftę, paliwa, oleje, roztwory soli.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty INIG, GOST R, TA Luft (VDI 2200)
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 400
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 260
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 12 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 30 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 5 ASTM F146
kolor niebieski

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-1000
Płyta uszczelkarska Gambit AF-1000

Typ: 226

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR, siatka stalowa-ocynkowana
KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-ST
Dopuszczenia/Certyfikaty Germanischer Lloyd, GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 420
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 250
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2,2 - 2,45 DIN 28090-2
ściśliwość (wartość typowa) % 9 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 32 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 8 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 7 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 6 ASTM F146
kolor grafitowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit SOFT
Płyta uszczelkarska Gambit SOFT

Typ: 213

Zastosowanie:

Elastyczna płyta do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych. Polecana szczególnie do instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zachowuje szczelność już przy niskich zaciskach montażowych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-N1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 180
Temperatura pracy ciągłej °C 150
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 130
Ciśnienie MPa 3
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm  0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 4 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 18 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
kolor błękitny

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-CD
Płyta uszczelkarska Gambit AF-CD

Typ: 223

Zastosowanie:

Wyprodukowana na bazie włókien naturalnych płyta zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody cieplej, jak i zimnej, w instalacjach kanalizacyjnych oraz w obiegach wód przemysłowych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-N1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciągłej °C 160
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 140
Ciśnienie MPa 8
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm  0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 7 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 20 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
kolor beżowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF - U
Płyta uszczelkarska Gambit AF - U

Typ: 232

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska Gambit AF-U przeznaczona w szczególności do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Specjalnie zaprojektowana do instalacji wody pitnej. Odporna m.in. na wodę, parę wodną, naftę, paliwa i oleje.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty TA Luft (VDI 2440), GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 350
Temperatura pracy ciągłej °C 250
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 200
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 8 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 22 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 28 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 8 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 8 ASTM F146
kolor jasnoniebieski

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF-Oil
Płyta uszczelkarska Gambit AF-Oil

Typ: 235

Zastosowanie:

Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych, przy przesyle gazu ziemnego oraz instalacjach wody pitnej. Polecana , także do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty DVGW, Germanischer Lloyd, BAM, TA Luft (VDI 2200), GOST R
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 350
Temperatura pracy ciągłej °C 300
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 230
Temperatura minimalna °C -60
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8;1,0; +/- 0,1
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 0,1
4,0; 5,0; 6,0 +/- 0,15
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 29 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 5 ASTM F146
kolor zielony

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF CHEMACID
Płyta uszczelkarska Gambit CHEMACID

Typ: 240

Zastosowanie:

Płyta odporna na działanie kwasów i zasad. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku CSM.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AMZ-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 200
Temperatura pracy ciągłej °C 150
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 9 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 25 DIN 52913
Przyrost grubości:
40% HNO3  23oC/18h  (max) % 8 ASTM F146
65% H2SO23oC/48h  (max) % 10 ASTM F146
kolor jasno beżowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
PARO-Gambit
Płyta uszczelkarska PARO-Gambit

Typ: 246

Zastosowanie:

Wysokosprawna płyta uszczelkarska, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

włókna węglowe, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-CM1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 450
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 350
Ciśnienie MPa 10
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm  0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; +/- 10%
4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 10 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 32 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 35 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 12 ASTM F146
kolor rudy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
Gambit AF - MF
Płyta uszczelkarska Gambit AF - MF

Zastosowanie:

Wysokoparametrowa, olejoodporna płyta uszczelkarska. Dzięki zawartości biorozpuszczalnych włókien mineralnych wykazuje zwiększoną odporność termiczną szczególnie dla pracy w parze. Polecana przede wszystkim do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.

(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-MF wykonana jest na bazie biorozpuszczalnych włókien mineralnych, włókien aramidowych KEVLAR®, oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Dopuszczenia/Certyfikaty INIG, GOST R, TA Luft (VDI 2200)
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 400
Temperatura pracy ciągłej °C 350
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 280
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5;  +/- 10%
3,0; 4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 2 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 9 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 55 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 29 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 34 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 6 ASTM F146
kolor piaskowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
GAMBIT MAGNUM
Płyta uszczelkarska Gambit MAGNUM

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM charakteryzuje się zwiększoną elastycznością w wyższych temperaturach oraz zwiększoną odpornością na media.
Polecana jest między innymi do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazu ziemnego, propanu butanu.

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM® jest kompozytem specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z  zastosowanymi nanowypełniaczami i wyjątkową kompozycją kauczuku, który tworzy fazę nieciągłą, a także specyficzny sposób sieciowania nadają całej strukturze odmienny charakter od standardowych płyt włóknisto – elastomerowych. Uszczelnienia wykonane z tej płyty zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach oraz zwiększoną odporność na media od standardowych płyt uszczelkarskich dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa.

Materiał:

Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy/nanowypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku HNBR.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AMZ-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa °C 420
Temperatura pracy ciągłej °C 370
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 260
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt
(grubości powyżej 5,0 mm wykonywane jako klejone)
mm 0,3; 0,5; 0,8; +/- 0,1
1,0;1,5; 2,0; 2,5;  +/- 10%
3,0; 4,0; 5,0; 6,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
(wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000)
mm 1500x1500 +/- 10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,8 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 8 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 45 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 30 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 32 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150ºC/5h (max) % 3 ASTM F146
paliwo wzorcowe B 20ºC/5h (max) % 5 ASTM F146
nafta 20ºC/24h (max) % 3 ASTM F146
kolor pomarańczowy

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Diagram P - T (ciśnienie-temperatura)

Uwagi:
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Diagram prezentuje zależność między ciśnieniem i temperaturą dla płyt o grubości 2 mm.
GAMBITGRAF LUX
Płyta uszczelkarska GAMBITGRAF LUX

Zastosowanie:

Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Zalecana dla pary wodnej, węglowodorów oraz większości związków chemicznych z wyjątkiem silnych utleniaczy. Odporna na cykle mechaniczne i termiczne oraz skoki temperatur.

Materiał:

Folia z grafitu ekspandowanego o czystości 99,5% zbrojona blachą perforowaną AISI 316L o grubości 0,1mm. 
Zawartość siarki – max. 300 ppm. 
Zawartość chlorków – max. 50 ppm.

 

Oznaczenie wg DIN 28091-2: GR – 10 – 0 – 1M – Cr
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura pracy ciągłej °C 500
Temperatura pracy ciągłej w parze °C 550
Ciśnienie MPa 12
Wymiary:
Standardowe grubości płyt    1,0;1,5; 2,0; 3,0 +/- 10%
Standardowe wielkości arkusza
mm 1000x1000
1500x1500
+/- 20,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość (+/- 5 %) g/cm3 1,0 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie
w poprzek włókien  
(min.)
MPa 20 ASTMF152
ściśliwość (wartość typowa) % 35-45 ASTM F36
powrót elastyczny (min.) % 15-20 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/ (min.) MPa 38 BS 7531
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/ (min.) MPa 48 DIN 52913
zawartość popiołu (max) % 0,5 DIN 51903
kolor grafitowy

Uwagi:

Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 1,5 mm.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.