Szkła płynowskazowe

Szkła płynowskazowe

Refleksyjne

Refleksyjne szkło wzierne

 

Oferowane przez nas szkła płynowskazowe są produkowane przez uznane, światowe firmy, takie jak Klinger, Maxos, Spectraglass, z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł.

Refleksyjne szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. W tym typie szkieł od strony komory płynowskazu (medium) odciśnięte są podłużne rowki (3 lub 4), których ścianki są do siebie nachylone pod kątem 90˚. Proces wyciskania rowków powoduje powstanie na powierzchni rowków wyjątkowo gładkiej i twardej warstwy szkła, bardzo odpornej na oddziaływanie środowiska pracy. Dzięki rowkowaniu zwiększa się kąt załamania światła, co sprawia, że widoczność poziomu cieczy jest znacznie lepsza niż przy stosowaniu szkła gładkiego. Dla szkieł refleksyjnych nie stosuje się osłon mikowych.

Szkła refleksyjne mogą być stosowane w poziomowskazach, w których ciśnienie nie przekracza 35 barów. Szkło refleksyjne jest w tym zakresie wystarczająco odporne na działanie środowiska pracy. Odczyt jest wyraźny i kontrastowy. W przypadku innych czynników niż para wodna szkło refleksyjne można stosować do 400 barów lub 400˚C.

W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się trzy podstawowe typy refleksyjnych szkieł płynowskazowych:

 • typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm
 • typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm
 • typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm

Oprócz tego czasami spotyka się także:

 • typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm
 • typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm

Refleksyjne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami lub osobno.


Spełnia warunki następujących norm:

 • ÖNORM M 7354 (norma austriacka)
 • DIN 7081 (norma niemiecka)
 • JIS B 8211 (norma japońska)
 • ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń)
 • MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych)
 • Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey)
 • S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey)
 • BS 3463 (norma brytyjska)

Zakres stosowania szkieł refleksyjnych:

  Typ ATyp BTyp H
[bar][°C][bar][°C][bar][°C]
Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp 400 120 265 120 300 120
150 400 180 400 200 400
0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430
Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35
243 35
243 42 253

Wymiary:

Wymiarowanie szkieł wodowskazowych
Wielkość TYP A TYP B TYP H
L W H L W H L W H
0 95 30 17 95 34 17 - - -
I 115 30 17 115 34 17 115 34 22
II 140 30 17 140 34 17 140 34 22
III 165 30 17 165 34 17 165 34 22
IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22
V 220 30 17 220 34 17 220 34 22
VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22
VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22
VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22
IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22
X - - - 370 34 17 - - -

 

Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami lub oddzielnie.

Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące refleksyjnych szkieł płynowskazowych zostały zebrane w postaci Karty informacyjnej. Jest ona do pobrania poniżej lub po kliknięciu w ikonę obok. Refleksyjne szkła płynowskazowe

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.