Wyroby laboratoryjne

Wyroby laboratoryjne

Pozostałe

Pompka wodna, Wurtza (typ CT7790)

h
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
220 1

Manometr, ze skalą, bez zaworu (typ CT7235)

Pojemność
[ml]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
150 - 0 - 150 255 1
250 - 0 - 250 455 1
500 - 0 - 500 955 1

Manometr, ze skalą, z zaworem (typ CT7236)

Pojemność
[ml]
l
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 - 0 - 100 155 1
150 - 0 - 150 255 1
250 - 0 - 250 455 1
500 - 0 - 500 955 1

Manometr, z ruchomą skalą, z zaworem (typ CT7238R)

Pojemność
[ml]
Ilość szt.
w opakowaniu
100 - 0 - 100 1

Dostępne są także manometry nie napełniony rtęcią  - typ CT7238

Manometr typu Krella (typ CT7246)

Wysokość
słupa wody
[ml]
Ilość szt.
w opakowaniu
0 - 35 1
0 - 60 1

Butelka Winklera z dozownikiem (typ CT2772)

Pojemność
[ml]
Szlif SJ
[mm]
Ilość szt.
w opakowaniu
250 - 300 19/26 1

Dostępne są butelki Winklera bez dozownika i metalowej objemki o różnych pojemnościach.

Kulki szklane

Śred-
nica
[mm]
Tole-
ran-
cja
Wytrzy-
małość
na
ściskanie
[N]
Ilość
szt.
w 1kg
Zastosowanie
1,0 ±0,2 900  

- do filtracji w aparaturze
  chemicznej,
- do obróbki powierzchniowej
  metali, drewna, plastików,
- do mieszania farb, lakierów,
  kosmetyków, żywności,
- do mieszania składników
  w przemyśle chemicznym,
- jako specjalne elementy
  aparatury chemicznej.

1,5 ±0,2 900 226 354
2,0 ±0,2 980 95 483
2,5 ±0,2 1 100 48 892
3,0 ±0,2 1 500 28 294
3,5 ±0,3 1 800 17 818
4,0 ±0,3 2 100 11 937
4,5 ±0,3 2 200 8 388
5,0 ±0,3 2 600 6 112
6,0 ±0,3 2 700 3 537
7,0 ±0,3 2 900 2 227
8,0 ±0,4 3 000 1 492
9,0 ±0,4 3 200 1 048
10,0 ±0,5 3 400 764
11,0 ±0,5 3 600  
Właściwości kulek szklanych

Właściwości fizykochemiczne

Ciężar właściwy 2 500 ±40 kg/m3
Twardość Mohra 6
Wsp. rozszerzalności liniowej (20-300 °C) 3,3 x 10-6/°C
Grupa hydrolityczna (CSN 70 0531)  klasa III
Zawartość tlenku ołowiu (PbO) 0
Moduł elastyczności 6,5 . 1010 Pa
Rodzaj powierzchni polerowana,
matowa
Ciężar usypowy 1 485 kg/m3

 

Skład chemiczny

Si02 80,6%  
B2O3 13,0%
Na2O+K2O 4,0%
Al2O3 2,4%

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.