Continental Trade Sp. z o. o.

Mikanit

Mikanit - rodzaje mikanitu

Mikanity, to grupa materiałów bazujących na mice naturalnej i syntetycznej. Charakteryzują się jej oryginalnymi zaletami (odporność termiczna i dielektryczna), ale pozwalają na wyeliminowanie wad miki (kruchość, trudność w uzyskaniu dużych wymiarów i skomplikowanych kształtów).

Bazą do produkcji mikanitów jest papier mikowy, który jest następnie impregnowany żywicą z użyciem wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Papier mikowy wytwarza się z najwyższej jakości muskowitu, flogopitu lub miki syntetycznej w procesie hydrolitycznej separacji (strumień wody pod wysokim ciśnieniem rozbija mikę na płaskie płatki o grubości kilku mikronów), tworząc w pierwszym etapie pulpę mikową podlegającą sprasowaniu w formę cienkiego papieru, który po wysuszeniu nawijany jest na rolki. Już w tej postaci może być produktem handlowym (zob. tutaj).

W kolejnym etapie produkcji mikanitu, papier jest impregnowany żywicą, a jego warstwy mogą być łączone w celu utworzenia laminatu. Ze względu na małą ilość żywicy mikanit zachowuje zalety miki wykazywane w stanie naturalnym. Na tym etapie możliwe jest tworzenie mikanitów o różnych właściwościach poprzez:

  • wybór użytego minerału – flogopit, muskowit, mika syntetyczna,
  • wybór gramatury papieru, grubości i ilości użytych warstw,
  • dobór rodzaju i ilość środka wiążącego - żywica akrylowa, epoksydowa, silikonowa, itp.
  • zastosowanie dodatkowego podłoża: tkanina z włókna szklanego, maty poliestrowej, folii polietylenowej, filcu ceramicznego itp.

Generalnie, mikanity dzieli się na dwie grupy:

  • mikanit komutatorowy - papier mikowy jest nasączany żywicą epoksydową
  • mikanit grzejnikowy - papier mikowy jest nasączany żywicą silikonową.

Mikanit komutatorowy

Ten rodzaj materiału powstaje przez sprasowanie papieru mikowego nasyconego żywicą epoksydową w podwyższonej temperaturze. W efekcie otrzymuje się materiał elektroizolacyjny o właściwościach zależnych od rodzaju miki naturalnej w papierze mikowym (muskowit, flogopit).

Nazwa materiału pochodzi od jego głównego zastosowania: jako izolacji międzywycinkowej w komutatorach maszyn elektrycznych (silniki, prądnice itp). Poza komutatorami jest stosowany w formie płaskich płyt izolacyjnych (podkładki, przekładki itp) do pracy w niskich temperaturach. Dopuszczalna temperatura pracy mikanitu komutatorowego wynosi 200 °C (chwilowo do 400 °C).

W handlu mikanit komutatorowy najczęściej występuje w postaci płyt lub elementów wyciętych wg potrzeb zamawiającego (zob. tutaj). W zastosowaniach komutatorowych wymagane są wysokie dokładności grubości oraz szlifowane powierzchnie płyt.

Mikanit grzejnikowy

Ten rodzaj materiału wytwarza się przez sprasowanie nasączonego żywicą silikonową papieru mikowego w wysokiej temperaturze, ale (w odróżnieniu od mikanitu komutatorowego) stosuje się papier mikowy  odporny na wysokie temperatury (np. grubopłatkowy muskowit i flogopit lub mikę syntetyczną) a powierzchnię materiału dodatkowo pokrywa się żywicą silikonową. Dzięki temu mikanit grzejnikowy może pracować w temperaturach do 500 °C (muskowit), a nawet 750 °C (flogopit). Jest niepalny i ma doskonałe właściwości dielektryczne.

Odporność na działanie wysokich temperatur determinuje zakres zastosowań mikanitu grzejnikowego. Są to przede wszystkim izolacje i wsporniki elementów grzejnych w piecach, nagrzewnicach, suszarkach, tosterach itp. oraz izolacje w prasach i formach wtryskowych tworzyw termoutwardzalnych.

W handlu występuje w postaci płyt o wymiarach np. 1m x 1,2m (dostępne są także inne rozmiary, zob. tutaj) i grubości z zakresu od 0,1 mm do 100 mm. Właściwości i informacje handlowe dotyczące płyt mikanitowych dostępne są w dalszej części tego działu (zob. stronę Płyty mikanitowe).

 

Mikanit grzejnikowy bardzo dobrze obrabia się mechanicznie przy użyciu standardowych narzędzi: pił, wiertarek, frezarek, tokarek, obróbka na CNC itp. Specjalne oprzyrządowanie nie jest wymagane, zalecane jest jednak stosowanie narzędzi z wysokojakościowymi węglikami spiekanymi oraz urządzeń odpylających.

Na życzenie klienta możemy dostarczyć wycięte z płyt mikanitu grzejnikowego skomplikowane kształty wg rysunków zamawiającego, np. pod wsporniki elementów grzejnych lub podkładki izolacyjne (zob. tutaj). W tej sprawie prosimy o kontakt.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl