Continental Trade Sp. z o. o.

Mikanit

Mikanit - rodzaje mikanitu

Mikanity, to grupa materiałów bazujących na mice naturalnej i syntetycznej. Charakteryzują się jej oryginalnymi zaletami (odporność termiczna i dielektryczna), ale pozwalają na wyeliminowanie wad miki (kruchość, trudność w uzyskaniu dużych wymiarów i skomplikowanych kształtów).

Bazą do produkcji mikanitów jest papier mikowy, który jest następnie impregnowany żywicą z użyciem wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Papier mikowy wytwarza się z najwyższej jakości muskowitu, flogopitu lub miki syntetycznej w procesie hydrolitycznej separacji (strumień wody pod wysokim ciśnieniem rozbija mikę na płaskie płatki o grubości kilku mikronów), tworząc w pierwszym etapie pulpę mikową podlegającą sprasowaniu w formę cienkiego papieru, który po wysuszeniu nawijany jest na rolki. Już w tej postaci może być produktem handlowym (zob. tutaj).

W kolejnym etapie produkcji mikanitu, papier jest impregnowany żywicą, a jego warstwy mogą być łączone w celu utworzenia laminatu. Ze względu na małą ilość żywicy mikanit zachowuje zalety miki wykazywane w stanie naturalnym. Na tym etapie możliwe jest tworzenie mikanitów o różnych właściwościach poprzez:

  • wybór użytego minerału – flogopit, muskowit, mika syntetyczna,
  • wybór gramatury papieru, grubości i ilości użytych warstw,
  • dobór rodzaju i ilość środka wiążącego - żywica akrylowa, epoksydowa, silikonowa, itp.
  • zastosowanie dodatkowego podłoża: tkanina z włókna szklanego, maty poliestrowej, folii polietylenowej, filcu ceramicznego itp.

Generalnie, mikanity dzieli się na dwie grupy:

  • mikanit komutatorowy - papier mikowy jest nasączany żywicą epoksydową
  • mikanit grzejnikowy - papier mikowy jest nasączany żywicą silikonową.

Mikanit komutatorowy

Ten rodzaj materiału powstaje przez sprasowanie papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową w podwyższonej temperaturze. W efekcie otrzymuje się materiał elektroizolacyjny o właściwościach zależnych od rodzaju miki naturalnej w papierze mikowym (muskowit, flogopit).

Nazwa materiału pochodzi od jego głównego zastosowania: jako izolacji międzywycinkowej w komutatorach maszyn elektrycznych (silniki, prądnice itp). Poza komutatorami jest stosowany w formie płaskich płyt izolacyjnych (podkładki, przekładki itp) do pracy w niskich temperaturach. Dopuszczalna temperatura pracy mikanitu komutatorowego wynosi 200 °C (chwilowo do 400 °C).

W handlu mikanit komutatorowy najczęściej występuje w postaci płyt lub elementów wyciętych wg potrzeb zamawiającego (zob. tutaj). W zastosowaniach komutatorowych wymagane są wysokie dokładności grubości oraz szlifowane powierzchnie płyt.

Mikanit grzejnikowy

Ten rodzaj materiału wytwarza się przez sprasowanie nasączonego żywicą silikonową papieru mikowego w wysokiej temperaturze, ale (w odróżnieniu od mikanitu komutatorowego) stosuje się papier mikowy  odporny na wysokie temperatury (np. grubopłatkowy muskowit i flogopit lub mikę syntetyczną) a powierzchnię materiału dodatkowo pokrywa się żywicą silikonową. Dzięki temu mikanit grzejnikowy może pracować w temperaturach do 500 °C (muskowit), a nawet 750 °C (flogopit). Jest niepalny i ma doskonałe właściwości dielektryczne.

Odporność na działanie wysokich temperatur determinuje zakres zastosowań mikanitu grzejnikowego. Są to przede wszystkim izolacje i wsporniki elementów grzejnych w piecach, nagrzewnicach, suszarkach, tosterach itp. oraz izolacje w prasach i formach wtryskowych tworzyw termoutwardzalnych.

W handlu występuje w postaci płyt o wymiarach np. 1m x 1,2m (dostępne są także inne rozmiary, zob. tutaj) i grubości z zakresu od 0,1 mm do 100 mm. Właściwości i informacje handlowe dotyczące płyt mikanitowych dostępne są w dalszej części tego działu (zob. stronę Płyty mikanitowe).

 

Mikanit grzejnikowy bardzo dobrze obrabia się mechanicznie przy użyciu standardowych narzędzi: pił, wiertarek, frezarek, tokarek, obróbka na CNC itp. Specjalne oprzyrządowanie nie jest wymagane, zalecane jest jednak stosowanie narzędzi z wysokojakościowymi węglikami spiekanymi oraz urządzeń odpylających.

Na życzenie klienta możemy dostarczyć wycięte z płyt mikanitu grzejnikowego skomplikowane kształty wg rysunków zamawiającego, np. pod wsporniki elementów grzejnych lub podkładki izolacyjne (zob. tutaj). W tej sprawie prosimy o kontakt.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.