Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Wzierniki okrągłe

W ofercie mamy ramki producentów krajowych oraz ramki importowane, wyprodukowane w Europie, pozwalające na pracę pod ciśnieniem do 4 MPa (zależnie od typu zestawu).  Zestaw zawiera okrągły metalowy kołnierz (tzw. ramkę dolną) przeznaczony do przyspawania na wierzchu lub wspawania do korpusu zbiornika oraz metalową pokrywę (tzw. ramkę górną) łączoną śrubami  lub nakrętkami i szpilkami z kołnierzem (ramką dolną), pomiędzy którymi umieszcza się okrągłe szkło wzierne  (czasmi także dwa - zob. niżej) wraz z niezbędnymi uszczelkami po obu stronach szkła.

Zastosowanie

Do oglądania wnętrza zbiorników ciśnieniowych, mieszalników, silosów, separatorów, rurociągów, kontenerów, reaktorów itp.

Wyposażenie dodatkowe

Ramki wzierników okrągłych mogą być łączone z dodatkowym wyposażeniem np. w postaci opraw oświetleniowych. Dodatkowe oświetlanie może być dostarczone w wykonaniu dla stref zagrożonych wybuchem jak i dla stref bez tego zagrożenia. Dodatkowe oświetlenie jest mocowane na ramce górnej, w której wykonuje się odpowiednie gwintowane otwory montażowe.

Uwaga: Po zainstalowaniu, ale przed użyciem armatury, konieczne jest sprawdzenie spawu (szczelność, jednorodność) oraz przylegania ramki do powłoki zbiornika, a także szczelności aparatury zgodnie z wymaganiami dozoru technicznego.

Bezpieczeństwo

Każde szkło wzierne jest wyprodukowane z wielką troską i sprawdzone kilka razy podczas produkcji. Jednakże szkło może spełniać swoje zadanie w 100% tylko wtedy kiedy jego parametry odpowiadają konkretnym warunkom instalacji. Oto kilka porad w tym zakresie.

Najwyższym priorytetem w instalcji szkieł wziernych jest bezpieczeństwo eksploatacji. To dlatego podaje się parametry szkieł w odniesieniu do parametrów procesu (ciśnienie i temperatura pracy).

Armatura

Zawsze kieruj się rekomendacją producenta instalując lub wymieniając szkło. Gniazda i kołnierze armatury muszą spełniać wymagania pod kątem ciśnienia i temperatury pracy. Należy zagwarantować aby powierzchnie uszczelniające były płaskie i niewypaczone. Te powierzchnie muszą spełniać co najmniej takie same wymagania jakie stawia się dla szkieł. Sprawdź gruntownie płaskość powierzchni uszczelniających po czyszczeniu. Nigdy nie używaj szkieł wziernych ponownie.

Uszczelki

Zawsze używaj nowych uszczelek. Użyj uszczelek rekomendowanych przez producenta armatury. Uszczelki muszą być płaskie i nieuszkodzone.

Poprawna kolejność

Zawsze instaluj szkło i uszczelki we właściwym porządku.

Ochronne nakładki z miki

Możesz użyć ochronnych nakładek z miki aby osłabić efekt zużycia szkła i przedłużyć okres jego użytkowania. 

Instalacja

Zawsze zainstaluj szkła wzierne tak aby uniknąć kontaktu szkła z metalem.

Dokręcanie śrub

Przede wszystkim dokręć śruby ręcznie.
Następnie zaciśnij w następującej kolejności: zawsze zaczynaj na środku przechodząc na zewnętrz, zmieniając strony (zob. rysunek po prawej).
W końcu, zaciśnij śruby kołnierza dokładnym momentem obrotowym jaki zaleca producent.

Podczas działania

Nigdy nie próbuj wyczyścić szkła przez skrobanie, dociskać śrub lub wykonywać jakiekolwiek prac mogących uszkodzić szkło.

Opakowanie do transportu

Pozostaw szkła w oryginalnym opakowaniu do czasu instalacji.
Uniknij uderzeń szkła o szkło lub inne metalowe części.

Rysy

Nigdy nie instaluj szkieł które mają rysy, wykruszenia, odpryski lub inne uszkodzenie powierzchni.

Sprawdzenie

Sprawdzaj szkła regularnie nawet każdego dnia kiedy są użyte w nowych, nieznanych procesach. Prowadź zapisy terminów serwisowych i regularnie wymieniaj szkła. Nigdy nie ignoruj jakiegokolwiek uszkodzenia, rysy lub korozji.

Czyszczenie

Użyj tylko konwencjonalnych produktów czyszczenia szkła na zewnątrz.
Nigdy nie używaj szczotki z drutu, metalowych skrobaków lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby podrapać szkło i uczynić go niezdatnym do użytku. Wymień szkło w przypadku braku możliwości oczyszczenia konwencjonalnymi środkami.

 

Uwaga:
Naszym celem jest doradzić i poinformować klientów sumiennie i wszechstronnie. Należy jednak pamiętać, że ogólne empirycznie sprawdzone, sposoby postępowania w niektórych okolicznościach mogą nie mieć zastosowanie. Wiele czynników gra tu role i nie zawsze mamy nad nimi kontrolę. Dlatego też powyższe porady nie mogą być podstawą do wnoszenia roszczeń odnośnie ich stosowania.

Wzierniki okrągłe krajowych producentów

Typ

Opis

Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)

PDF
info
Widok
3D
WO_A

Wzierniki do wspawania okrągłe

 • Okrągły kołnierz do wspawania na lub w ścianie zbiornika
 • Dostępna wersja z króćcem
 • W komplecie z uszczelkami, szkłem wziernym i kołkami / śrubami 
 • Rozmiary: od DN 15 do DN 200
 • Średnica wziernika: od 30  do 220 mm
 • Materiał: stal nierdzewna 

Wziernik WO występuje w dwóch wariantach:
- wariant WO_A – z króćcem do wspawania,
- wariant WO_B – bez króćca, wspawaniu podlega dolna ramka.

Typ WO_A - z króćcem do wspawania
Ramka okrągła z króćcem do wspawania -  typ WO_A

Ramka krągła do wspawania - krajowa typu WO_A

Krajowy wziernik okrągły - wersja WO_A

Krajowy wziernik okrągły - wersja WO_A (przekrój)

WO_B

Typ WO_B - bez króćca do wspawania
Ramka okrągła do wspawania -  typ WO_B

Ramka krągła do wspawania - krajowa typu WO_B

Krajowy wziernik okrągły - wersja WO_B

Uwaga: dla mediów korozyjnych i pary wodnej, a także przy wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie osłon mikowych na szkła wzierne.

Wzierniki okrągłe producentów europejskich

Typ

Opis

Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)

PDF
info
Widok
3D
317

Wziernik okrągły do wspawania, bezciśnieniowy, DIN 28120

 • Do zastosowań bez ciśnienia (ΔP ≤1 bar)
 • Temperatura1): do 243 °C
 • Rozmiary: DN 50 to DN 200
 • Ciśnienie: 0 bar
 • Oparte o DIN 28 120

Wziernik okrągły typu 317 do wspawania

Wziernik okrągły typu 317 do wspawania Wziernik okrągły typu 317 do wspawania
318

Wziernik okrągły do wspawania, PN 2.5, DIN 28120

 • Temperatura1): do 280 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 200
 • Ciśnienie: do 2.5 bar
 • Oparte o DIN 28 120
 • Lekka konstrukcja
 • Oparte o DIN 28 120
Wziernik okrągły typu 318 do wspawania Wziernik okrągły typu 318 do wspawania Wziernik okrągły typu 318 do wspawania
318V

Wziernik okrągły do wspawania, PN 2.5, wersja próżniowa, DIN 28120

 • Temperatura1): do 280 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 200
 • Ciśnienie: od -1 do 2,5 bar
 • Oparte o DIN 28 120
 • Uszczelka O-ring powoduje, że 318V doskonale nadaje się do zastosowań próżniowych
Wziernik okrągły typu 318V do wspawania Wziernik okrągły typu 318V do wspawania brak
319

Wziernik okrągły do wspawania, PN 6, DIN 28120

 • Temperatura1): do 280 °C
 • Rozmiary: DN 50 do DN 200
 • Ciśnienie: do 6 bar
 • Oparte o DIN 28 120
Wziernik okrągły typu 319 do wspawania Wziernik okrągły typu 319 do wspawania Wziernik okrągły typu 319 do wspawania
320 Wziernik okrągły do wspawania, PN 16, DIN 28120
 • Temperatura1): do 280 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 250
 • Ciśnienie: do 16 bar (dla DN 200 i DN 250 do 10 bar)
 • Oparte o DIN 28 120
Wziernik okrągły typu 320 do wspawania Wziernik okrągły typu 320 do wspawania Wziernik okrągły typu 320 do wspawania
321 Wziernik okrągły do wspawania, ze stykającymi się ramkami, DIN 28120
 • Temperatura1): do 200 °C
 • Rozmiary: DN 40 do DN 200
 • Ciśnienie: 10 bar lub 25 bar
 • Oparte o DIN 28 120
Wziernik okrągły typu 321 do wspawania Wziernik okrągły typu 321 do wspawania Wziernik okrągły typu 321 do wspawania
322

Wziernik okrągły wysokociśnieniowy

 • Temperatura1): do 280 °C
 • Rozmiary: DN 40 do DN 100
 • Ciśnienie: 40, 63, 100, 160 bar
 Wziernik wysokociśnieniowy okrągły typu 322 Wziernik okrągły wysokociśnieniowy typu 322 Wziernik okrągły wysokociśnieniowy typu 322
327

Wziernik okrągły przykręcany, gwint rurowy, DIN 11 851

 • Temperatura: do 220 °C (zależnie od uszczelki)
 • Rozmiary: DN 25 do DN 150
 • Ciśnienie: 6 bar
 • Próżnia: 1.3mbar
 • Oparte o DIN 11 851
 • często używany w przemyśle spożywczym, browarnictwie, farmacji itp.
 • może być poddawany sterylizacji
Wziernik okrągły przykręcany typu 327 DIN 11851 Wziernik okrągły przykręcany typu 327 DIN 11851 brak
390

Wziernik okrągły do wspawania, z kołnierzem

 • Temperatura1): do 500 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 350
 • Ciśnienie: 16, 25 lub 40 bar
Wziernik okrągły typu 390 Wziernik okrągły typu 390 Wziernik okrągły typu 390
390V

Wziernik okrągły do wspawania, próżniowy, z kołnierzem

 • Temperatura1): do 280 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 350
 • Ciśnienie: od-1 do 16 bar
Próżniowy wziernik okrągły typu 390V Próżniowy wziernik okrągły typu 390V brak
391

Wziernik okrągły z adapterem do wspawania w rurociąg

 • Temperatura1): do 500 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 350
 • Ciśnienie: zależnie od wykonania
 • Do wspawania w istniejący rurociąg.
Wziernik okrągły typu 391 z adapterem Wziernik okrągły typu 391 z adapterem Wziernik okrągły typu 391 z adapterem
392

Wziernik okrągły ze złączem gwintowanym (BSP)

 • Temperatura1): do 500 °C
 • Rozmiary: DN 25 do DN 100
 • Ciśnienie: 16 bar
 • Do zastosowań specjalnych z gazami lub płynami.
Wziernik okrągły typu 392 gwintowany Wziernik okrągły typu 392 gwintowany brak
393

Wziernik okrągły zgodny z ANSI, wersja z nasuwanym kołnierzem

 • Temperatura1): do 500 °C
 • Wszystkie wymiary wg. standardu ANSI
 • Odpowiedni do połączeń typu T lub gniazd rurowych.
 • Do zastosowań specjalnych z gazami lub płynami.
Wziernik okrągły typu 393, wg standardu ANSI Wziernik okrągły typu 393, wg standardu ANSI brak

1) zależnie od zastosowanego szkła wziernego (sodowo-wapniowe: 150°C, borokrzemowe 280°C, kwarcowe 500°C)

Uwaga: dla mediów korozyjnych i pary wodnej, a także przy wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie osłon mikowych na szkła wzierne.

Opis

Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)

DPF
info
Wygląd

Wzierniki do wspawania okrągłe, DIN 28120 lub podobne

 • Okrągły kołnierz do wspawania na lub w ścianie zbiornika
 • W komplecie z uszczelkami, szkłem wziernym i kołkami / wkrętami
 • Rozmiary: od DN 50 do DN 200
 • Średnica wziernika: od 80 do 225 mm
 • Materiał: stal nierdzewna lub stal węglowa albo materiały specjalne

Wzierniki do wspawania okrągłe, DIN 28120 lub podobne

Wzierniki do wspawania okrągłe, DIN 28120 lub podobne Wzierniki do wspawania okrągłe, DIN 28120 lub podobne

Wzierniki do wspawania okrągłe, do zbiorników niskociśnieniowych

 • Lekkie ramka o niskim profilu do montażu zbiorników bezciśnieniowych (spełniających standard DIN 28120) do wspawania w lub na ścianie zbiornika
 • Mniejsza średnica zewnętrzna, ekonomiczna alternatywa dla DIN 28120
 • komplet zawiera uszczelki, szkło wzierne oraz śruby
 • Rozmiary: od DN 50 do DN 200
 • Średnice wziernika: od 80 do 225 mm
 • Ciśnienie robocze: 1 lub 2 bar
 • Materiał: stal nierdzewna lub stal węglowa albo materiały specjalne
Wzierniki do wspawania okrągłe, do zbiorników niskociśnieniowych Wzierniki do wspawania okrągłe, do zbiorników niskociśnieniowych Wzierniki do wspawania okrągłe, do zbiorników niskociśnieniowych

Szkła wzierne na kołnierz, DIN 28121, PN 10/25

 • Okrągły kołnierz do mocowania śrubami bezpośrednio do przyspawanego kołnierza 
 • Kompletny zestaw zawierający uszczelnione szkło wzierne
 • Rozmiary: od DN 40 do DN 200
 • Średnica wziernika: od 48 do 150 mm
 • Materiał: stal nierdzewna lub stal węglowa albo materiały specjalne
Szkła wzierne na kołnierz, DIN 28121, PN 10/25 Szkła wzierne na kołnierz, DIN 28121, PN 10/25 Szkła wzierne na kołnierz, DIN 28121, PN 10/25

Zestaw bezpieczny szkła wziernego z podwójnym szkłem

 • Okrągły kołnierz do mocowania śrubami bezpośrednio do przyspawanego kołnierza 
 • Szkła wzierne rozdzielone tuleją dystansową z niezależnymi uszczelkami
 • Jeśli jedno szkło ulegnie uszkodzeniu, drugie pozwala na normalną pracę.
 • Rozmiary: od DN 50 do DN 200
 • Średnica wziernika: od 50 do 175 mm
 • Materiał: stal nierdzewna lub stal węglowa albo materiały specjalne
 • Dostępne także z ogrzewaną przestrzenią pomiędzy szkłami
Zestaw bezpieczny szkła wziernego z podwójnym szkłem Zestaw bezpieczny szkła wziernego z podwójnym szkłem Zestaw bezpieczny szkła wziernego z podwójnym szkłem

Zestaw przykręcany ze szkłem wziernym MV

 • Kompletny zestaw złożony ze szkła wziernego, uszczelek i nakrętki z wcięciami
 • Rozmiary: od DN 50 do DN 150
 • Średnica wziernika: od 50 do 150 mm
 • Materiał: stal nierdzewna lub specjalna
Zestaw przykręcany ze szkłem wziernym MV Zestaw przykręcany ze szkłem wziernym MV Zestaw przykręcany ze szkłem wziernym MV

Aseptyczny przykręcany zestaw wzierny MV-S

 • Zbliżony do DIN 11864-1
 • Przykręcany zestaw wzierny z metaloszklanym (szkło wtopione w metal) wziernikiem do zastosowań aseptycznych
Aseptyczny przykręcany zestaw wzierny MV-S Aseptyczny przykręcany zestaw wzierny MV-S Aseptyczny przykręcany zestaw wzierny MV-S

Dodatkowe informacje dotyczące wzierników okrągłych

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl