Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Pojemniki

Pojemnik z pokrywą z uchwytem (typ CT2205)

d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 100 70 6
120 120 80 6
150 150 95 4
200 200 130 2
250 250 150 2

Pojemnik szklany z wywiniętym obrzeżem (typ CT2704)

d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
50 59 150 10
50 59 200 10
50 59 250 8
60 74,5 150 10
60 74,5 200 10
60 74,5 250 8
60 74,5 300 8
65 73 200 10
80 94,5 300 6

Pojemnik szklany ze stopką, pokrywa z uchwytem (typ CT2708)

d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
85 95 85 6
100 110 100 6
120 130 120 6
120 130 120 4
150 162 150 4
200 214 200 2
250 264 250 1
300 314 300 1

Pojemnik szklany, ze szlifowaną pokrywą, z uchwytem (typ CT2709NT)

d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
65 60 65 10
85 79 85 6
100 94 100 6
100 94 500 3
120 114 120 4
120 114 500 2
150 142 150 4
150 142 500 2

Naczynko wagowe niskie (typ CT2602N, DIN 12 605)

Pojem-
ność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
SJIlość szt.
w opako-
waniu
11 34 30 29/12 10
20 50 30 45/12 10
54 50 50 45/12 10
24 60 30 50/12 10
48 60 40 50/12 10
72 60 50 50/12 10
46 80 30 71/12 8
90 80 40 71/12 8

Naczynko wagowe wysokie (typ CT2602V, DIN 12 605)

Pojem-
ność
[ml]
d
[mm]
h
[mm]
SJIlość szt.
w opako-
waniu
8 24 40 19,12 10
20 30 50 24/12 10
25 30 60 24/12 10
42 34 70 29/12 10
65 40 80 34/12 10
88 50 70 45/12 10

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.