Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Rury precyzyjne

Standardowe rury charakteryzują się przemysłową precyzją wykonania. Dokładności są rzędu 0,1% - 1%. Taka dokładność jest wystarczająca do typowych zastosowań, np. jako rurki płynowskazowe. Tego typu rury omówione są na stronie Rury płynowskazowe oraz na stronie Rury i cylindry.

Jednak w niektórych zastosowaniach (np. mechatronika, pomiar lepkości, aparatura kontrolno-pomiarowa itp.) wymagana jest zdecydowanie większa dokładność, szczególnie jeśli chodzi o średnicę wewnętrzną rury lub kapilary.  W takim przypadku należy zastosować tzw. rury precyzyjne, są one jednak znacznie droższe od rur standardowych.

Wysoką dokładność wymiarów uzyskuje się w procesie obkurczania cieplnego typowej rury szklanej na precyzyjnie wykonanym trzpieniu. Poza tym proces może także obejmować precyzyjne obrobienie końców rurki; zarówno mechaniczne, jak i ogniowe. Tak wytworzona rura z precyzyjnym otworem może być produktem finalnym, ale też półproduktem, który możemy wykorzystać do zbudowania aparatury wg wymagań zamawiającego.

Dla rur precyzyjnych, czyli rur o wysokiej dokładności wykonania, podstawowym wymiarem jest średnica wewnętrzna ID dostępna w zakresie od 0,15 mm do 240 mm. Jej dokładność wykonania (zależnie od średnicy wewnętrznej) może sięgać 0,003 mm. Średnice zewnętrzne OD dostępne są w zakresach od 2 do 260 mm i dokładności do 0,002 mm (zależnie do rozmiaru). Długości rur zazwyczaj nie przekraczają 1 000 mm, a największa dokładność może sięgać 0,05 mm.

Poniżej podano typowe wymiary i typowe tolerancje wymiarów rur precyzyjnych. Na życzenie zamawiającego możemy także dostarczyć rury o innych wymiarach i dokładnościach wykonania, a także o różnym sposobie wykończenia powierzchni (np. rury matowane) oraz końcówek rury (np. cięte, przełamane, matowane, zaokrąglone mechanicznie lub termicznie itp.).

Uwaga: W większości zastosowań nie jest konieczne stosowanie rur precyzyjnych, wystarczającą dokładność wykonania zapewniają typowe rury i cylindry borokrzemowe lub borkorzemowe rury płynowskazowe. Rury precyzyjne stosowane są wyłącznie, gdy dokładność średnicy wewnętrznej rury jest kluczowa dla danej aplikacji. Pamiętaj - rury precyzyjne są wykonywane wyłącznie na indywidualne zamówienie i są droższe od rur standardowych.

ID od 0,15 mm do < 1,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Średnica zewnętrzna
OD [mm]
Średnica zewnętrzna [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
0,15 ± 0,01 4,0 ± 0,5 350
5,0 ± 0,5
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
0,20 ± 0,01 4,0 ± 0,5 350
5,0 ± 0,5
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
0,30 ± 0,01 4,0 ± 0,5 1 000
5,0 ± 0,5
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
0,40 ± 0,01 4,0 ± 0,5 1 000
5,0 ± 0,5
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
0,50 ± 0,01 4,0 ± 0,5 1 000
5,0 ± 0,5
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
0,60 ± 0,01 5,0 ± 0,5 1 000
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
0,70 ± 0,01 5,0 ± 0,5 1 000
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
0,80 ± 0,01 6,0 ± 1,0 1 000
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
0,90 ± 0,01 5,0 ± 0,5 1 000
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
ID od 1,00 mm do < 3,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Średnica zewnętrzna
OD [mm]
Średnica zewnętrzna [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
1,00 ± 0,01 5,0 ± 0,5 1 000
6,0 ± 1,0
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
1,50 ± 0,01 6,0 ± 1,0 1 000
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
2,00 ± 0,01 6,0 ± 1,0 1 000
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
2,50 ± 0,01 6,0 ± 1,0 1 000
7,0 ± 1,0
8,0 ± 1,0
9,0 ± 1,0
ID od 3,00 mm do < 5,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Grubość ścianki
s [mm]
Grubość ścianki [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
3,00 ± 0,01 1,3 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
3,5 ± 0,3
3,50 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
3,3 ± 0,3
4,00 ± 0,01 1,2 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,6 ± 0,3
3,1 ± 0,3
4,0 ± 0,3
4,50 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,5 ± 0,3
4,2 ± 0,3
ID od 5,00 mm do < 10,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Grubość ścianki
s [mm]
Grubość ścianki [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
5,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,3 ± 0,3
3,7 ± 0,3
5,20 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,5 ± 0,3
5,40 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,5 ± 0,3
5,60 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,4 ± 0,3
5,80 ± 0,01 1,2 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,4 ± 0,3
6,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,3 ± 0,3
6,20 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,5 ± 0,3
6,40 ± 0,01 1,2 ± 0,1 1 000
2,4 ± 0,2
6,60 ± 0,01 1,0 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,4 ± 0,3
6,80 ± 0,01 1,0 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,4 ± 0,3
7,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,5 ± 0,3
7,20 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,5 ± 0,3
7,40 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,4 ± 0,3
7,60 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,4 ± 0,3
7,80 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,3 ± 0,3
8,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,3 ± 0,3
8,20 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,4 ± 0,3
8,40 ± 0,01 1,2 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,0 ± 0,2
2,4 ± 0,3
2,8 ± 0,3
8,60 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,0 ± 0,2
2,4 ± 0,3
2,8 ± 0,3
8,80 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
1,9 ± 0,2
2,3 ± 0,3
2,7 ± 0,3
9,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
1,9 ± 0,2
2,3 ± 0,3
2,7 ± 0,3
3,8 ± 0,3
9,20 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,4 ± 0,3
2,6 ± 0,3
3,7 ± 0,3
9,40 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,2 ± 0,3
3,7 ± 0,3
9,60 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,7 ± 0,2
2,5 ± 0,3
3,6 ± 0,3
9,80 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,4 ± 0,3
4,8 ± 0,5
ID od 10,00 mm do < 20,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Grubość ścianki
s [mm]
Grubość ścianki [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
10,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,6 ± 0,2
2,0 ± 0,2
2,7 ± 0,3
3,5 ± 0,3
10,50 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,9 ± 0,2
2,7 ± 0,3
3,4 ± 0,3
11,00 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1 000
1,3 ± 0,2
2,0 ± 0,2
2,7 ± 0,3
11,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,6 ± 0,3
12,00 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
2,0 ± 0,2
2,6 ± 0,3
12,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,6 ± 0,3
2,7 ± 0,3
13,00 ± 0,01 1,2 ± 0,2 1 000
2.0 ± 0,2
2,6 ± 0,3
13,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,4 ± 0,3
2,7 ± 0,3
14,00 ± 0,01 1,2 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,4 ± 0,3
2,6 ± 0,3
14,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,8 ± 0,3
15,00 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,6 ± 0,3
15,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,7 ± 0,3
16,00 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,3
2,6 ± 0,3
16,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
2,0 ± 0,2
2,8 ± 0,3
17,00 ± 0,01 1,2 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,7 ± 0,3
17,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,6 ± 0,3
18,00 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,6 ± 0,3
18,50 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
2,0 ± 0,2
3,0 ± 0,3
19,00 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,9 ± 0,3
19,50 ± 0,01 1,2 ± 0,2 1 000
1,9 ± 0,2
2,9 ± 0,3
ID od 20,00 mm do < 50,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Grubość ścianki
s [mm]
Grubość ścianki [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
20,00 ± 0,01 1,3 ± 0,2 1 000
2,2 ± 0,2
3,1 ± 0,3
21,00 ± 0,01 1,2 ± 0,2 1 000
1,5 ± 0,2
2,1 ± 0,2
2,9 ± 0,3
22,00 ± 0,01 1,5 ± 0,2 1 000
2,2 ± 0,2
3,0 ± 0,3
23,00 ± 0,01 1,5 ± 0,2 1 000
2,1 ± 0,2
2,9 ± 0,3
24,00 ± 0,01 1,5 ± 0,2 1 000
2,1 ± 0,2
3,0 ± 0,3
25,00 ± 0,01 1,5 ± 0,3 1 000
2,1 ± 0,2
2,9 ± 0,3
5,1 ± 0,5
26,00 ± 0,01 1,5 ± 0,3 1 000
2,1 ± 0,3
3,0 ± 0,3
5,5 ± 0,5
27,00 ± 0,01 1,5 ± 0,3 1 000
2,1 ± 0,3
2,9 ± 0,3
5,4 ± 0,5
28,00 ± 0,01 1,5 ± 0,3 1 000
2,1 ± 0,3
3,0 ± 0,3
5,3 ± 0,5
8,3 ± 0,7
9,8 ± 0,8
29,00 ± 0,01 1,5 ± 0,3 1 000
2,1 ± 0,3
2,9 ± 0,3
5,1 ± 0,5
8,1 ± 0,7
9,6 ± 0,8
30,00 ± 0,01 1,5 ± 0,3 1 000
2,1 ± 0,3
3,0 ± 0,3
5,6 ± 0,5
7,9 ± 0,7
9,4 ± 0,8
35,00 ± 0,01 1,7 ± 0,3 1 000
2,4 ± 0,3
3,4 ± 0,4
5,5 ± 0,5
7,1 ± 0,7
10,2 ± 0,8
40,00 ± 0,01 1,7 ± 0,3 1 000
2,4 ± 0,3
3,3 ± 0,4
3,7 ± 0,4
5,5 ± 0,5
7,8 ± 0,7
9,3 ± 0,8
45,00 ± 0,02 1,9 ± 0,3 1 000
2,6 ± 0,3
3,6 ± 0,4
5,5 ± 0,5
7,1 ± 0,7
10,0 ± 0,8
ID od 50,00 mm do 240,00 mm
Średnica wewnętrzna
ID [mm]
Średnica wewnętrzna [mm]
Grubość ścianki
s [mm]
Grubość ścianki [mm]
Długość maksymalna
L [mm]
Długość maksymalna [mm]
50,00 ± 0,02 2,6 ± 0,3 1 000
3,4 ± 0,4
4,3 ± 0,5
5,4 ± 0,5
7,6 ± 0,7
9,3 ± 0,9
55,00 ± 0,03 2,4 ± 0,3 1 000
3,4 ± 0,4
4,3 ± 0,5
5,4 ± 0,5
9,8 ± 0,9
60,00 ± 0,03 2,4 ± 0,3 1 000
3,4 ± 0,4
4,3 ± 0,5
5,4 ± 0,5
9,2 ± 0,9
65,00 ± 0,03 2,6 ± 0,3 1 000
3,4 ± 0,4
5,3 ± 0,6
9,7 ± 0,9
70,00 ± 0,03 2,7 ± 0,3 1 000
3,6 ± 0,4
5,3 ± 0,6
7,5 ± 0,8
9,2 ± 0,9
75,00 ± 0,03 2,7 ± 0,3 1 000
3,6 ± 0,4
5,3 ± 0,6
7,9 ± 0,8
9,7 ± 0,9
80,00 ± 0,03 2,6 ± 0,3 1 000
3,6 ± 0,4
5,3 ± 0,6
7,4 ± 0,8
9,2 ± 1,0
85,00 ± 0,03 2,8 ± 0,3 1 000
3,6 ± 0,3
5,3 ± 0,6
7,8 ± 0,9
9,6 ± 1,0
90,00 ± 0,03 2,6 ± 0,3 1 000
3,1 ± 0,3
3,6 ± 0,4
5,3 ± 0,8
7,4 ± 0,9
10,0 ± 1,0
95,00 ± 0,03 3,1 ± 0,5 1 000
5,2 ± 0,8
7,4 ± 0,9
9,6 ± 1,0
100,00 ± 0,04 3,1 ± 0,6 1 000
5,2 ± 0,8
7,4 ± 0,9
9,5 ± 1,0
110,00 ± 0,04 3,1 ± 0,6 1 000
5,2 ± 0,8
7,3 ± 1,0
120,00 ± 0,04 3,1 ± 0,7 1 000
5,2 ± 0,8
7,3 ± 1,0
9,8 ± 1,1
140,00 ± 0,04 3,1 ± 0,7 1 000
5,2 ± 0,8
7,3 ± 1,1
9,7 ± 1,2
150,00 ± 0,05 5,2 ± 0,8 1 000
7,3 ± 1,1
9,6 ± 1,3
160,00 ± 0,05 5,3 ± 0,8 1 000
7,2 ± 1,1
200,00 ± 0,07 7,4 ± 1,2 1 000
9,3 ± 1,4
210,00 ± 0,07 9,5 ± 1,4 1 000
225,00 ± 0,08 7,3 ± 2,0 1 000
9,3 ± 2,0
240,00 ± 0,60 9,4 ± 2,0 1 000

Powyższe informacje zostały zebrane w formie pliku PDF, który jest do pobrania poniżej. W tym dokumencie znajdują się również informacje na temat możliwych sposobów wykańczania (np. obtapianie, fazowanie itp), a także podstawowych właściwości rur precyzyjnych DURAN®. Zachęcamy do pobrania i przeczytania.

Jeśli potrzebne są nietypowe wymiary lub specjalne wykończenie - prosimy o kontakt z nami.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.