Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Borokrzemowe rury, pręty, kapilary

Wytrzymałość ciśnieniowa rur borokrzemowych

Obliczenie wytrzymałości ciśnieniowej (p) rur borokrzemowych dla danej grubości ścianki (WT) i danej średnicy zewnętrznej rury (OD):

Obliczenie grubości ścianki (WT) dla danej wytrzymałości ciśnieniowej (p) i zewnętrznej średnicy rury (OD):

Oznaczenia:

  • OD – średnica zewnętrzna [mm]
  • WT – grubość ścianki [mm]
  • P – wytrzymałość na ciśnienie [bar]
  • K – ciśnienie [N/mm2]
  • S – współczynnik bezpieczeństwa

 Dla szkła borokrzemowego 3.3 przyjmuje się K/S = 7 N/mm2 zgodnie z wersją roboczą (draft) normy DIN EN 1595 „Pressure Apparatus made from Borosilicate Glass 3.3. General Principles for Calculation, Production and Inspection

Wytrzymałość na ciśnienie (p) może być zaburzona na przykład przez:

  • różnice w temperaturze pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną ścianką rury,
  • stan (jakość) powierzchni rury,
  • sposób obrobienia końcówek rury,
  • długość rury,
  • sposób zamocowania (zgodny z przepisami dla urządzeń ciśnieniowych).