Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Pozostałe

Pompka wodna, Wurtza (typ CT7790)

h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
220 1

Manometr, ze skalą, bez zaworu (typ CT7235)

Pojemność
[ml]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
150 - 0 - 150 255 1
250 - 0 - 250 455 1
500 - 0 - 500 955 1

Manometr, ze skalą, z zaworem (typ CT7236)

Pojemność
[ml]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 - 0 - 100 155 1
150 - 0 - 150 255 1
250 - 0 - 250 455 1
500 - 0 - 500 955 1

Manometr, z ruchomą skalą, z zaworem (typ CT7238R)

Pojemność
[ml]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 - 0 - 100 1

Dostępne są także manometry nie napełniony rtęcią  - typ CT7238

Manometr typu Krella (typ CT7246)

Wysokość
słupa wody
[ml]
Ilość szt.
w opakowaniu
0 - 35 1
0 - 60 1

Butelka Winklera z dozownikiem (typ CT2772)

Pojemność
[ml]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
250 - 300 19/26 1

Dostępne są butelki Winklera bez dozownika i metalowej objemki o różnych pojemnościach.

Kulki szklane

Śred-
nica
[mm]
Tole-
ran-
cja
Wytrzy-
małość
na
ściskanie
[N]
Ilość
szt.
w 1kg
Zastosowanie
1,0 ±0,2 900  

- do filtracji w aparaturze
  chemicznej,
- do obróbki powierzchniowej
  metali, drewna, plastików,
- do mieszania farb, lakierów,
  kosmetyków, żywności,
- do mieszania składników
  w przemyśle chemicznym,
- jako specjalne elementy
  aparatury chemicznej.

1,5 ±0,2 900 226 354
2,0 ±0,2 980 95 483
2,5 ±0,2 1 100 48 892
3,0 ±0,2 1 500 28 294
3,5 ±0,3 1 800 17 818
4,0 ±0,3 2 100 11 937
4,5 ±0,3 2 200 8 388
5,0 ±0,3 2 600 6 112
6,0 ±0,3 2 700 3 537
7,0 ±0,3 2 900 2 227
8,0 ±0,4 3 000 1 492
9,0 ±0,4 3 200 1 048
10,0 ±0,5 3 400 764
11,0 ±0,5 3 600  
Właściwości kulek szklanych

Właściwości fizykochemiczne

Ciężar właściwy 2 500 ±40 kg/m3
Twardość Mohra 6
Wsp. rozszerzalności liniowej (20-300 °C) 3,3 x 10-6/°C
Grupa hydrolityczna (CSN 70 0531)  klasa III
Zawartość tlenku ołowiu (PbO) 0
Moduł elastyczności 6,5 . 1010 Pa
Rodzaj powierzchni polerowana,
matowa
Ciężar usypowy 1 485 kg/m3

 

Skład chemiczny

Si02 80,6%  
B2O3 13,0%
Na2O+K2O 4,0%
Al2O3 2,4%

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl