Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Wzierniki prostokątne

Wzierniki prostokątne

Zestaw zawiera metalowy kołnierz (tzw. ramkę dolną) przeznaczony do przyspawania na wierzchu lub wspawania do korpusu zbiornika oraz metalową pokrywę (tzw. ramkę górną) łączoną śrubami  lub nakrętkami i szpilkami z kołnierzem (ramką dolną), pomiędzy którymi umieszcza się szkło płynowskazowe (i opcjonalnie osłonę mikową) wraz z niezbędnymi uszczelkami po obu stronach szkła.

W ofercie mamy wzierniki producentów krajowych przystosowane do pracy pod ciśnieniem do 4 MPa oraz wzierniki importowane, wyprodukowane w Europie, pozwalające na pracę pod ciśnieniem do 3,5 MPa. W niektórych zastosowaniach zamiast wspawania całej dolnej ramki płynowskazu wygodniej jest wspawać króćce (rurki) doprowadzające medium do płynowskazu. Rysunki i opisy różnych wariantów są opisane poniżej.

Zastosowanie

Głównie jako wskaźnik poziomu cieczy w zbiornikach i kotłach, ale także do obserwacji wnętrza rurociągów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, reaktorów, silosów, mieszalników itp.

Uwaga: Po zainstalowaniu, ale przed użyciem armatury, konieczne jest sprawdzenie spawu (szczelność, jednorodność) oraz przylegania ramki do powłoki zbiornika, a także szczelności aparatury zgodnie z wymaganiami dozoru technicznego.).

Bezpieczeństwo
Kolejność dokręcania śrub

Każde szkło płynowskazowe jest wyprodukowane z wielką troską i sprawdzone kilka razy podczas produkcji. Jednakże szkło może spełniać swoje zadanie w 100% tylko wtedy, gdy jego parametry odpowiadają konkretnym warunkom instalacji. Oto kilka porad w tym zakresie.

Najwyższym priorytetem w instalacji szkieł płynowskazowych jest bezpieczeństwo eksploatacji. To dlatego podaje się parametry szkieł w odniesieniu do parametrów procesu (ciśnienie i temperatura pracy).

Armatura

Instalując lub wymieniając szkło wzierne zawsze należy kierować się się rekomendacją producenta. Gniazda i kołnierze armatury muszą spełniać wymagania pod kątem ciśnienia i temperatury pracy. Należy zagwarantować aby powierzchnie uszczelniające były płaskie i niewypaczone. Powierzchnie te muszą spełniać co najmniej takie same wymagania jakie stawia się dla szkieł. Koniecznie należy sprawdzić płaskość powierzchni uszczelniających po czyszczeniu z resztek miki, starych uszczelek oraz zanieczyszczeń. Pod żadnym pozorem nie wolno używać szkieł plynowskazowych ponownie.

Uszczelki

Zawsze należy instalować nowe uszczelki. Zaleca się stosowanie uszczelek rekomendowanych przez producenta armatury. Uszczelki muszą być płaskie i nieuszkodzone.

Poprawna kolejność

Zawsze instaluj szkło i uszczelki we właściwej kolejności. 

Ochronne nakładki z miki (osłony mikowe)

Aby osłabić efekt zużycia szkła (tzw. erozja) i przedłużyć okres jego użytkowania zaleca się stosowanie ochronnych nakładek z miki - tzw. osłon mikowych. Chronią one szkło przed agresywnym działaniem medium (np. wody kotłowej) i zmniejszają szok termiczny. Ten typ ochrony stosuje się dla szkieł transparentnych i nie może być stosowany do szkieł refleksyjnych.

Instalacja

Szkła płynowskazowe należy instalować tak, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu szkła z metalem.

Dokręcanie śrub

Przede wszystkim śruby należy dokręcać ręcznie, z użyciem klucza dynamometrycznego.
Kluczową sprawą jest zachowanie właściwej kolejności dokręcania: zawsze zaczynaj na środku przechodząc na zewnątrz, zmieniając strony (zob. rysunek po prawej).
W końcu dokręć śruby kołnierza momentem obrotowym dokładnie takim, jaki zaleca producent armatury.

Podczas działania

Nigdy nie próbuj wyczyścić szkła przez skrobanie. Nie wolno zbyt mocno dociskać śrub lub wykonywać jakichkolwiek prac mogących uszkodzić szkło.

Opakowanie do transportu

Do czasu instalacji szkła powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu.
Należy unikać uderzeń szkła o szkło lub części metalowe.

Rysy

Nie wolno instalować szkieł które mają rysy, wykruszenia, odpryski lub inne uszkodzenie powierzchni.

Sprawdzenie

Regularnie (nawet każdego dnia) należy sprawdzać stan szkła, szczególnie gdy są użyte w nowych, nieznanych, procesach. Należy prowadzić zapisy terminów serwisowych i regularnie wymieniać szkła. Nie wolno ignorować jakichkolwiek uszkodzeń, rys lub śladów korozji.

Czyszczenie

Do czyszczenia należy stosować tylko konwencjonalne produkty do czyszczenia szkła na zewnątrz.
Zabrania się używania szczotki z drutu, metalowych skrobaków lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby podrapać szkło i uczynić je niezdatnym do użytku. W przypadku braku możliwości oczyszczenia konwencjonalnymi środkami należy wymienić szkło na nowe.

Uwaga: Naszym celem jest doradzić i poinformować klientów sumiennie i wszechstronnie. Należy jednak pamiętać, że ogólne empirycznie sprawdzone, sposoby postępowania w niektórych okolicznościach mogą nie mieć zastosowanie. Wiele czynników gra tu role i nie zawsze mamy nad nimi kontrolę. Dlatego też powyższe porady nie mogą być podstawą do wnoszenia roszczeń odnośnie ich stosowania.

Wzierniki prostokątne producentów krajowych

Typ Opis Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)
PDF
info
Widok
3D
KL_A

Wziernik prostokątny z króćcami do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 250°C
 • Ciśnienie: 40 bar
 • Długość ramki (K): 111-416mm
 • Długość wizjera (H): 69-374mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 62/16mm
 • Króćce do wspawania zamontowane są w ramce dolnej
Wziernik prostokątny typu KL_A do wspawania Ramka prostokątna typu KL_A do wspawania Typ KL_A - widok 3D
KL_B

Wziernik prostokątny do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 250°C
 • Ciśnienie: 40 bar
 • Długość ramki (K): 111-416mm
 • Długość wizjera (H): 69-374mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 62/16mm
Wziernik prostokątny typu KL_B do wspawania Ramka prostokątna typu KL_B do wspawania Ramka prostokątna type KL_B do wspawania

1) zależnie od zastosowanego szkła wziernego

Uwaga: dla mediów korozyjnych i pary wodnej, a także przy wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie osłon mikowych na szkła wzierne.

Wzierniki prostokątne produkcji europejskiej

Type Opis Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)
PDF
info
Widok
3D
330

Wziernik prostokątny do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
Wziernik prostokątny typu 330 do wspawania Ramka prostokątna typu 330 do wspawania Ramka prostokątna typu 330 do wspawania
331

Wziernik prostokątny z końcówkami do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
 • Na końcach dolnej ramki zamontowane są rurki Φ20mm do wspawania
Wziernik prostokątny typu 331 końcówkami do wspawania Ramka prostokątna typu 331 końcówkami do wspawania Ramka prostokątna typu 331
332

Wziernik prostokątny z gwintowanymi otworami

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
 • Otwory do przyłączenia Φ18mm w ramce dolnej
Wziernik prostokątny typu 332 z otworami w ramce dolnej Ramka prostokątna typu 332 z otworami w ramce dolnej Ramka prostokątna typu 332
333

Wziernik prostokątny z króćcami do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
 • W ramce dolnej zamontowane są króćce do wspawania (Φ20x2.6mm)
Wziernik prostokątny typu 333 z króćcami do wspawania Ramka prostokątna typu 333 z króćcami do wspawania Ramka prostokątna typu 333

1) zależnie od zastosowanego szkła wziernego

Uwaga: dla mediów korozyjnych i pary wodnej, a także przy wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie osłon mikowych na szkła wzierne.

 

Dodatkowe wyposażenie dla wzierników prostokątnych