Continental Trade Sp. z o. o.

Armatura

Ramki prostokątne

Wzierniki prostokątne

Zestaw zawiera metalowy kołnierz (tzw. ramkę dolną) przeznaczony do przyspawania na wierzchu lub wspawania do korpusu zbiornika oraz metalową pokrywę (tzw. ramkę górną) łączoną śrubami  lub nakrętkami i szpilkami z kołnierzem (ramką dolną), pomiędzy którymi umieszcza się szkło płynowskazowe wraz z niezbędnymi uszczelkami po obu stronach szkła.

W ofercie mamy ramki producentów krajowych przystosowane do pracy pod ciśnieniem do 4 MPa oraz ramki importowane, wyprodukowane w Europie, pozwalające na pracę pod ciśnieniem do 3,5 MPa. W niektórych zastosowaniach zamiast wspawania całej dolnej ramki płynowskazu wygodniej jest wspawać króćce (rurki) doprowadzające medium do płynowskazu. Rysunki i opisy różnych wariantów są opisane poniżej.

Zastosowanie

Głównie jako wskaźnik poziomu cieczy w zbiornikach i kotłach, ale także do oglądania wnętrza rurociągów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, reaktorów, silosów, mieszalników itp.

Uwaga: Po zainstalowaniu, ale przed użyciem armatury, konieczne jest sprawdzenie spawu (szczelność, jednorodność) oraz przylegania ramki do powłoki zbiornika, a także szczelności aparatury zgodnie z wymaganiami dozoru technicznego.).

Bezpieczeństwo
Kolejność dokręcania śrub
Kolejność dokręcania śrub

Każde szkło wodowskazowe jest wyprodukowane z wielką troską i sprawdzone kilka razy podczas produkcji. Jednakże szkło może spełniać swoje zadanie w 100% tylko wtedy kiedy jego parametry odpowiadają konkretnym warunkom instalacji. Oto kilka porad w tym zakresie.

Najwyższym priorytetem w instalcji szkieł wodowskazowych jest bezpieczeństwo eksploatacji. To dlatego podaje się parametry szkieł w odniesieniu do parametrów procesu (ciśnienie i temperatura pracy).

Armatura

Zawsze kieruj się rekomendacją producenta instalując lub wymieniając szkło. Gniazda i kołnierze armatury muszą spełniać wymagania pod kątem ciśnienia i temperatury pracy. Należy zagwarantować aby powierzchnie uszczelniające były płaskie i niewypaczone. Te powierzchnie muszą spełniać co najmniej takie same wymagania jakie stawia się dla szkieł. Sprawdź gruntownie płaskość powierzchni uszczelniających po czyszczeniu. Nigdy nie używaj szkieł wodowskazowych ponownie.

Uszczelki

Zawsze używaj nowych uszczelek. Użyj uszczelek rekomendowanych przez producenta armatury. Uszczelki muszą być płaskie i nieuszkodzone.

Poprawna kolejność

Zawsze instaluj szkło i uszczelki we właściwym porządku.

Ochronne nakładki z miki

Możesz użyć ochronnych nakładek z miki aby osłabić efekt zużycia szkła i przedłużyć okres jego użytkowania. Ten typ ochrony nie może być stosowany do szkieł refleksyjnych.

Instalacja

Zawsze zainstaluj szkła wodowskazowe tak aby uniknąć kontaktu szkła z metalem.

Dokręcanie śrub

Przede wszystkim dokręć śruby ręcznie.
Następnie zaciśnij w następującej kolejności: zawsze zaczynaj na środku przechodząc na zewnętrz, zmieniając strony (zob. rysunek po prawej).
W końcu, zaciśnij śruby kołnierza dokładnym momentem obrotowym jaki zaleca producent.

Podczas działania

Nigdy nie próbuj wyczyścić szkła przez skrobanie, dociskać śrub lub wykonywać jakiekolwiek prac mogących uszkodzić szkło.

Opakowanie do transportu

Pozostaw szkła w oryginalnym opakowaniu do czasu instalacji.
Uniknij uderzeń szkła o szkło lub inne metalowe części.

Rysy

Nigdy nie instaluj szkieł które mają rysy, wykruszenia, odpryski lub inne uszkodzenie powierzchni.

Sprawdzenie

Sprawdzaj szkła regularnie nawet każdego dnia kiedy są użyte w nowych, nieznanych procesach. Prowadź zapisy terminów serwisowych i regularnie wymieniaj szkła. Nigdy nie ignoruj jakiegokolwiek uszkodzenia, rysy lub korozji.

Czyszczenie

Użyj tylko konwencjonalnych produktów czyszczenia szkła na zewnątrz.
Nigdy nie używaj szczotki z drutu, metalowych skrobaków lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby podrapać szkło i uczynić go niezdatnym do użytku. Wymień szkło w przypadku braku możliwości oczyszczenia konwencjonalnymi środkami.

 

Uwaga:
Naszym celem jest doradzić i poinformować klientów sumiennie i wszechstronnie. Należy jednak pamiętać, że ogólne empirycznie sprawdzone, sposoby postępowania w niektórych okolicznościach mogą nie mieć zastosowanie. Wiele czynników gra tu role i nie zawsze mamy nad nimi kontrolę. Dlatego też powyższe porady nie mogą być podstawą do wnoszenia roszczeń odnośnie ich stosowania.

Ramki prostokątne producentów krajowych

Typ Opis Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)
PDF
info
Widok
3D
KL_A

Ramka prostokątna z króćcami do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 250°C
 • Ciśnienie: 40 bar
 • Długość ramki (K): 111-416mm
 • Długość wizjera (H): 69-374mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 62/16mm
 • Króćce do wspawania zamontowane są w ramce dolnej
Ramka prostokątna typu KL_A do wspawania Ramka prostokątna typu KL_A do wspawania Typ KL_A - widok 3D
KL_B

Ramka prostokątna do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 250°C
 • Ciśnienie: 40 bar
 • Długość ramki (K): 111-416mm
 • Długość wizjera (H): 69-374mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 62/16mm
Ramka prostokątna typu KL_B do wspawania Ramka prostokątna typu KL_B do wspawania Ramka prostokątna type KL_B do wspawania

1) zależnie od zastosowanego szkła wziernego

Uwaga: dla mediów korozyjnych i pary wodnej, a także przy wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie osłon mikowych na szkła wzierne.

Ramki prostokątne produkcji europejskiej

Type Opis Szkic 2D
(kliknij aby powiększyć)
PDF
info
Widok
3D
330

Ramka prostokątna do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
Ramka prostokątna typu 330 do wspawania Ramka prostokątna typu 330 do wspawania Ramka prostokątna typu 330 do wspawania
331

Ramka prostokątna z końcówkami do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
 • Na końcach dolnej ramki zamontowane są rurki Φ20mm do wspawania
Ramka prostokątna typu 331 końcówkami do wspawania Ramka prostokątna typu 331 końcówkami do wspawania Ramka prostokątna typu 331
332

Ramka prostokątna z gwintowanymi otworami

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
 • Otwory do przyłączenia Φ18mm w ramce dolnej
Ramka prostokątna typu 332 z otworami w ramce dolnej Ramka prostokątna typu 332 z otworami w ramce dolnej Ramka prostokątna typu 332
333

Ramka prostokątna z króćcami do wspawania

 • Do obserwacji poziomu cieczy w zbiornikach, silosach itp.
 • Temperatura1): do 243°C
 • Ciśnienie: 16 lub 35 bar
 • Długość ramki (L): 170-930 mm
 • Długość wizjera (V): 124-884 mm
 • Szerokość ramki/wizjera: 70/18 mm
 • W ramce dolnej zamontowane są króćce do wspawania (Φ20x2.6mm)
Ramka prostokątna typu 333 z króćcami do wspawania Ramka prostokątna typu 333 z króćcami do wspawania Ramka prostokątna typu 333

1) zależnie od zastosowanego szkła wziernego

Uwaga: dla mediów korozyjnych i pary wodnej, a także przy wysokich temperaturach, zaleca się stosowanie osłon mikowych na szkła wzierne.

 

Dodatkowe wyposażenie dla ramek prostokątnych