Continental Trade Sp. z o. o.

Szkło

Szkło aluminosilikatowe

Bezpłatne zdjęcie z PixaBay.com

Szkło aluminosilikatowe zwane także szkłem glinokrzemowym (ang. aluminosilicate glass) zawiera w swym składzie tlenek glinu (Al2O3) oraz tlenek boru (B2O3). Ma właściwości podobne do szkła borokrzemowego, ale charakteryzuje się lepszą odpornością chemiczną oraz wyższą temperaturą pracy sięgającą 600 °C. W porównaniu do szkła borokrzemowego szkło aluminosilikatowe jest jednak trudniejsze do wytwarzania. 

Wyroby ze szkła aluminosilikatowego charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny, nie zawierają związków alkalicznych. Ich charakterystyka rozszerzalności termicznej jest zbliżona do charakterystyki wyrobów molibdenowych, co pozwala na wykorzystanie tego szkła w połączeniu z materiałami molibdenowymi np. w produkcji lamp halogenowych i innych zastosowaniach elektronicznych.

 

Skład chemiczny

SiO2  60%
Al2O3  16%
CaO  7%
MgO  6%
BaO  6%
B2O3  4%
inne
(SrO, Na2O)
1%

Możliwa zawartość metali ciężkich (tj. ołów, kadm, rtęć, chrom) ≤ 100 ppm.

 

Typowe właściwości:

Gęstość (przy 18 °C) 2 630 kg/m3
Moduł sprężystości Young'a 81 GPa 
Liczba Poissona 0,24
Przewodność cieplna 1,1 W/(m K)
Wsp. rozszerzalności liniowej  4,6 * 10 -6 °C
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1.5
Przepuszczalność promieniowania UV (@ 330 nm) ≤ 58%
Punkt mięknięcia 910 °C
Punkt wyżarzania 688 °C
Maksymalna temperatura pracy 660 °C
Odporność na szok termiczny Δ 300 °C

 

Właściwości elektryczne:

Oporność objętościowa:               1012 Ω 
Stała dielektryczna (@ 1 Mhz):  6,1

Właściwości chemiczne:

Odporność na wodę (ISO 719):        klasa 1
Odporność kwasowa (DIN 12116): klasa 2 
Odporność zasadowa (DIN 695):     klasa 3

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.

Klauzula informacyjna

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce cookies oraz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i w jaki sposób jest Continental Trade Sp. z o.o.  (dalej „Continental Trade” lub "My") z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 5.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Continental Trade ?

Continental Trade przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z naszych serwisów, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Continental Trade. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. 

Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Continental Trade w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Continental Trade: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Continental Trade udostępnia Twoje dane osobowe?

Continental Trade, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Continental Trade posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Continental Trade, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo Continental Trade przechowuje Twoje dane osobowe?

Continental Trade przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Continental Trade ?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Continental Trade albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Continental Trade, możesz się skontaktować z przedstawicielem Continental Trade, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@continentaltrade.com.pl .

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych znajduje się w dokumentach Polityka cookies oraz Polityka bezpieczeństwa opublikowanych w naszym serwisie www.continentaltrade.com.pl