Szkła płynowskazowe

Szkła płynowskazowe

Refleksyjne

Refleksyjne szkło wzierne

 

Oferowane przez nas szkła płynowskazowe są produkowane przez uznane, światowe firmy, takie jak Klinger, Maxos, Spectraglass, z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł.

Refleksyjne szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. W tym typie szkieł od strony komory płynowskazu (medium) odciśnięte są podłużne rowki (3 lub 4), których ścianki są do siebie nachylone pod kątem 90˚. Proces wyciskania rowków powoduje powstanie na powierzchni rowków wyjątkowo gładkiej i twardej warstwy szkła, bardzo odpornej na oddziaływanie środowiska pracy. Dzięki rowkowaniu zwiększa się kąt załamania światła, co sprawia, że widoczność poziomu cieczy jest znacznie lepsza niż przy stosowaniu szkła gładkiego. Dla szkieł refleksyjnych nie stosuje się osłon mikowych.

Szkła refleksyjne mogą być stosowane w poziomowskazach, w których ciśnienie nie przekracza 35 barów. Szkło refleksyjne jest w tym zakresie wystarczająco odporne na działanie środowiska pracy. Odczyt jest wyraźny i kontrastowy. W przypadku innych czynników niż para wodna szkło refleksyjne można stosować do 400 barów lub 400˚C.

W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się trzy podstawowe typy refleksyjnych szkieł płynowskazowych:

 • typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm
 • typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm
 • typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm

Oprócz tego czasami spotyka się także:

 • typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm
 • typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm

Refleksyjne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami lub osobno.


Spełnia warunki następujących norm:

 • ÖNORM M 7354 (norma austriacka)
 • DIN 7081 (norma niemiecka)
 • JIS B 8211 (norma japońska)
 • ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń)
 • MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych)
 • Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey)
 • S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey)
 • BS 3463 (norma brytyjska)

Zakres stosowania szkieł refleksyjnych:

  Typ ATyp BTyp H
[bar][°C][bar][°C][bar][°C]
Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp 400 120 265 120 300 120
150 400 180 400 200 400
0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430
Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35
243 35
243 42 253

Wymiary:

Wymiarowanie szkieł wodowskazowych
Wielkość TYP A TYP B TYP H
L W H L W H L W H
0 95 30 17 95 34 17 - - -
I 115 30 17 115 34 17 115 34 22
II 140 30 17 140 34 17 140 34 22
III 165 30 17 165 34 17 165 34 22
IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22
V 220 30 17 220 34 17 220 34 22
VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22
VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22
VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22
IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22
X - - - 370 34 17 - - -

 

Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami lub oddzielnie.

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące refleksyjnych szkieł płynowskazowych zostały zebrane w postaci Karty informacyjnej. Jest ona do pobrania poniżej lub po kliknięciu w ikonę obok. Refleksyjne szkła płynowskazowe

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl